Go to main navigation
Barbara Mutabazi, från Uganda

Barbara Mutabazi växte upp i den ugandiska huvudstaden Kampalas slumområden, men har återvänt för att bistå andra unga kvinnor i slummen att utbilda sig och skapa arbeten.

Foto: Anna Sundstedt

nyhet

Hon återvände till slummen för att skapa jobb åt unga kvinnor

Uppvuxen i slummen i Ugandas huvudstad Kampala fick Barbara Mutabazi chansen att studera på universitet. Efter studierna startade hon en organisation för hjälpa andra unga kvinnor i slummen. 

Barbara Mutabazi, 34 år, från Uganda är i Stockholm för att delta på möten och konferenser i Stockholm, i samband med den internationella kvinnodagen, den 8 mars. Hon har sedan 2014 arbetat för att förbättra situationen för flickor och unga kvinnor i Ugandas huvudstad, Kampala.

Hon växte själv upp i Kampalas slum, i en miljö präglad av ensamstående mammor, våld i hemmen och få möjligheter att förbättra sin situation. Tack vare ett stipendium fick hon möjligheten att studera vid Makarere University i Kampala.

— Det kändes som en gåva från gudarna, säger hon när OmVärlden träffar henne hos den svenska organisationen Social Initiative som bjudit henne till Sverige.

Redan innan hon var färdig med sina egna studier insåg Barbara Mutabazi att hon ville dela med sig av sina nya kunskaper och färdigheter.

– I ett samhälle som vårt är det få personer som tar sig ut ur svårigheterna utan att känna en vilja att återvända för att hjälpa dem som fortfarande är kvar, säger hon.

Började på mammas veranda

Efter studierna startade hon organisationen Women in Technology Uganda (WITU). Det började på hennes mammas veranda med en gammal dator.

Idag erbjuder WITU flickor och unga kvinnor i Kampalas slum utbildningar i bland annat kodning, rådgivning för att söka arbeten och mentorskap, samt stöd till de som vill starta egna företag. 

WITU arbetar tillsammans med olika aktörer på marknaden. Det gör det möjligt för organisationen att erbjuda arbetsgivarna de färdigheter de eftersöker, samtidigt som det skapar ett bredare nätverk för verksamheten.

Av de unga kvinnor som genomgått något av organisationens program har 88 procent skaffat sig en sysselsättning inom loppet av tre månader efter avslutade studier.

– Det finns ett gap mellan det som lärs ut och det som företagen efterfrågar. Vi analyserar vad marknaden vill ha och försöker på det sättet överbrygga gapet, säger Barbara Mutabazi.

Rädsla för kidnappning

I början fanns det flera utmaningar. Bland annat en rädsla för att kvinnorna skulle kidnappas eller utsättas för människohandel. Det var därför av stork vikt att skapa trygga relationer med familjerna i slummen.

– Vi förstod att vi behövde skapa en trygg relation mellan oss och lokalsamhället genom att ta kontakt med politiker, lärare och föräldrar för att visa vad WITU kunde göra för de här unga kvinnorna.

Det var även svårt med att nå ut till unga kvinnor och förklara vilka möjligheter som fanns tillgängliga för dem. Enligt Barbara Mutabazi har många unga kvinnor låga förhoppningar för att någon från slummen ska bli erbjuden ett jobb. Arbetslösheten i Uganda är hög.

– Cirka 400 000 studenter tar examen från universiteten men bara runt 150 000 jobb är tillgängliga, säger hon.

Genom att skapa möjligheter för kvinnorna och stärka deras självförtroende tror Barbara Mutabazi att det finns en chans att skapa bättre förutsättningar Ugandas kvinnor. Hon ser redan hur kvinnors position i samhället stärks och de får mer respekten för sin kompetens.

Anna Sundstedt