Go to main navigation
Kvinnorättsförsvararen Intisar Al-Amyar

Irakiska Intisar Al-Amyar får årets Per Anger-pris för sitt arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Irak.

Foto: Forum för levande historia

Irakisk kvinnorättsförsvarare får årets Per Anger-pris

Årets Per Anger-pris tilldelas den irakiska kvinnorättsförsvararen och skribenten Intisar Al-Amyar. Hon tilldelas priset för sitt arbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Irak.

Årets mottagare av regeringens pris för mänskliga rättigheter, Per Anger-priset, har arbetat för kvinnors rättigheter och jämställdhet i 20 år och är en ledande representant för kvinnorättsorganisationen Iraqi Women´s League. Organisationen jobbar mot diskriminering, för främjande av jämställdhet mellan könen och rätten till utbildning för alla barn och unga i Irak.

– Vi måste rikta oss till både män och kvinnor för att främja kvinnors rättigheter. Kan vi bli partners istället för motståndare i det arbetet, då har vi tagit det första steget för att minska skillnaderna, säger Intisar Al-Amyal i ett pressmeddelande.

Intisar Al-Amyar har genom sitt starka ledarskap och engagemang lyckats mobilisera stora grupper och skapa en förändringsrörelse där hon lyfter brott mot mänskliga rättigheter. Hon har bland annat uppmärksammat det omfattande våldet på flickor i barnäktenskap i Irak samt lyckats synliggöra de akuta behov flickor och kvinnor har som har fallit offer för IS våld och tortyr.

Hon har arrangerat kurser för läs- och skrivkunnighet för kvinnor på den Irakiska landsbygden. Hon informerar också om hur viktigt det är att unga och kvinnor deltar, och röstar, i politiska val.

Intisar Al-Amyar har trots påtryckningar, direkta hot och attentat riktade mot henne fortsatt sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hennes svar till de motståndskrafter inom det patriarkala samhället som försöker tysta henne och få henne att sluta sitt arbete mot förändring är:

– Jag vägrar. Kampen har blivit en del av mitt liv och jag kan inte föreställa mig ett liv utan den.

Om priset

Per-Anger priset delas årligen ut av Forum för levande historia på uppdrag av regeringen. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma insatserna diplomaten Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Priset tilldelas personer som har gjort stora insatser i främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati.

Intisar Al-Amyar har nominerats av kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna.

Läs om förra årets mottagare, Najwa Alimi.

Sandra Rupar