Go to main navigation
Förstörda hus i byn Khirbet Hamsa al-Foqa

Den 3 november förstörde israeliska grävmaskiner bostäder och andra livsviktiga konstruktioner i den palestinska byn Khirbet Hamsa al-Foqas, i norra Jordandalen.

Foto: UNOCHA

nyhet

Israel förstör svenskfinansierade biståndsprojekt på Västbanken

Under årets första tio månader har Israel förstört fler än 500 hem och byggnader på Västbanken, varav flera projekt finansierats av svenskt bistånd. Närmare 800 palestinier, varav hälften barn, har blivit hemlösa.

Medan världens fokus låg på USA och valet mellan Donald Trump och Joe Biden rullade i tisdags, den 3 november, grävmaskiner in i den lilla byn Khirbet Hamsa al-Foqa, i norra Jordandalen. Understödda av israelisk militär förstörde maskinerna fler än 70 byggnader och 11 familjer med 41 barn blev hemlösa.

Utöver palestiniernas hem förstördes också inhägnader för djur, solpaneler, vattencisterner och flera tält som fungerade som lager. Händelsen följde tätt inpå en israelisk demolering på Västbanken där en skola, i Ras Al-Teen, som finansierats av bistånd från EU och dess medlemsstater, jämnades med marken.

Den israeliska människorättsorganisationen B´tselem rapporterar att hittills i år har Israel förstört 218 bostäder och 301 infrastrukturkonstruktioner på Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Det har lämnat 798 palestinier hemlösa, varav 404 barn. 

Förödelsen kan jämföras med förra året då 677 palestinier gjordes hemlösa av Israel och 397 och 521 år 2018 respektive 2017. Demoleringen har även inneburit att el- och vattenförsörjning har förstörts, liksom toaletter och andra livsviktiga sanitära behov.

Enligt B´tselem hotas ytterligare 52 palestinska skolor på Västbanken av rivning. Detta trots att EU vädjat till Israel att skydda barn, stödja deras rätt till en säker skolmiljö och även barnens rätt till utbildning.

Läs också: Israel rev svenskt biståndsprojekt

Flera av de konstruktioner och den infrastruktur som förstörs är finansierad av svenska bistånd. Det gör Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, mycket upprörd. 

”Jag reagerar starkt på Israels omfattande demolering av palestinska familjers byggnader och egendom i norra Jordandalen den 3 november. En del av de strukturer som förstörts var finansierade av humanitärt stöd från EU och EU-länderna, inklusive Sverige. Det ökande antalet demoleringar som Israel genomfört på ockuperat område det här året är mycket oroande”, skriver Peter Eriksson i ett uttalande till OmVärlden.

Peter Eriksson understryker att Israels agerande ”står i strid med internationell rätt och palestiniernas åtnjutande av mänskliga rättigheter”. Han oroas över att fler skolor riskeras att rivas.

EU kräver att Israel upphör med demolering på palestinskt territorium. Det gäller även EU-finansierade projekt, särskilt med tanke på den extra utsatta situation många palestinier befinner sig i på grund av covid-19-pandemin. 

Som OmVärlden tidigare rapporterat konstaterar FN:s särskilda koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern (UNSCO) att Israel försvarar rivningarna med att det saknas bygglov. UNSCO förklarar dock att Israel har ett ”restriktivt och diskriminerande” system för planering som gör det ”praktiskt taget omöjligt” för palestinier att få bygglov.

Erik Halkjaer