Go to main navigation
Risbonde i Vietnam

Vietnam är en av världens största exportörer av ris. Med de pågående pandemin drar landet ner på exporten vilket kan leda till brist på ris i resten av världen. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Risk för matbrist när coronaviruset stoppar export

Storexportören Kazakhstan har strypt exporten av vete och en av världens viktigaste risproducenter, Vietnam, har skurit ner på risexporten. I coronavirusets spår kan stängda gränser skapa brist på livsmedel. 

FN:s Livsmedelsprogram, WFP, varnar för matbrist runt om i världen om regeringar börjar sätta upp exporthinder i spåren av coronaviruset. Flera exempel på det finns redan.

Även EU har visat att man inte drar sig för att ta till handelshinder i och med det kritiserade stoppet av export av skyddsutrustning utanför EU.

Det globala livsmedelssystemet, med export kors och tvärs och fokus på produktion av så billiga varor som möjligt, var skört redan innan pandemin, säger Tim Lang, professor vid City University i London.

– Vi vet inte var problemen kommer att starta, men livsmedelsindustrin är så enorm och så viktig för människor att det är högst otroligt att coronaviruset inte kommer att ha en stor påverkan, säger han.

Oro skapar prisuppgång

Tim Lang, som forskar på livsmedelspolitik och strategi, tror att vi bara sett början på de handelshinder som kan väntas i coronas spår. Lägg på det en värld där allt fler magar ska mättas. 

– Det finns i teorin en politisk vilja att ändra det globala livsmedelssystem vi har i dag, i och med FN:s globala mål. Men titta vad som händer när det blir en stor kris. Då tar man det som en möjlighet att sätta upp hinder, säger han.  

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg diskuterar Ryssland, världens största exportör av vete, att begränsa sin export. Det skulle riskera att påverka de globala vetepriserna. Den globala matpriskrisen kring 2008 visade också att en politisk oro kring tillgång på mat i sig kan bidra till en prisuppgång.

I dag saknar över 800 miljoner av världens människor tillräckligt med mat. Värst drabbade av en eventuellt matbrist riskerar de fattigaste länderna att bli.

Redan 2018 varnade FN för att utvecklingsländer med en snabbt växande befolkning och ont om naturresurser riskerar att bli alltmer  beroende av matimport. Bland dem finns en lång rad afrikanska länder samt länder som plågats under långt tid av väpnad konflikt, som Afghanistan.

Ingen brist

Något som också kan minska tillgången på mat är brist på lantbruksarbetare som kan skörda till exempel frukt och grönt, som måste skördas vid en viss tid. Medan mycket av matindustrin i Europa är automatiserad, är så inte fallet i stora delar av övriga världen. När länder stänger sina gränser kan det blir svårt för säsongsarbetare att ta sig dit där arbetstillfällena finns.

Brist på jobb kan i sin tur skapa brist på mat, när priser går upp och inkomster försvinner. Även på detta område är utvecklingsländerna extra utsatta, eftersom stora delar av ekonomin i dessa länder är informell. Under ebolaepidemin i Västafrika 2014-2015 ökade livsmedelspriserna på vissa håll med 30 procent.

Det råder ingen brist på livsmedel i världen, argumenterar forskare på tankesmedjan International Food Policy Research Institute, IFPRF, i Washington. De har räknat på det och kommit fram till att världen har större lager av stapelvaror såsom spannmål än vad vi hade 2008. Dessutom kan skördarna bli goda, men det riskerar att saknas arbetskraft som ska skörda och sen kan exporthinder stoppa utförseln till konsumenter över hela världen.  

Moa Kärnstrand