Go to main navigation
Julia Mårtensson, Alingsås, och Graze Chibesakunda från Chililabombwe, i Zambia.

Julia Mårtensson, från Alingsås kommun, vid ett besök i Chililabombwe, Zambia, inom ramen för Sidas program Kommunalt partnerskap. Här med Graze Chibesakunda, från Chililabombwe. 

Foto: Påhl Ruin

nyhet

Kommuners och regioners bistånd viktigt för kunskapsutbyte

Tolv svenska kommuner och regioner har fått 10 miljoner kronor av Sida för biståndsprojekt. Detta trots att de kommunala partnerskapen hotas av både flygskam och sämre ekonomi i spåren av covid-19. 

Föreningen Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) tampades redan före coronapandemin med att kommunernas och regionernas intresse för att delta i partnerskapen börjat svalna. 

– Flera lyfte klimatfrågan, man ville minimera antalet flygresor, säger Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD.

Kommuner och regioner beskriver också en oro för hur lokala medier framställer det internationella samarbetet. Ett kommunalråd ska till exempel ha låtit bli att kalla till presskonferens om de goda resultaten i kommunens biståndsprojekt.

Kommunalrådet ska ha ha varit rädd för vad tidningarna skulle skriva. Han ville slippa artiklar om att kommunala företrädare gör långa flygresor och bor på fina hotell, enligt Johan Lilja. 

Det var i slutet av januari. Vad har hänt sen dess?

– I en tid när behovet av lokal demokrati är som störst, blev det inte lättare direkt. Nu tillkom ytterligare ett argument: varför ska kommunen engagera sig på andra sidan jorden när de egna medborgarna insjuknar och arbetslösheten ökar? I ett sådant läge kan tyvärr det kommunala partnerskapet bli ett enkelt offer.

För närvarande pågår ett 50-tal biståndsfinansierade partnerskap mellan kommuner och regioner i Sverige och framför allt  länder i Afrika. Bland de tolv projekt som ICLD fördelade pengar till den 1 juni har vissa pågått en tid, medan andra är helt nya.

– Vanliga frågor är Agenda 2030 och just klimatet. Umeå samarbetar till exempel sedan flera år med den kinesiska tiomiljonersstaden Xian om att minska klimatutsläppen. Det kan ge mångdubbelt större resultat än vad kommunen kan uppnå genom att bara arbeta inom Sveriges gränser.

Sida står för all finansiering av partnerskapen, även kostnader för medarbetares arbetstid. Därtill finansierar biståndsmyndigheten de utbildningssatsningar och den forskning som ICLD organiserar. Eftersom flera konferenser och resor ställts in i år kommer ICLD inte att rekvirera en del av de medel som var budgeterade för 2020.

– Men vi hör från våra partnerskap att många håller dialogen levande trots att de inte kommer att kunna ses fysiskt den närmaste tiden. 

Julia Mårtensson, chef för integration och arbetsmarknad i Alingsås kommun skulle i slutet av maj tagit emot zambiska kollegor, men besöket ställdes in. Alingsås samarbetar sedan flera år med Chililabombwe i Zambias norra gruvdistrikt. 

De två kommunerna har bland annat utbytt erfarenheter kring medborgarkontakter. Zambierna har velat förbättra sina kontakter med invånarna i avlägsna byar medan Alingsås försökt hitta nya former för att nå ut till nyanlända i kommunen. Bägge parter säger att de redan lärt av varandra och ändrat sina arbetssätt.

Istället för fysiska möten har de under våren försökt ha digitala möten, men uppkopplingen är väldigt dålig, säger Julia Mårtensson. 

Går det att upprätthålla samarbetet utan att träffas?

– Det är svårt, det fysiska mötet kan vara helt avgörande när man sysslar med demokrati, transparens och yttrandefrihet.

Det var också det intryck som OmVärlden fick vid ett besök i Chililabombwe, i höstas. Flera tjänstepersoner vågade bara viskande berätta att de skulle få sparken om de öppet ifrågasatte politikernas beslut. De tackade kollegorna från Alingsås, som gett dem stöd i argumentet att öppenhet och fri debatt leder till mer genomtänkta beslut.

Att kanalisera statliga biståndspengar via kommuner kallas också Decentralized Development Cooperation (DDC). Arbetssättet har växt i omfattning under 2000-talet, visar en rapport från OECD från 2018. 

Bland OECD:s medlemsländer värderas DDC omsätta cirka 20 miljarder kronor per år. OECD framhåller vikten av kunskapsutbyten.

Kritiken mot DDC består bland annat av att resulten anses bli kortvariga. Kommunerna i utvecklingsländernas sägs inte heller alltid sprida sina nyvunna kunskaper till resten av organisationen eller till andra kommuner. 

Knappt någon forskning

I Sverige finns knappt någon forskning i ämnet. Expertgruppen för biståndsanalys hänvisar bland annat till James Manor vid University of London. Han är positiv till DDC:

– Om kommuner eller kommunernas organisationer i väst kan bidra till att stärka den lokala nivån i fattigare länder kommer hela länder att gynnas. Starka lokala institutioner är en nyckel till utveckling, men tyvärr har de ofta brist på såväl resurser som inflytande.

Under pandemin har flera partnerskap kunnat bidra till arbetet mot covid-19. Region Västerbotten och indonesiska Yogakarta ska i sitt partnerskap ha vässat ledningssystem och rapporteringsvägar för att bekämpa denguefeber - metoder som nu används mot covid-19, enligt ICLD.

Växjö och sydafrikanska kommunen JB Marks har i flera år arbetat med att få den politiska majoriteten och oppositionen att samarbeta vid kriser. Det menar ICLD har gjort att kommunen stått bättre rustad att tackla pandemin.

– Partnerskapen gör lokala och regionala institutioner mer robusta och transparanta, vilket är extra viktigt när demokratin nu hotas på många håll av auktoritära ledare, säger Johan Lilja.

Påhl Ruin, frilansjournalist