Go to main navigation
Person köper lott i Svenska Afghanistan kommitténs monter på Bokmässan

Under den pågående coronapandemin har många biståndsorganisationer svårt att samla in pengar till sin egeninsats, genom t e x lottförsäljning på större evenemang, för att finansiera sina biståndsprojekt. 

Foto: Erik Halkjaer

nyhet

Regeringen slopar egeninsats för biståndsorganisationer

Regeringen har idag fattat beslut om att tillfälligt slopa kravet på att civilsamhällesorganisationer måste betala tio procent av sina biståndsprojekt med egna medel. Undantaget gäller till årsskiftet.   

Flera svenska organisationer har en tid rapporterat om att den pågående coronapandemin slår hårt mot inte bara deras partners i fält, utan även mot den egna verksamheten. Till exempel gör förbud om folksamlingar att det blir svårt att samla in pengar.

Utan pengar som organisationerna samlat in på egen hand kan de inte genomföra sina statligt finansierade biståndsprojekt, eftersom ett krav är att tio procent av budgeten ska betalas med egna medel. 

— Kravet på tio procent egenfinansiering är något som fått annorlunda förutsättningar. Det är svårt att hantera och klara när man inte längre kan stå på gatan och hoppas att någon ska lägga en slant i bössan eller när kyrkorna står tomma, säger Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, till OmVärlden.

Med anledning av de ändrade förutsättningarna beslutade därför regeringen idag, den 16 april, om att lätta på kravet för egeninsats. Undantaget gäller från och med 16 april till den 31 december 2020. 

— Om situationen skulle bli värre än vad vi hoppas på får vi titta på det igen, och se vad vi kan göra. Vi ger också Sida i uppdrag att se över civilsamhällesorganisationernas förutsättningar att bedriva sin verksamhet generellt, om det finns andra saker man kan stödja eller borde göra för att underlätta deras arbete, säger Peter Eriksson. 

På biståndsorganisationen Forum Syd, som samlar 144 mindre organisationer, tar generalsekreterare Anna Stenvinkel emot beskedet med glädje. 

— Det är otroligt glädjande, och något som vi är flera som pratat med Sida och regeringen om. Det är helt avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, säger Anna Stenvinkel till OmVärlden.

Många av Forum Syds medlemsorganisationer har tydligt uttryckt de svårigheter som Peter Eriksson beskriver. Anna Stenvinkel säger att flera organisationer har svårt att bedriva insamlingar, sälja second hand-varor eller att genomföra vissa aktiviteter.

 — Mina kollegor i andra organisationer säger samma sak, att en del av de pengar som ska in som egeninsats inte går att få in. Med dagens beslut behöver vi inte stänga ner projekt, vilket skulle fått konsekvenser för de utsatta människor vi jobbar för, säger Anna Stenvinkel.

På Forum Syd varnar man också för de långsiktiga konsekvenser den pågående pandemin kan få. Av erfarenhet vet många av organisationernas samarbetspartners i till exempel Kambodja och Kenya att restriktiva lagar som stiftas vid krig och kriser sällan dras tillbaka. Det demokratiska utrymmet krymper. 

Läs också: "Vi får vara nöjda om vi kan behålla enprocentsmålet"

Erik Halkjaer

Rättelse: I en tidigare version av artikel stod det felaktigt att regeringen skjuter till 140 miljoner kronor extra i bistånd för att bekämpa coronaviruset.