Go to main navigation
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Tidigare sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström har av regeringen utsetts till ny nationell samordnare för Agenda 2030.

Foto: Ninni Andersson/regeringskansliet

nyhet

Regeringen utser en nationell samordnare för Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling går trögt i Sverige. Därför utser regeringen en ny nationell samordnare och lägger fram en proposition i riksdagen. 

Sverige gör inte tillräckligt bra ifrån sig för att uppnå klimatavtalet i Paris och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nästan varannan svensk känner inte ens till de globala målen och Agenda 2030, som sammanfattar målen och klimatavtalet. 

För att råda bot på detta har regeringen utsett en nationell samordnare för Agenda 2030. Det blir före detta sjukvårds-, idrotts- och folkhälsovårdsminister Gabriel Wikström.

— Mitt arbete är att se till så att det blir verkstad av det arbete som skett hittills. Det sker väldigt mycket runt om i landet, men jag tror att i den funktion som jag har så kan jag sprida goda exempel, men också initiera nytt arbete tillsammans med de aktörer som är viktiga på det här området, säger Gabriel Wikström till OmVärlden.

I juni 2018 lade regeringen fram en handlingsplan för hur Sverige ska uppnå Agenda 2030, men planen förankrades aldrig i riksdagen och fick kritik från bland annat Moderaterna. Både Agenda 2030-delegationen som tagit fram förslaget till handlingsplan och chefen för FN:s utvecklingsorgan, UNDP, Achim Steiner menade att handlingsplanen måste förankras i riskdagen.

Ny proposition

I samband med att Gabriel Wikström utsågs till nationell samordare för Agenda 2030 meddelade miljö- och klimatminister Isabella Lövin också att regeringen i sommar lägger fram en proposition om Agenda 2030 till riksdagen.

— Vi tar ett stort steg framåt nu. Både genom att förankra i riksdagen med en proposition, men också med en nationell samordnare som ska kunna ge lite extra kraft i det nationella genomförandet och som kan se till att få igång viktiga samarbeten och kommunikationsinsatser så att vi får ett ännu större engagemang i landet, säger Isabella Lövin till OmVärlden.  

Gabriel Wikström säger också att han vill öka medvetenheten om de globala målen och deras betydelse för svenskarnas vardag. 

— Många ser det här som ett globalt arbete som Sverige kanske kan bidra till, men färre kanske ser det här som ett arbete som kommer att påverka i den egna vardagen och ha väldigt stor betydelse inte bara för hur vi ställer om till ett klimatsmart samhälle eller hur vi kan jobba med biologisk mångfald och den delen, utan också hur vi kan få våra välfärdssystem och vår ekonomi att fungera bättre, säger Gabriel Wikström.

Enligt biståndsmyndigheten Sidas årliga undersökning av biståndsviljan i Sverige känner bara 44 procent av svenskarna till de globala målen. Detta trots att Sverige skrev under dem 2015. I en rapport av Statistiska centralbyrån, SCB, visade det sig också 2019 att Sverige ligger efter i arbetet och inte kommer nå flera av målen till 2030.

Erik Halkjaer