Go to main navigation
Riksdagshuset

Utrikesutskottet i riksdagen vill att regeringen rapporterar genomförandet av Agenda 2030 vartannat år, inte en gång per mandatperiod, som regeringen föreslår.

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen

nyhet

Riksdagen vill att regeringen rapporterar Agenda 2030 oftare

Regeringen bör rapportera Sveriges genomförande av Agenda 2030 vartannat år, istället för en gång per mandatperiod. Det föreslår ett enigt utrikesutskott i riksdagen. Yttrandet ska nu behandlas av finansutskottet. 

I en proposition från juni i år föreslår regeringen att den ska rapportera till riksdagen om hur Sveriges genomförande av de 17 globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030, går en gång per mandatperiod. Det är alldeles för sällan, anser Moderaterna och Vänsterpartiet. 

De två partierna menar att regeringens förslag skulle innebära en rapportering före nästa val, 2022, och ytterligare två gånger till innan målen ska vara uppnådda år 2030.  

– Det tycker vi är för sällan. Sedan tidigare ska regeringen rapportera Politik för global utveckling till riksdagen vartannat år. Eftersom Agenda 2030-rapporteringen ska ersätta PGU-rapporteringen skulle det innebära en ambitionssänkning, säger Håkan Svenneling, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

En rapportering vartannat år skulle betyda att regeringen måste rapportera fem gånger, istället för tre, innan år 2030.   

– Det är viktigt att vi håller trycket uppe så att vi ser till att förverkliga Agenda 2030, och det kräver en annan periodisering, säger Hans Wallmark, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Moderaterna.  

Att de två parterna kunde mötas i denna fråga öppnade för att även Liberalerna och Centern sällade sig till förslaget, när det diskuterades i riksdagens utrikesutskott. Man fick sedan med Kristdemokraterna och därefter regeringspartierna och Sverigedemokraterna.  

Yttrandet om en ökad periodisering av regeringens Agenda 2030-rapportering gentemot riksdagen går nu till finansutskottet och sedan till debatt i plenum. Att det inte skulle gå igenom finner Håkan Svenneling osannolikt eftersom alla partierna står bakom. 

– Det är också viktigt att de delar av PGU som inte direkt omfattas av målen i Agenda 2030, som demokrati och mänskliga rättigheter, också hänger med när regeringen istället ska rapporter Agenda 2030, säger Håkan Svennerling. 

Hans Wallmark säger också att det är viktigt att Sverige är ärliga i sin rapportering. Han upplever en viss självgodhet kring Sveriges arbete med Agenda 2030, men menar att om Sverige ska vara trovärdiga bör regeringen i sin rapportering även berätta om tillkortakommanden, som till exempel ökat våld och ojämlikhet.  

Ansvarig för Agenda 2030 i regeringen är miljöminister Isabella Lövin, vars statssekreterare Eva Svedling välkomnar riksdagens engagemang i arbetet med globala målen. I ett mejl till OmVärlden skriver hon att det nu återstår att se i vilken form riksdagen beslutar att de vill ha rapporteringen.  

Erik Halkjaer