Go to main navigation
De 17 globala målen för hållbar utveckling

Foto: The New Divison/UNDP

nyhet

Klimatavtryck utomlands bromsar hållbar utveckling i Sverige

Sverige ligger bäst till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, men bromsas av inkomstklyftor, smutsiga hav och ohållbar konsumtion och produktion. Den pågående pandemin har också satt käppar i hjulen.

I årets Sustainable Development Report återtar Sverige förstaplatsen, vilket i korthet innebär att inget annat land i världen ligger så bra till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030. Samtidigt är tendensen sedan fem år tydlig, Sverige ligger mer eller mindre still på samma poäng, långt ifrån full pott.

Utöver Sverige ligger Danmark och Finland, precis som tidigare, i topp. Även om Danmark var etta förra året är förändringarna små. Mest noterbart är att Frankrike stärkt sitt arbete med de globala målen, sedan de antogs 2015, och hamnar på fjärde plats, medan Norge och Tyskland märkbart försämrat sitt arbete. 

När OmVärlden tidigare i juni pratade med miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som också är ansvarig minister för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, sa hon att arbetet med de globala målen inte är en tävling mellan länder. Alla länder har antagit målen och ska därför också uppfylla dem senast år 2030.

Läs också: Regeringen involverar riksdagen i Sveriges arbete med Agenda 2030 

Enligt Sustainable Development Report 2020 kommer inget land i världen att uppnå målen, i nuvarande takt. Inte ens Sverige. För även om Sverige ligger bäst till har både Statistiska centralbyrån och Statskontoret meddelat att Sverige ligger långt efter i arbetet med flera av målen. Detta bekräftas nu också av Sustainable Development Report.

Sverige får bakläxa

De två mål som Sverige framför allt får bakläxa på är nummer 14 om hav och marina resurser och nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion. Även mål nummer 10 om minskad ojämlikhet drar ner Sveriges betyg. 

Enligt rapporten måste Sverige agera mot dålig återvinning av elskrot och vårt klimatavtryck utomlands vid import, det vill säga att produktionen av de varor vi importerar leder till stora utsläpp i andra länder. Sverige står också inför kraftiga utmaningar vad det gäller utfiskning och nedsmutsning av Östersjön. 

Sustainable Development Reports betyg av Sverige stämmer väl överens med EU:s statistikbyrå, Eurostats sammanställning av hur EU:s medlemsländer ligger till i arbetet med Agenda 2030. Enligt Eurostats statistik från i maj i år, backar Sverige vad det gäller mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Utöver Sverige är det bara Spanien, Malta, Luxemburg och Portugal som har så stora utmaningar som Sverige på området, inom EU. 

Desto fler länder i Europa tampas med ökande ekonomiska klyftor. Förutom Sverige handlar det, enligt Eurostat, om Belgien, Bulgarien, Italien, Litauen och Lettland. Ett av de mål Sverige ligger bäst till med är nummer 5 om jämställdhet. Det är å andra sidan det mål inom EU där utvecklingen går som mest bakåt. 

Av de 17 globala målen har Sverige redan uppnått fyra, förutom jämställdhet, mål 1, 3 och 7 om noll fattigdom, god hälsa och ren och tillgänglig energi för alla. I övrigt har Sverige utmaningar på alla områden. 

Coronapandemins negativa effekt

Globalt konstaterar Sustainable Development Report 2020 att coronapandemin slagit hårt mot arbetet med de globala målen. Sverige anses tillhöra ett av de länder inom OECD som lyckats sämst med att hantera pandemin.

Framför allt har pandemin visat på utmaningen med mål nummer 3 om god hälsa, och även på vikten av att få fram bra, korrekt och jämförbar statistik. Pandemin har med all tydlighet visat på hur svårt det är för världens länder att redovisa data som också kan jämföras mellan länder. 

De länder som gör mest framsteg i arbetet med Agenda 2030 ligger, enligt rapporten, i östra och södra Asien. Där ligger också flera av de länder som lyckats bäst med att hantera coronapandemin. En region som ligger långt efter i arbetet med Agenda 2030 är Latinamerika, som också tycks vara den del av världen där pandemin slagit hårdast. 

Bakom Sustainable Development Report står den tyska stiftelsen Bertelsmann Stiftung och The Sustainable Development Solutions Network (SDSN). De följer årligen upp hur världens länder lever upp till de globala målen. De skriver att världens länder måste bli bättre på att ta fram uppdaterad statistik. Vissa resultat i årets rapport bygger på data från 2011 och 2012 eftersom det inte finns nyare siffror. 

Här är länderna med bäst placering: 

 1. Sverige
 2. Danmark
 3. Finland
 4. Frankrike
 5. Tyskland
 6. Norge
 7. Österrike
 8. Tjeckien
 9. Nederländerna
 10. Estland

 Här är länderna med sämst placering:

 1. Centralafrikanska republiken (plats 166)
 2.  Sydsudan (plats 165)
 3. Tchad (plats 164)
 4. Somalia (plats 163)
 5. Liberia (plats 162)
 6. Madagaskar (plats 161)
 7. Nigeria (plats 160)
 8. Sudan (plats 159)
 9. Demokratiska republiken Kongo (plats 158) 
 10. Niger (plats 157) 

Fotnot: Data saknas för 27 länder. 

Erik Halkjaer