Go to main navigation
Indigenous Amazonas

Karipunafolket har lyckats stoppa skogsavverkning på sina marker i Amazonas, i Brasilien.

Foto: Shutterstock

Lyckat projekt mot avskogning i Amazonas

Avskogning i Amazonas skogar ökar, men på Karipunafolkets territorium har det minskat med 49 procent. ”När man följer lagen är det möjligt att minska avskogning på urbefolkningens territorium”, säger Daniclay Aguiar på Greenpeace Brasilien.  

Samtidigt som avskogning ökat dramatiskt i Amazonas har Karipunafolket lyckats minska avverkningen på sitt territorium i regnskogen med 49 procent. Bakom framgången ligger ett projekt finansierat av Greenpeace, Hivos, lokala organisationer och Karipunafolket.

OmVärlden har pratat med Daniclay Aguiar på Greenpeace, som befinner sig i Santarém i Amazonas. Han säger att det positiva resultatet bland annat grundar sig i att Greenpeace tillsammans med rådet för urbefolkningen (CIMI), Hivos och Karipuna-folket har vänt sig till den federala polisen i Brasilien. Polisen har blivit informerade om att det pågår landinvasioner och aktivieter kopplade till organiserad brottslighet på urbefolkningens land.  

– Den federala polisen har bevisat att det är organiserad brottslighet som pågår och inte bara intrång eller miljöbrott. I Brasilien är straffet för organiserad brottlighet 3-8 år vilket är mycket högre än för miljöbrott. Det har avskräckt många från att inkräkta och ägna sig åt olaglig aktivitet. 

Enligt Brasiliens grundlag ska ursprungsbefolkningen garanteras skydd av sin mark, och deras rättigheter och kultur ska bevaras. Trots detta har det länge varit ett problem att det görs intrång på markerna för att avverka skog, anlägga storskaliga jordbruk och leta mineraler.

– När man följer lagen är det möjligt att minska avskogning i urbefolkningens territorium. Att lagen inte följs kan vara på liv eller död för urbefolkningen speciellt Karipunafolket. De har idag bara en liten lott kvar av deras ursprungliga territorium. Deras mark är en central del av deras kultur och vi måste skydda marken för att skydda deras rättigheter, kultur och liv.  

Ungefär 13 procent av Brasiliens territorium är federalt skyddad mark för urbefolkningen. Marken ägs av staten och är avsedd för urbefolkningen. På denna mark lever cirka 0,4 procent av Brasiliens totala befolkning. 

Risk för miljöförstöring 

Sedan president Jair Bolsonaro tog över makten i januari 2019 har situationen för Amazonas och urbefolkningen försämrats. Presidenten har utarbetat ett lagförslag om att fördela urbefolkningens mark för ekonomisk verksamhet, såsom gruvdrift och storskaligt jordbruk.

Jair Bolsanaro är den första presidenten på närmare 30 år som öppet har sagt att han inte kommer att avgränsa urbefolkningens terretorium. Bara under 2019 ökade invasioner av urbefolkningens land med 135 procent, säger Daniclay 

En undersökning gjord av företaget Datafolha visar att 86 procent av den brasilianska befolkningen motsätter sig att gruvföretag ska kunna ta över urbefolkningens land. Även miljöforskare är kritiska och menar att storskalig jordbruksproduktion kan leda till kontaminering från bekämpningsmedel och förlust av biologisk mångfald. Detta hindrar inte Jair Bolsonaro 

Projeket med Karipunafolket är ett resultat av samarbetsprojektet All eyes on the Amazon, i syfte att under tre år stötta urbefolkningen och lokala samhällen i deras kamp mot avskogning, skydd av deras rättigheter och nedbrytning av ekosystemet.  

Sandra Rupar