Go to main navigation
Greta Thunberg

"Greta-effekten" kan vara en av anledningarna till att medias rapportering om klimatfrågan nådde nya rekordnivåer under 2019.

Foto: Shutterstock

Nyhet

Klimatrapporteringen i media rekordstor 2019

Under 2019 nästan fördubblades rapporteringen om klimatet jämfört med 2018. Klimatet var det överlägset största nyhetsämnet i svensk media. Det visar en ny rapport från organisationen Vi-skogen.

Förra året skedde en dramatisk ökning av antalet artiklar om klimatfrågan. Det visar rapporten "Varmare klimat – iskall nyhet?” som tagits fram av Retriever på uppdrag av Vi-skogen.

Aldrig någonsin har klimatfrågan varit så omskriven som under 2019. Totalt publicerades 150 000 artiklar i svensk media om klimatet, vilket gjorde det till det enskilt största nyhetsämnet.

En tydlig Greta-effekt

Orsakerna till den dramatiska ökningen kan var många, men klart är att klimataktivisten Greta Thunberg varit en starkt bidragande faktor till allmänhetens och medias ökade intresse i frågan. 

– Rapporten visar verkligen att – wow – det finns en svensk medvetenhet om vikten av den här frågan. Under 2019 är det ju självklart Greta Thunberg som bidragit till det vilket är fantastiskt. Det går inte att säga annat än att det finns en tydlig Greta-effekt under 2019 som också syns i medias rapportering, säger Eva Åberg, verksamhetschef på Vi-Skogen. 

Utöver Greta Thunbergs stora genomslag har mediehusen också gjort flertalet satsningar på klimatredaktioner och klimatreportrar under förra året. Publiciteten kring klimatfrågan har varit intensiv och konstant över året.

Den ökade medvetenheten i samhället syns hos såväl privatpersoner som företag och politiker. Det skapar i sin tur en större efterfrågan hos mediekonsumenter att läsa om frågan, menar rapportförfattarna. 

Sedan 2014 har Vi-skogen tillsammans med Retriever undersökt svensk medias rapportering om klimatfrågan. Och enligt Eva Åberg är rapporteringen om klimatet otroligt viktig för att skapa förändring.

– Det har en jättestor betydelse och media har ett stort ansvar. Men inte bara ett ansvar för att visa effekterna av klimatförändringarna runt om i världen, utan också att visa på lösningar som gör skillnad. Vi kan inte bara fokusera på allt hemskt, det behövs även att klimatångesten förvandlas till actions. Det kan vi göra genom att visa varför vissa typer av lösningar är relevanta.

Klimatkris, klimatnödläge och klimaträttvisa

Förra året användes ord som klimatkris, klimatnödläge och klimaträttvisa flitigt i media. Det visar på ett allvarligt tonläge i debatten, och att klimatkrisen verkligen är akut. Dessutom har Greta-effekten, klimatstrejk och klimatkompensation fått allt fler omnämnanden.

Hur resultatet kommer att se ut 2020 är ännu ovisst, men med tankte på den rådande coronapandemin tror Eva Åberg att klimatfrågan kommer synas betydligt mindre i år. 

– Om man ser till de nedslag vi har gjort hittills så är det nästan bergsäkert att klimatfrågan inte kommer få samma genomslag som förra året. Det är omöjligt att slå corona. Däremot hoppas jag att klimatfrågan inte hamnar helt i skymundan. Vi måste fortsätta prata om klimatet.

Viktiga insikter av coronapandemin

Eva Åberg tror att coronapandemin skulle kunna medföra viktiga insikter om att samarbete krävs för att hitta lösningar även för klimatkrisen.

– Jag tror att coronapandemin har bidragit till att vi faktiskt ser att vi som mänsklighet har en enda jord att bebo tillsammans. Precis som vi måste lösa saker ihop vad gäller coronakrisen, måste vi lösa saker ihop när det kommer till klimatet. Jag hoppas att jag inte är naiv som faktiskt tror att det kan föra det goda med sig att vi ser att det behövs samarbete. Även om våra ledare stänger gränser är vi otroligt beroende av varandra, säger Eva Åberg. 

Rapporten i korthet:

  • Klimatfrågan har aldrig varit så omskriven – ökar med 72 procent. 
  • Klimatet är den största nyhetshändelsen 2019. 
  • Gretha Thunberg omskrivs mest.  

Här kan du läsa hela rapporten.

Susanna Sköld