Go to main navigation
Kvinna går genom gräshoppssvärm

Foto: Fredrik Lerneryd

Tusentals miljarder gräshoppor plågar sedan snart ett år stora delar av Östafrika och även Mellanöstern. Miljoner människors matförsörjning hotas.

Gräshoppsvärm

Foto: Fredrik Lerneryd

Tusentals miljarder gräshoppor plågar sedan snart ett år stora delar av Östafrika och även Mellanöstern. Miljoner människors matförsörjning hotas.

Hand håller i gräshoppa

Foto: Fredrik Lerneryd

Tusentals miljarder gräshoppor plågar sedan snart ett år stora delar av Östafrika och även Mellanöstern. Miljoner människors matförsörjning hotas.

Gräshoppor

Foto: Fredrik Lerneryd

Tusentals miljarder gräshoppor plågar sedan snart ett år stora delar av Östafrika och även Mellanöstern. Miljoner människors matförsörjning hotas.

nyhet

Gräshoppor fortsätter att plåga Östafrika

Inte på 70 år har Östafrika drabbats av så stora svärmar av gräshoppor. Trots ett framgångsrikt arbete att bekämpa dem, utgör det fortfarande ett hot mot matsäkerheten i framför allt Somalia och Jemen. 

Sedan hösten 2019 är stora delar av Östafrika invaderat av ökengräshoppor. De är de största och mest förödande svärmarna på 70 år. 

Gräshopporna har rört sig över flera länder i regionen, såsom Kenya, Etiopien, Uganda, Somalia och Eritrea. Såväl lokala och nationella makthavare har i samarbete med bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) arbetat hårt för att stävja invasionen. Totalt har fler än 1 000 personer varit involverade. 

Bekämpningen sker med hjälp av grupper av människor som på dagtid försöker följa svärmarna längs med marken, för att ta reda på var de vilar nattetid. Koordinaterna skickas sedan till flygplan som sprejar med insektsgift under morgonen, innan solen värmt upp gräshopparna så pass att de börjar flyga igen.

Det är inte alltid lätt att följa en svärm, som kan flyga över 100 km om dagen i avlägsna områden. På grund av covid-19 krävs också ett välkoordinerat arbete för att försäkra sig om att det finns tillräckligt med insektsgift i de olika länder som har drabbats av svärmarna. 

Arbetet har varit framgångsrikt i Kenya. Där bekämpar man just nu ungefär fem svärmar i landets norra delar, men de rör sig med vindar norr ut till länder som Sydsudan, Etiopien och Somalia som inte har samma kapacitet att bekämpa svärmarna som Kenya. 

Läs också: "FN saknar förståelse för vad som händer i Somalia"

Under hösten kommer verksamheten att skalas upp, speciellt i Somalia med extra helikoptrar och flygplan som ska hjälpa till att spreja de svärmar som finns i landet just nu. 

Många delar av Somalia är osäkra att jobba i på grund av hotet från terrorgruppen Al-Shabaab, men vindarna har fört många av gräshopporna till Somaliland och Puntland, där det är säkrare. Även om arbetet går sakta framåt finns det fortfarande en oro att situationen ska gå åt fel håll och inte gå att kontrollera. 

– Än så länge har förödelsen ifrån svärmarna försatt ungefär 2,5 miljoner människor i regionen i akut matbrist, men i början av året fanns det tecken på att ytterligare 10-12 miljoner människor skulle hamnat i samma situation, säger Cyril Ferrand, vid FAO i Östafrika. 

På andra sidan Adenviken, i Jemen, finns det stor risk att situationen förvärras under hösten. Där finns långt ifrån samma kapacitet att arbeta med svärmarna som i Östafrika. 

I Jemen går det inte att få tillstånd att använda sig av flygplan, varför allt arbete måste ske på marknivå. Hittills har 500 000 miljarder gräshoppor dödats i Östafrika, men det finns stor anledning att vara vaksam och beredd att skala upp arbetet. 

De gräshoppor som nu befinner sig i Jemen kan under hösten flyga med vindarna över till Somalia. Det skulle sammanfalla med många av regionens skördar, vilket skulle kunna förvärra situationen avsevärt.

– I regionen lever redan 25 miljoner människor under hot av matbrist, och kombinationen av översvämningar, covid-19-relaterade problem och gräshoppssvärmar skulle kunna fördubbla siffran innan året är slut, säger Cyril Ferrand.

Läs också: FN varnar för ökad instabilitet i Somalia och Mellanöstern

Fredrik Lerneryd, frilansjournalist