Go to main navigation
Kolgruva i Sydafrika

Svenska företag som exporterar utrustning till bland annat sydafrikanska kolgruvor får garantier av svenska Exportkreditnämnden. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Ministern: ”Exportkrediter till kolgruvor kommer att upphöra"

Samtidigt som Exportkreditnämnden (EKN) lovat att fasa ut alla garantier till kolindustrin har de ökat det senaste året, enligt en ny rapport. EKN förklarar ökningen med att de samlar in information på nytt sätt. 

Exportkreditnämnden (EKN) ställde under år 2019 ut garantier för 1,2 miljarder kronor för export av utrustning till kolindustrin i Indonesien, Mongoliet och Sydafrika. Det är mer än tre gånger mer än året innan, då man ställde ut garantier på 347 miljoner kr. 

I en ny rapport skriver organisationen Swedwatch att EKN följt organisationen OECD:s rekommendationer från 2015, som säger att man inte bör ge garantier åt några projekt som involverar kolkraftverk. Myndigheten ska dock ha fortsatt att ge garantier i enlighet med OECD:s undantagsregler, och även gett garantier på utrustning till kolgruvor.

I juli 2018 antog EKN egna riktlinjer som skulle stoppa garantier till kolkraftverk, men dessa riktlinjer har inte inkluderat utrustning till kolgruvor som producerar kol till kraftverken. Först i slutet av 2019 fastslog Sveriges regering att svenska exportgarantier måste följa klimatavtalet i Paris, från 2015, och därmed inte bidra till fossila energikällor och ökade utsläpp. 

För att ge EKN en möjlighet att fasa ut gav regeringen myndigheten möjlighet att ge garantier fram till slutet av 2022, men EKN själva har satt slutdatum för den här typen av garantier till 31 december 2020. Samtidigt skriver regeringen i sin exportstrategi från 2019 att de vill se mer transparens.

När OmVärlden frågar EKN varför deras garantier till kolindustrin ökat samtidigt som planen och rekommendationerna varit att fasa ut, svarar hållbarhetschef Karin Wessman att myndigheten bland annat tagit fram nya metoder för att samla in information om hur utrustning till gruvverksamhet används. Det har tidigare inte framgått om den använts i till exempel kolgruvor. 

– Det gäller även när köparen är entreprenör eller återförsäljare. Om den entreprenören ska använda utrustningen i en kolgruva, eller om återförsäljaren säljer lastbilar eller gruvmaskiner till kolsektorn så fångar vi upp det. Ökningen beror också på att exportföretagen i högre utsträckning önskat försäkra betalningsrisker hos EKN, säger Karin Wessman.

EKN hävdar att det i Swedwatch uppgifter inte går att härleda någon ökning av svensk export till kolgruvor. 

Går det att fasa ut till årsskiftet, nu när ni trots allt ändå trappat upp?

– Ja, den största volymen av exportkreditgarantierna består främst av mycket korta betalningstider som EKN försäkrat. 80 procent av EKN:s garantivolym till kolsektorn avser betalningstider på mindre än ett år, säger Karin Wessman.

EKN säger sig också arbeta med att få andra exportkreditinstitut och finansaktörer att följa EKN:s beslut. Något som också ansvarig minister, utrikeshandelsminister Anna Hallberg välkomnar.

”Sverige och svenska företag har en pådrivande roll i arbetet för en hållbar handel, i internationella sammanhang och inom ramen för OECD. Detta är också en viktig prioritering i den export- och investeringsstrategi som beslutades av regeringen i december 2019”, skriver Anna Hallberg i ett mejl till OmVärlden.

I sina rekommendationer skriver Swedwatch bland annat att Sverige bör avbryta all finansiering till kolindustrin omedelbart. Vidare skriver Swedwatch att Sverige, som medlem i OECD bör påverka organisationen att anpassa sina riktlinjer till Parisavtalet och stoppa alla exportkrediter till kolkraftverk, kolgruvor och aktiviteter som är anknutna till dessa industrier. 

Ministern är positiv

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg säger till OmVärlden att hon välkomnar att EKN inte längre kommer att ställa ut några exportgarantier till kolgruvor från och med årsskiftet. 

– Jag ser mycket positivt på att exportkreditgarantier till denna typ av verksamheter inom kort kommer att upphöra, säger hon. 

När OmVärlden kontaktar OECD meddelar organisationens företrädare att man inte kan göra några kommentarer. Det är ett faktum att flera av OECD:s medlemmar också är stora kolproducenter eller finansiärer av kolindustrin. Organisationen står inför en stor utmaning när det gäller att stoppa finansiering av kolgruvor och kolkraftverk.    

Exportkreditnämnden är en myndighet som ställer ut statliga garantier åt exportindustrin, för att bland annat skydda exportörerna ifall de inte får betalt. Sedan 2014 har EKN ställt ut garantier på 1,9 miljarder kronor till kolindustrin, enligt Swedwatch. Detta i jämförelse med Tyskland som ställt ut garantier på motsvarande 4,5 miljarder kronor under samma period. 

Frankrike stoppade alla exportgarantier till kolindustrin redan 2015, enligt Swedwatch. Ett beslut som organisationen anser att Sverige och andra OECD-länder bör följa. Swedwatch rapport har gjorts i samarbete med Naturskyddsföreningen och Afrikagrupperna. 

Erik Halkjaer