Go to main navigation
Man tar blodprov för malaria på pojke i Uganda.

Några av världens mest utsatta länder för malaria ligger söder om Sahara, som här i Uganda.Ett malariatest ger svar på 15 minuter, men något vaccin finns inte och dödligheten är stor, särskilt bland barn.

Foto: Adam Jan Figel/Shutterstock

nyhet

Ingen minskning av döda i malaria de senaste sex åren

Den 25 april är Internationella malariadagen, men det finns ingen anledning att fira. Trots högt uppsatta mål dör fortfarande nästan lika många i malaria idag som 2014. 

Mellan 2000 och 2014 sjönk antalet döda i malaria med 40 procent, men sen har utvecklingen inte fortsatt som Världshälsoorganisationen, WHO förväntat sig. Dödstalen från 2014 till 2019 har i princip legat på samma höga nivå med runt 400 000 per år. Cirka 70 procent av de som dör är barn under fem år. 

Att världens länder ska uppnå det globala utvecklingsmålet nummer 3 om hälsa, där malaria ska vara i princip utrotat i 35 länder till år 2030 ser svårt ut. Särskilt när kampen mot covid-19 nu tar resurser från sjukvården och försvårar för personal och patienter att söka vård. 

– Vid utbrotten av ebola för några år sedan såg vi att dödligheten ökade för andra sjukdomar, som malaria, säger Mårten Larsson, barnläkare på Läkare utan gränser.

Även innan coronapandemin skedde det i stort sett ingen större minskning av malaria i många områden söder om Sahara, i Afrika. Det gäller framför allt länder som Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Mocambique, Niger och inte minst Nigeria.

Bara Nigeria står för 25 procent av alla malariafall i världen. Mårten Larsson var verksam i regionen Maiduguri i nordöstra Nigeria under 2018.

– Vi vet att preventiva insatser som att sova under impregnerade myggnät och spraya inomhusmiljöer med insektsspray, i kombination med möjligheten att testa och behandla sjukdomen tidigt och nära där man bor har stor effekt. Utmaningen ligger nu i att det är svårt att få till stånd dessa åtgärder i länder som förutom fattigdom är drabbade av konflikt, instabil politik och låg tilltro till myndigheter, säger Mårten Larsson.

Nigeria värst drabbat

Mårten Larsson poängterar att malaria till stor del är en fattigdomssjukdom. Trots att Nigeria är ett av de rikare länderna i Afrika så når mycket av resurserna inte ut till en stor del av befolkningen. Närmare hälften av befolkningen på 200 miljoner lever i fattigdom. 

– Vi och andra organisationer kan göra punktinsatser, men motivation måste finnas hos politikerna så att sjukvårdsresurser når ut till eftersatta områden. På många av de lokala vårdcentralerna jag besökte hade de inte test eller medicin, och vi fick stötta med det. Tyvärr finns även en hög grad av korruption som gör att inte alla insatser når fram, säger Mårten Larsson. 

Till skillnad från covid-19 är malaria en sjukdom som drabbar barn i första hand. Barnen har inte hunnit bygga upp immunitet och kan då behöva sjukvård och syrgas. Risken är även stor för komplikationer med bakterieinfektioner. 

Människor som lever i svårt malariadrabbade områden utvecklar ett skydd på fem år. Det finns läkemedel mot malaria, men den farligaste malariaparasiten har utvecklat motståndskraft mot de vanligaste medicinerna. 

Det finns inget godkänt vaccin mot malaria, men forskning pågår och för närvarande testas ett vaccin, som om det godkänns skulle bli första mot en parasitsjukdom som någonsin tagits fram. 

David Grossman