Go to main navigation
SElocal2030_logoHD-e1597666699479.jpg

Sverige startar, på uppmaning av FN, en ny plattform för lokal samverkan av genomförandet av Agenda2030.

Foto: Global utmaning

Nyhet

Ny plattform ska göra det enklare att genomföra Agenda 2030 lokalt

Initiativet Sweden Local2030 Hub ska bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030 mellan lokala aktörer i och utanför Sverige. Det är ett initiativ från FN och leds inledningsvis av tankesmedjan Global Utmaning.

Sverige har, enligt FN, goda förutsättningar för att uppnå Agenda 2030. Därför har FN:s generalsekreterares kontor uppmanat Sverige att starta en lokal hub, eller plattform, för erfarenhetsutbyte kring agendan såväl lokalt som globalt.

Den nya plattformen Sweden Local2030 Hub ska öka det lokala genomförandet av de 17 globala målen på för en hållbar utveckling, som världens länder antog 2015. Plattformen ska fungera som en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk. Aktörerna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter på plattformen.

– Hela världen står inför utmaningen med Agenda 2030 och tiden rusar på, vi är många som känner att det börjar bli bråttom att få fart på processerna som ska implementera de globala målen, säger Thomas Melin, senior rådgivare på den svenska tankesmedjan Global Utmaning och sammankallande för hubben, till OmVärlden. 

Han menar att Sverige utmärker sig globalt med en hög nivå av kommunalt självstyre. I stort sett alla mål och delmål i Agenda 2030 har koppling till den verksamhet som bedrivs i landets städer och kommuner. Därför har Sverige också viktiga erfarenheter kring lokal implementering att dela med sig av. 

– Det finns väldigt många mål som bara kan implementeras lokalt, därför är det viktigt att lokala aktörer och städer förankrar målen. Här kan Sverige fungera som ett bra föregångsland. Vi har en decentralisering i Sverige där mycket av styret sker i kommunerna, säger Thomas Melin. 

Ska bidra till samverkan 

Utöver samverkan mellan olika aktörer ska plattformen också bidra till att sprida kunskap och erfarenheter över världen.

– Som indisk aktör kan det vara svårt att veta var man ska vända sig om man är intresserad av ett inititiv som tagits i Sverige. Därför vill vi att den här hubben ska fungera som ett tydligt fönster utåt så att Sverige kan interagera med andra aköterer när det gäller 2030-målen.

Sverige har en hög ambitionsnivå när det kommer till att implementera Agenda 2030. I regeringens proposition för genomförande av Agenda 2030 framhålls att ”kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030”. 

Som OmVärlden rapporterat tidigare har samtidigt en del kritik framförts kring det svenska genomförandet av de globala målen. I en rapport från Statskontoret konstaterade man att Sverige ligger efter i sin implementering bland svenska kommuner och regioner som också efterfrågar mer stöd i den hållbara omställningen. 

Läs också: Sverige når inte FN:s mål till 2030

– Det är en av de komponenterna som vi vill komma åt med den här plattformen. Det är många aktörer som håller med om problematiken. Vi har mycket kunskap, men det är inte alla kommuner och regioner som har det. En del är bättre än andra och har erfarenheter att dela med sig av. Samtidigt vet många inte vart de ska vända sig med de här frågorna. Därför vill vi skapa en plattform som kan hjälpa svenska aktörer att dela med sig av sina erfarenheter så att man kan jobba snabbare.

Vad finns det för goda exempel som Sverige vill lyfta?

– Det finns en hel rad priser och utmärkelser som Sverige har fått för sitt arbete med de globala målen. Det kan till exempel handla om enskilda projekt som träbyggnationer, cykelbanor eller medinflytande. En del av dem finns på många ställen i Sverige, medan en del bara finns på ett fåtal ställen. Men det finns definitivt flera goda exempel att lyfta. 

Hubben kommer att ingå i ett internationellt nätverk av hubbar som FN har satt upp. De är antingen geografiska eller ämnesmässigt uppsatta, där syftet är att samverkan även ska kunna ske mellan de olika hubbarna. Att Sverige nu får etablerar sin egen hub, menar Thomas Melin kommer att underlätta nätverkandet och erfarenhetsutbytet med andra länder. Hur resultatet blir är upp till de medverkande aktörerna. 

– Det är alltid så med hubbar att det är olika hur de utvecklar sig och hur mycket engagemang de olika medlemmarna har i hubben. Vi får se hur man värderar det positiva mot att man som deltagare måste stoppa in lite tid och resurser. I New York har arbetet med hubben varit framgångsrikt. Vi får helt enkelt se hur det blir här.  

Vad tycker ni på Global utmaning om det svenska genomförandet hittills?

– Vi tycker att det varit förståndig och bra. Man har tagit de formella steg som behövs och Sverige har dessutom visat sig väldigt aktiv internationellt i de här frågorna. Generellt tycker vi att det pågår initiativ som är väldigt bra. Det finns en förståelse, inte överallt men på många ställen finns det en förståelse, för att det här är himla viktigt. Samtidigt finns det massvis med aktörer i Sverige som vi vill underlätta för att kunna samverka med varandra. Det tror vi krävs för att kunna komma till skott och göra saker. 

Vem finansierar initiativet?

– Som det är i dagsläget så finansieras det av deltagarna själva. Det finns ingen tanke om att man ska bygga en hel institution. Vi ska försöka uttnyttja de strukturer som finns, men det är möjligt att man i slutändan kommer vilja ha någon personal som samordnar. Initialt står alla aktörer som är med för sina egna kostnader för att man ska kunna utnyttja den kunskap som redan finns.

Susanna Sköld