Go to main navigation
Sida

109 av Sidas 175 svenska utlandsanställda har kallats hem på grund av coronapandemin. Nu får de kompensation för förlorad inkomst. 

Foto: OmVärlden

nyhet

Hemförlovade Sida-anställda kompenseras för förlorade tillägg

Sida-anställda som tvingats hem på grund av covid-19 får kompensation för förlorat utlandstillägg. ”Utan detta tillägg är risken stor att man inte kan återvända” , säger Sidas personalchef, Julia Norinder.

Av de 175 Sida-medarbetare som är utlandsstationerade befinner sig i skrivande stund 109 personer i Sverige. Som OmVärlden tidigare rapporterat handlar det om personal som tillhör någon av riskgrupperna eller där Sida gjort bedömningen att det är svårt att fortsätta verka i det land där man är stationerad. 

Sida utgår också från den policy myndigheten delar med utrikesdepartementet, att svensk utlandspersonal inte ska belasta den lokala sjukvården om avancerad vård skulle behövas.

När Sidas hemvändande personal kom till Sverige i slutet av mars och början av april uppstod frågor om hur deras vistelse i Sverige skulle betraktas rent arbetsrättsligt. Det inkluderade även eventuell ersättning. 

Rent formellt är personalen hemkallad på en utökad tjänsteresa. Enligt avtal försvinner alla utlandstillägg för den utsände efter 30 dagar på en sådan tjänsteresa.

OmVärlden har fått ta del av ett brev som 30 av de hemvändande skrivit till myndighetens samordnare för covid-19, Anna Skoglund, med kopia till personalchefen Julia Norinder. Skribenterna skriver att de har ”frågor och synpunkter kring framför allt de hushållsekonomiska konsekvenserna av vår situation”, som till exempel: 

”Många av oss har, i avsaknad av t.ex. möblerad egen bostad då flertalet inte har statsmöblerad bostad på stationeringsorten, tvingats hyra tillfällig bostad och även långtidshyra bil. Merkostnaderna i samband med hemstationeringen innebär för samtlig hemskickad personal omfattande utgifter, samtidigt som våra löpande utgifter på stationeringsorten kvarstår eller t.o.m. har ökat. Flera av oss har nu oundvikliga fasta extrakostnader som överstiger tjänstemannens lön efter skatt, vilket innebär att fr.o.m. dag 31 kommer en ohållbar ekonomisk situation uppstå eftersom de flesta medföljande inte har någon inkomst eller kan uppbära A-kassa.”

Besvärlig situation

— Det är onekligen en besvärlig situation som de hamnat i när man på kort varsel tvingats åka hem eller själv stanna kvar och skicka hem familjen, säger Julia Norinder.  

Sidas personalchef säger att existerande avtal utgår ifrån att alla kostnader ska avvecklas efter 30 dagar. Det är inte utformat för att passa i en pandemisituation där medarbetare hemförlovas under en period för att därefter återvända till stationeringsorten. 

— Vår målsättning är att de allra flesta ska kunna återvända till sina arbetsplatser så snart det är möjligt. Då måste de ha kvar sina liv där, vilket innebär att en rad kostnader finns kvar på stationeringsorten, exempelvis olika abonnemangskostnader och försäkringar. Dessutom tillkommer merkostnader i Sverige samtidigt som familjens nettoinkomst i vissa fall halverats.  Det är därför som vi i någon mån kompenserar tilläggen som tas bort med 25 000 kronor i månaden, säger Julia Norinder. 

Kompensationen är densamma för alla oavsett vilken familjesituation personalen har. Finns det medföljande får de behålla det skattefria medföljandetillägg som utgår enligt avtal i 90 dagar, vilket Skatteverket har godkänt. Det tillägget är 13 795 kronor per månad

Enligt Julia Norinder har det hittills gått relativt bra för den i vanliga fall utlandsstationerade personalen att utföra sina arbetsuppgifter från Sverige, genom bland annat digitala mötesplattformar. 

Hur ser planen ut efter 90 dagars vistelse i Sverige? 

— Vi gör allt för att personalen ska återvända då det är möjligt. För vissa, särskilt de i riskgrupper, får vi ta en diskussion om tjänsten ska göras om så att de blir kvar i Sverige, säger Julia Norinder.

David Grossman