Go to main navigation
Frivilliga lastar på nödhjälp på flygplan i Indonesien.

Svenskarna ger mer pengar till insamlingsorganisationer, bland annat till humanitära insatser, som här i Indonesien efter jordbävningen i oktober 2018.

Foto: Tino Adi/Shutterstock

nyhet

Insamlingsorganisationerna fördubblar resultatet på tio år

Biståndsorganisationernas insamlingar ökade 2019. Det visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Samtidigt spås minskad insamling 2020-2021. 

Branschorganisationen Giva Sveriges medlemsorganisationer samlade förra året in 9,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 390 miljoner kronor eller 4,5 procent jämfört med året innan. 

Den ökade insamlingen under 2019 sker efter två år av relativt statiska insamlingsresultat. Sammantaget har dock insamlingarna mer än fördubblats på tio år, från 4,4 miljarder år 2009. 

I snitt har insamlingarna ökat med 7,4 procent per år de senaste tio åren, men ökningarna var som störst under perioden 2011-2015. Det ska sättas i relation till upphämtningen efter den globala finanskrisen 2008 som följdes av stora insamlingar i spåren av bland annat jordbävningen i Haiti 2010, tyfonen Haiyan i Filippinerna 2013 och flyktingkrisen 2015. 

Sveriges fyra största insamlingsorganisationer 2019 var liksom tidigare år Cancerfonden, Unicef Sverige, Läkare utan gränser och Rädda barnen. Sedan 2014 har tio i topp-listan bestått av samma organisationer. Utöver de fyra redan nämnda: Världsnaturfonden (WWF), Barncancerfonden, SOS Barnbyar, Sverige för UNHCR, Hjärt- och lungfonden och Svenska Röda Korset. 

Enligt Giva Sverige är Barn och unga, forskning och humanitärt bistånd de områden som engagerar givarna mest. Organisationerna vittnar också om att givande via digitala plattformar ökar kraftigt, särskilt via Facebook. 

Som OmVärlden tidigare rapporterat spår en majoritet av Giva Sveriges 157 medlemsorganisationer minskade insamlingar i spåren av covid-19. Giva Sverige säger nu att insamlingen under 2020 kan minska med 475-950 miljoner kronor. Därutöver kan en lågkonjunktur och börsfall leda till än fortsatt minskning 2021. 

Erik Halkjaer