Go to main navigation
Village school in Uganda, Lusaga

Endast två av tre barn i Uganda kan gå i skolan eftersom många saknar födelseattest och därmed förlorar rätten till skolgång.

Foto: Shutterstock

nyhet

Jämställdheten minskar bland kvinnor och barn i konfliktländer

Jämställdheten minskar i konfliktdrabbade länder. Det visar en ny analys gjord av International Rescue Center i tio länder som är värdländer åt ett stort antal flyktingar.

Det har gått 25 år sedan 189 av världens länder åtog sig att arbeta för kvinnors och flickors rättigheter i enighet med Pekingdeklarationen. En analys gjord av organisationen International Rescue Center (IRC), visar att jämställdheten bland kvinnor och flickor minskar i konfliktdrabbade länder, i jämförelse med kvinnor och flickor globalt.

IRC har i sin analys utgått från tio länder där många kvinnor och flickor på flykt är extremt utsatta bara för att de är just det, kvinnor och flickor. Av de som har möjlighet att gå i skolan, tvingas många hoppa av på grund av giftermål, graviditet eller för att hjälpa till i hemmet.

Det blir allt vanligare med barnäktenskap och den största ökningen sker i Afrika. I Nigeria är 40 procent av alla flickor utsatta för barnäktenskap, i Etiopien 40 procent och i Demokratiska republiken Kongo 37 procent. 

Många av kvinnorna i dessa länder med tydliga patriarkala strukturer är utsatta för kvinnomisshandel. I Afghanistan har 46 procent av kvinnorna blivit utsatta för kvinnomisshandel, 40 procent i Etiopien och 37 procent i DR Kongo, enligt IRC. 

– Det här är en politisk fråga. Retoriken kring kvinnors rättigheter matchar inte handlingarna. Mindre än en procent av FN:s globala humanitära bistånd portionerades ut till program för kvinnor och flickor. De är inte prioriterade. För att en förändring ska ske måste kvinnor bjudas in att delta i samtal om hur biståndet kan stärka deras rättigheter. Under öppnandet av FN:s generalförsamling var den första kvinnan att tala nummer 51. Det är en tydlig bild över hur kvinnor ofta är utelämnade, eller i signifikant minoritet i beslutsfattande instanser, säger Kristin Kim Barts, jämställdhetsansvarig på IRC, till OmVärlden.

Närmare en tredjedel av världens befolkning saknar födelseattest, ett underlag för att kunna gå i skolan och få tillgång till grundläggande sjukvård. 67 procent av barnen i Uganda har inte en födelseattest och i DR Kongo är siffran 75 procent. 

De här barnen är extra utsatta för att falla offer för barnäktenskap eftersom deras ålder inte kan intygas. Deras möjlighet till en stabil ekonomisk framtid minskar drastiskt då de har svårare att få jobb och ärva mark.

– Vi måste se bortom de basala behoven under en kris, trots att de är viktiga. Vi behöver ett globalt perspektiv som ser de specifika utmaningar kvinnor och flickor utsätts för under en humanitär kris, och svara specifikt till dem. Sexuell reproduktiv hälsa och utbildning är två exempel vi måste svara till mer specifikt.

Trots stora bakslag i tio länderna finns områden med tydliga förbättringar. Under de senaste 25 åren har mödradödligheten minskat med över 50 procent i Afghanistan, Etiopien och Pakistan.

Tillgången på preventivmedel har ökat. I Uganda har tillgången ökat med 365 procent de senaste åren, i Pakistan med 98 procent, Myanmar 81 procent och Irak 42 procent.

Tonårsgraviditeter har minskat med 33 procent världen över. Dock faller flera länder efter, bland dessa DR Kongo, Thailand och Irak där de endast har sett en förbättring med 2-8 procent. Läskunnigheten bland kvinnor har ökat med 18 procent för kvinnor, men i Myanmar utmärker sig då läskunnigheten bland kvinnor och flickor har minskat, enligt IRC.

– Det övergripande budskapet är att framstegen är ojämna och ofullständiga. Vi måste lyfta de positiva framstegen världen har gjort och fira dem, men jobba vidare på hur vi ska få med de mest marginaliserade för att nå global jämställdhet.

Analysen är gjord i tio länder: Afghanistan, Colombia, Kongo, Etiopien, Irak, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand och Uganda

IRC har utgått från 33 databaser och andra källor. 

Sandra Rupar