Go to main navigation
shutterstock_1839324415.jpg

Kraftiga protester i Polen efter att regeringen beslutat om striktare abortlagar.

Foto: Shutterstock

Nyhet

Riksdagsgrupp riktar stark kritik mot Polens abortlagar

I ett öppet brev till Polens president Andrzej Duda, riktar flera svenska riksdagsledamöter stark kritik mot den skärpta abortlagstiftningen. Ledamöterna säger att lagen innebär allvarliga inskränkningar av kvinnors rättigheter.

Kraftfulla protester pågår i Polen efter att landets regering beslutat om skärpt abortlagstiftning. Polens författningsdomstol har gett klartecken till att ytterligare strama åt landets abortlagar, som sedan tidigare redan varit en av de striktaste lagstiftningarna i Europa. 

– Det är ett väldigt allvarligt slag mot kvinnors rätt till självbestämmande och rätt till sin egen kropp, säger Sara Heikkinen Breitholtz, socialdemokratisk riksdagsledamot, till OmVärlden.

Hon är ordförande för den svenska riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Den nya lagstiftningen i Polen innebär att det ska bli olagligt med aborter som genomförs av medicinska orsaker. Det kan handla om foster som har diagnostiserats med allvarliga och livshotande skador, vilket är den typ av abort som idag innefattar cirka 90-95 procent av alla aborter som sker i Polen. 

I ett öppet brev utrycker Sveriges riksdagsgrupp för SRHR nu en stark oro för de lagar som presidenten håller på att införa i landet.

"Om beslutet ges rättsverkan kommer det att leda till ytterligare och allvarliga begränsningar av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, med förödande konsekvenser för flickors och kvinnors liv. Det bästa sättet att förhindra osäkra och farliga aborter är att göra säkra aborter lagliga och tillgängliga. Dessutom bryter beslutet mot Polens internationella mänskliga rättigheter", skriver gruppen i ett brev till presidenten.

Med brevet vill politikerna signalera att Sverige står upp för kvinnors rätt till sin egen kropp.

– Vi vill understryka att kvinnor har rätt till samma mänskliga rättigheter som män. Men lika viktigt är det för oss att signalera till alla de kvinnor som är ute på gatorna och demonstrerar att de inte är ensamma. Vi vill säga att vi finns här, säger Sara Heikkinen Breitholtz.

Även på europeisk nivå har man följt utvecklingen i Polen genom Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för SRHR-frågor, EPF. Sara Heikkinen Breitholtz understryker vikten av att länder inte får vara tysta i ett sånt här läge. Hon uppmanar fler att säga ifrån. 

– Det är otroligt viktigt att sätta press på politikerna och att uttrycka sin oro för Polens kvinnor. Jag tror inte att ens president Duda är immun från tryck utifrån. Ett brev till presidenten signalerar att ”vi ser vad ni gör i Polen” och att ”vi står upp för kvinnors rätt till självbestämmande och till sin egen kropp”.

Tror du att den här typen av påtryckningar kan göra skillnad?

– Det tror jag. Vi har sett att presidenten har ändrat sin position något, och börjat diskutera ett eventuellt kompromissförslag. Sedan vet vi inte om det egentligen är ett försök att dämpa protesterna som varit de största sedan 1980-talet, säger Sara Heikkinen Breitholtz. 

Gruppen har i skrivande stund inte fått något svar på brevet som skickats under tisdag kväll till presidenten.

Susanna Sköld