Go to main navigation
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och statsminister Stefan Löfven

Vice statsminister och miljö- och klimatminister Isabella Lövin, och statsminister Stefan Löfven, vill med regeringens proposition för genomförande av Agenda 2030 göra arbetet med agendan till ett riksdagsbundet mål.

Foto: Ninna Andersson/Regeringskansliet

nyhet

Regeringen involverar riksdagen i Sveriges arbete med Agenda 2030

Riksdagen ska involveras mer i arbetet med Agenda 2030. Det föreslår regeringen i sin proposition för genomförande av Agenda 2030. ”Ett viktigt och avgörande steg”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

I sin proposition för genomförande av Agenda 2030 föreslår regeringen att ”Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.” Detta åtog sig Sverige redan 2015, men nu ska arbetet knytas till riksdagen för att öka samstämmigheten mellan regering och riksdag, menar regeringen.

Enligt propositionen, som lades fram den 17 juni, vill regeringen att riksdagen ska följa upp regeringens arbete med Agenda 2030 genom en särskild bilaga till budgetpropositionen, minst en gång per mandatperiod. Bilagan ersätter den nuvarande redovisningen av regeringens Politik för global utveckling (PGU). 

– PGU är en del av Agenda 2030 och kommer att väl integreras i Agenda 2030-rapporteringen, men PGU-målen kommer att finnas kvar, liksom de fattigas perspektiv på utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin till OmVärlden. 

PGU antogs i riksdagen 2003 som ett försök att göra regeringens politik mer samstämmig så att alla politikområden jobbar för en rättvis och global utveckling. Politiken har sedan dess utsatts för hård kritik och även utsatts för kritisk granskning av såväl Statskontoret och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).  

Centralt verktyg

Senast regeringen redovisade sitt arbete med PGU för riksdagen var 2016 då regeringen också betonade att PGU är ett ”centralt verktyg i att genomföra agendan”. Detta konkretiseras nu i och med den nya propositionen. 

– Det är ett avgörande och viktigt steg att riksdagen och regeringen tar ett gemensamt ansvar för genomförandet av Agenda 2030. 

Redan i mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för att ta fram en handlingsplan för hur Sverige skulle genomföra Agenda 2030. Delegationen föreslog ett år senare att arbetet borde förankras i riksdagen. 

När regeringen sommaren 2018 lade fram sin handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 lämnades riksdagen utanför. Agerandet fick kritik av Moderaternas dåvarande biståndspolitiska talesperson, Sofia Arkelsten, som sa att om partiet hamnade i regeringsställning skulle de riva upp planen eftersom den inte var förankrad i riksdagen.

Även Statskontoret har rekommenderat regeringen att involvera riksdagen i Agenda 2030-arbetet, vilket även en rad svenska myndigheter och organisationer gjort i sina remissvar till regeringen. Endast Svenskt Näringsliv, Almega och Svensk handel har varit skeptiska. 

Fem år har gått

Samtidigt har det gått nästan fem år sedan statsminister Stefan Löfven lanserade Sveriges arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Och Statistiska centralbyrån, SCB, konstaterade också hösten 2019 att Sverige i nuvarande takt inte kommer nå flera av målen.

– Sverige är långt ifrån att uppnå alla mål, inte minst inom miljö och klimat, men vi har även utmaningar med att försöka minska klyftor och öka den ekonomiska jämlikheten, och att ta itu med mobbing och dödligt våld, säger Isabella Lövin.

Hon poängterar att de globala målen och Agenda 2030 i allra högsta grad gäller även Sverige. 

– Liksom Agenda 21 på sin tid finns det ett mervärde i Agenda 2030 att den är global och att alla har ett ansvar att bidra till att vi uppnår målen. Vi har tillsatt Gabriel Wikström som nationell samordnare för genomförandet av Agenda 2030 och han är fokal punkt för alla universitet, skolor, näringslivet, civilsamhället, kommuner och regioner. Han ska prata om Agenda 2030 och se hur vi alla kan hjälpas åt och få bättre utväxling. Vi måste få med oss fler om vi ska klara det här, säger Isabella Lövin. 

Erik Halkjaer