Go to main navigation
Hjälparbetare från Islamic Relief levererar nödhjälp i Etiopien

Biståndsorganisationen Islamic Relief är i blåsväder på grund av grova antisemitiska och terrorglorifierande uttalanden. 

Foto: Islamic Relief UK

nyhet

Fortsatt förtroende för ifrågasatt muslimsk biståndsorganisation

Två ordföranden och styrelsen för biståndsorganisationen Islamic Relief Worldwide har avgått på grund av antisemitiska uttalanden. Svenska Sida väljer ändå att fortsätta sitt stöd, som även finansierar Islamic Relief Sverige. 

Den internationella muslimska biståndsorganisationen Islamic Relief Worldwides styrelseledamot Almoutaz Tayara publicerade 2014 och 2015 inlägg på Facebook med stöd till Hamas och Muslimska brödraskapet. Inläggen innehöll även en bild som föreställer USA:s dåvarande president Barack Obama med Irans ledare Ayatollah Ali Khamenei och Syriens president Bashar Al Assad i knät.

Barack Obama är klädd i en slips prydd med en Davidstjärna och Irans och Syriens ledare säger ”Död åt Amerika”. Inläggen upptäcktes redan 2017, men plockades ner och Almoutaz Tayara kunde fortsätta som ordförande för Islamic Relief i Tyskland.

När Almoutaz Tayara sedan ersatte Heshmat Khalifa i styrelsen för den internationella delen av organisationen, Islamic Relief Worldwide, dök de upp igen. Det var den brittiska tidningen The Times som publicerade dem i augusti i år.

Det hade då gått mindre än en månad sedan Almoutaz Tayara efterträtt Heshmat Khalifa i slutet av juli. Också Hesmat Khalifa hade tvingats avgå efter att det avslöjats att han publicerat inlägg på Facebook 2014-2015 där han kallat Hamas för den ”renaste motståndsrörelsen i modern historia” och sagt att de som kallar gruppens väpnade gren för terrorister är en skam för alla muslimer.

Heshmat Khalifa, som även var ordförande i Islamic Relief Australien, ska också skrivit att judar är släktingar till apor och grisar och kallat Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi för en ”sionisthallick”. När han avgick bad han om ursäkt på Islamic Relief Worldwides hemsida, där också organisationen tog avstånd från uttalandena.

Även Almoutaz Tayara avgick omedelbart efter att hans inlägg avslöjats och bad om ursäkt på organisationens hemsida. Med två skandaler så tätt inpå varandra valde samtidigt hela den internationella styrelsen att ställa sina platser till förfogande, så även ordförande för Islamic Relief Sverige, Lamia Elamri, som var viceordförande.

Pandemin hindrade ny styrelse

Enligt Isabelle Beckman, pressekreterare på Islamic Relief Sverige hade den internationella organisationen redan planerat en ombildning av styrelsen för att bredda den geografiska representationen. Detta skulle ha gjorts i mars i år, men sköts upp på grund av covid-19-pandemin. Istället genomfördes en förnyelse den 22 augusti efter att den tidigare styrelsen avgått.

– Styrelsen valdes då för första gången av en nyinrättad internationell generalförsamling bestående av ledamöter från alla Islamic Reliefs partnerkontor världen över, samt av oberoende ledamöter. Lamia Elamri hade i enlighet med den plan som låg innan avslöjandena ställt sin plats till förfogande, men ombads att fortsätta under en övergångsperiod för att säkra kontinuiteten. Det har hon accepterat, säger Isabelle Beckman till OmVärlden.

Lamia Elamri är skandalerna till trots alltså fortsättningsvis viceordförande i den internationella styrelsen. Hon sitter också kvar som ordförande för Islamic Relief Sverige.  

Till vardags verksamhetschef Lamia Elamri studieförbundet Ibn Rushd, som grundades av Islamiska förbundet i Sverige 2001. Islamiska förbundet grundade även Islamic Relief Sverige, 1992 och är idag medlemsorganisation i Islamic Relief Sverige. 

Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa sitter också Islamic Relief Sveriges styrelse. Andra medlemsorganisationer är Förenade islamiska församlingar och Eritreanska kulturforum.

– Medlemsskapet är inte per definition begränsat till dessa, utan medlemskap kan sökas av organisationer som står bakom vårt arbete. Ingen organisation har någon fast plats i styrelsen. Ledamöterna har en uppförandekod där de förbinder sig att följa våra grundläggande principer, dit exempelvis icke-diskriminering i biståndsarbete hör, säger Isabelle Beckman.

Internationalla uppförandekoder

Som styrelsemedlemmar förbinder sig ledamöterna att följa de internationella uppförandekoder som Islamic Relief undertecknat, som till exempel Internationella rödakors- och halvmånefederationens uppförandekod, enligt Isabelle Beckman. 

Det är också Islamic Reliefs uppförandekoder och det faktum att den internationella organisationen, Islamic Relief Worldwide, tre år i rad certifierats enligt Core humanitarian standards, som gör att biståndsmyndigheten Sida inte väljer att avbryta sitt samarbete med organisationen, sommarens skandaler till trots. Core Humanitarian Standards ska garantera kvalitén på organisationens insatser, skriver Sida på sin hemsida.   

Sida har de senaste tio åren stött Islamic Relief Worldwide med 761 miljoner kronor. Organisationen är sedan 2013 en av Sidas strategiska humanitära partnerorganisationer. Pengarna till den internationella organisationens humanitära arbete går via Islamic Relief Sverige som behåller ungefär fem procent för administrativa kostnader i Sverige. Enligt Isabelle Beckman handlar det om pengar för att finansiera revisionskostnader och personal som granskar och följer upp projekten, inklusive resor.

I ett uttalande på Sidas hemsida kommenterar Sidas generaldirektör, Carin Jämtin de antisemitiska och terrorglorifierande uttalanden som gjorts av organisationens högsta företrädare.  

– För Sida är det självklart fullständigt oacceptabelt med antisemitiska uttalanden, eller uttalanden som uppmanar till eller förhärligar våld. Åsikter som dessa är inte heller förenliga med uppdraget att företräda en humanitär organisation, vilket vi framfört till Islamic Relief. De ska nu reformera rekryteringsprocessen till och sammansättningen av styrelsen. Styrelse och anställda kommer också att granskas med hjälp av externa oberoende konsulter, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Sida poängterar att organisationen inte bara får stöd av svenska staten, utan även av Kanada, Storbritannien, EU och FN. Myndigheten prisar Islamic Reliefs humanitära insatser i bland annat Syrien och Jemen. Att den svenska avdelningen tar emot en del av stödet för administrativa syften är helt i sin ordning, säger tjänstemän som OmVärlden talat med.

Vidare konstaterar Sida att myndighetens avtal med organisationen går ut i år och att man nu är ”i en process där förutsättningarna för ett nytt avtal skall bedömas. I de externa och interna granskningar och utvärderingar som Sida gjort har Islamic Reliefs verksamhet i fält kommit mycket väl ut. I den fortsatta bedömningen kommer Sida efterfråga svar på de frågor som väckts kring organisationens företrädare och styrelsens avgång.”

"Stödet bör frysas"

Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson, Lars Adaktusson, är mycket kritisk till Sidas agerande. Han anser att stödet till Islamic Relief bör avbrytas omedelbart med tanke på de uttalande som gjorts av organisationens företrädare. 

– Det väcker väldigt många frågetecken hur det står till inom organisationen och hur utbrett det är. Inte minst mot bakgrund av de uppgifter om anknytningar och kopplingar till muslimska brödraskapet som kommit fram. Att i det läget säga att vi fortsätter med verksamheten och inte tar avstånd. Det tycker jag är att ta för lätt på det hela, säger Lars Adaktusson till OmVärlden. 

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten vill att Sida går till botten med de uppgifter som finns om Islamic Relief, för att sedan fatta ett genomtänkt beslut innan man fortsätter att stödja verksamheten. 

– I grunden handlar det här om tilltron till biståndet, vad svenska skattepengar går till och vad vi som skattebetalare är med och stödjer. Om vi inte kan svara på det eller om det inte sköts som det ska urholkar vi förtroendet för biståndet. Det är märkligt att Peter Eriksson inte uttalat sig, särskilt som den sittande regeringen säger sig ha nolltolerans mot all form av antisemitism, säger Lars Adaktusson.

Läs också: "Regeringen ser mellan fingrarna med oegentligheter"

Till OmVärlden säger Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, kort att han noga följt ärendet.

– Jag vet att Islamic Relief är en organisation som Sida anser fungerat väl, varit effektiv och ofta varit först på plats vid katastrofer. Moderorganisationen är brittisk, så det är britterna som har huvudansvar att kontrollera att organisationen är möjlig att samarbete med. Det görs också en sådan granskning nu, säger Peter Eriksson.

Utöver stödet till Islamic Relief Worldwide går svenska biståndspengar även till Islamic Relief Sveriges egna projekt, genom organisationen ForumCiv. De senaste två åren handlar det om 16,4 miljoner kronor för projekt i bland annat Somalia, Afghanistan, Bangladesh, Tunisien, Kenya och Mali.  

Därutöver bedriver Islamic Relief Sverige en omfattande insamlingsverksamhet till insatser runt om i världen. Inklusive insamlingar via Radiohjälpen har det rört sig om ungefär 63 miljoner kronor de senaste två åren. 

Erik Halkjaer

Förtydliganden: sen en första publicering har artikeln förtydligats så tillvida att Lamia Elamri är verksamhetschef för Ibn Rushd och att Islamic Relief Worldwide kraftigt tagit avstånd från de uttalanden som gjorts av organisationens företrädare. 

Rättelse: I en tidigare version stod det att Sveriges unga muslimer var medlemsorganisation i Islamic Relief. Där de inte längre.