Go to main navigation
Skövling av Amazonas

Svenska försäkrings- och pensionsbolag och banker har skrivit brev för att försök stoppa skövlingen av Amazonas regnskogar. Samtidigt har de innehav i bolag som bidrar till skövlingen. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Svenska fondbolag försöker stoppa skövling av Amazonas

Svenska fondbolag säger sig ta kampen för klimatet. De skriver brev till brasilianska lagstiftare och lägger förslag på årsstämmor, men det räcker inte, tycker Greenpeace, som vill se tuffare tag. 

Den 19 maj skrev flera fondbolag, banker och livsmedelsföretag, från bland annat Sverige, ett öppet brev till brasilianska parlamentariker för att försöka stoppa en brasiliansk lag som riskerar att öka skövlingen av Amazonas. 

”Vi ser med stor oro på lagförslaget 910 (nu ändrat till PL 2633/2020), som har lagts fram till Brasiliens kongress för omröstning, och som skulle legalisera privat ockupation av statlig mark, i framför allt Amazonas”, skrev de bland annat. 

Tillsammans med Burger King, Lidl, brittiska matkedjor som Sainsbury´s och Tesco och flera andra aktörer skrev de svenska bolagen vidare att om lagen går igenom kommer den uppmuntra till mer landgrabbing och utbredd avverkning, vilket skulle motverka Amazonas överlevnad och motverka arbetet med klimatavtalet från Paris 2015. 

Brevet bidrog till att omröstningen i den brasilianska kongressen sköts upp på obestämd tid, enligt Greenpeace International.

– Tack vare påtryckningar av olika företag, parlamentariker, kändisar, miljöorganisationer och allmänheten stoppades lagen tillfälligt. Vi har ingen information om när den kommer tas upp igen, men de kommer försöka, säger Erika Bjureby, på Greenpeace International.

Två veckor före brevet till Brasiliens kongress röstade 24 procent av aktieägarna i den brittiska storbanken Barclays för ett förslag att avyttra all finansiering av fossila energikällor och företag som motverkar målen i Parisavtalet. Bakom förslaget stod organisationen ShareAction, som bland annat det svenska försäkringsbolaget Folksam samarbetar med. 

Även om förslaget endast fick stöd av 24 procent av ägarna, klarade den gränsen på 20 procent som innebär att bankledningen måste ge ett formellt svar. 

"Stöttar inte fossila projekt"

Emilie Westholm är chef för ansvarsfullt ägande på Folksam. Hon säger att Folksam gick samman med ShareAction och flera andra investerare för att påverka Barclays eftersom de vill vara ansvarsfulla ägare. 

– Vi har ett stort intresse av att företag vi investerar i jobbar för en hållbar värld och Parisavtalet. Vi stöttar inte att en bank finansierar fossila projekt. Som bank har man stora möjligheter att vara med och styra om utvecklingen, ta ställning och bara finansiera det som ligger i linje med Parisavtalet, säger Emilie Westholm. 

Folksam har som mål att bolagets placeringsportföljer ska ha netto noll utsläpp senast år 2050. För att nå dit har bolaget satt upp delmål, och jobbar med att försöka påverka de företag de är ägare i, som till exempel Barclays. 

– Vi har också uteslutit vissa bolag och minskat våra innehav inom energisektorn, i synnerhet inom kol och olja. Med det sagt är uteslutning ett sista steg för oss. Så länge vi kan vara med och påverka ett bolag i rätt riktning så vill vi vara kvar som ägare, säger Emilie Westholm.

Hösten 2019 skrev Folksam också, tillsammans med bland annat en rad andra svenska banker och fondbolag, under ett brev med anledning av de stora skogsbränderna i Amazonas. Enligt Emelie Westholm har Folksam inga stora innehav som påverkar Amazonas, utom ett par sojabolag som de försöker påverka. 

Kommunikationschefen på AP7, Johan Florén, för en liknande retorik.  Även de har svartlistat bolag.

– Om ett bolag kan ändra sitt beteende är vi beredda att investera i dem igen. Man måste komma ihåg att påverkande lobbyarbete bara är möjligt om man är ägare. Om man kliver ur kan man inte göra något åt det. Det är ungefär samma sak som att säga att någon annan får göra det åt dig, säger Johan Florén. 

"Negativ utveckling i Brasilien"

Att AP7 skrev under brevet till den brasilianska kongressen för att stoppa lagförslaget om fortsatt skövling av Amazonas var självklart, säger Johan Florén. 

– Amazonas är en global fråga, inte bara brasiliansk, med en tydlig klimatkoppling. Vi försöker påverka de bolag vi har ägande i, och dessutom försöker vi påverka på politisk nivå i Brasilien. Länge var utvecklingen i Brasilien positiv, men under Bolsonaro har det tyvärr vänt och risken är att lagförslaget förvärrar det, säger Johan Florén. 

Enligt initiativet Fair Finance Guide investerade AP7 förra året 767 miljoner kronor i bolag som bidrar till skövlingen av Amazonas. Johan Florén säger att AP7 som aktiva ägare för en dialog med fler av de utpekade bolagen.

Erika Bjureby på Greenpeace International är inte imponerad. Hon tycker det är viktigt att investeringsbolagen försöker påverka, men att det tar för lång dig. Hon vill se tuffare krav och att bolagen säljer sina innehav snabbare när de inte ser direkta förändringar efter påtryckningar.

– Det tror jag kan sätta mer tryck på Brasilien. Företagen måste stå upp för klimatet just nu. Att rädda Amazonas och försöka stoppa skövlingen är en global angelägenhet, för försvinner skogen står vi inför stora problem att lösa klimatproblematiken. Hela finanssektorn måste sluta finansiera klimatbovar. 

 Erik Halkjaer