Go to main navigation
Valentine Samoei jobbar för Huru International i Kenya

Valentine Samoei oroar sig för att stigma och kunskap om mens blir lidande i spåren av covid-19, vilket kan leda till ökad utsatthet för många flickor och kvinnor.

Foto: Huru

nyhet

”Risken är att flickor börjar sälja sex för att få pengar till bindor”

Den 28 maj är internationella mensdagen som belyser stigman kring, och vikten av mer kunskap om, mens. Samtidigt kämpar många mensorganisationer med att nå ut trots stängda skolor och social distansering.

–  Det är en akut fara att flickor som inte har råd med mensskydd har sex med äldre män för att få pengar till bindor. Då ökar också risken för oönskade graviditeter och hiv, säger Valentine Samoei till OmVärlden över telefon från Kenya.

Valentine Samoei är projektledare på organisationen Huru International, som är en av de organisationer som arbetar med mensfrågan i Kenya. De utbildar skolelever, såväl pojkar som flickor, om mens liksom om jämställdhet, sexuell hälsa, pubertet och hiv. De tar även fram ”menskit” med tygbindor, tvål och trosor. 

– I vanliga fall når vi ut till ungefär 2 000 flickor varje månad. Men nu är skolorna stängda och vi kan inte samla större grupper eller resa inom landet, säger Valentine Samoei.

 Det är inte bara mensorganisationerna som har problem i spåren av coronapandemin. Även regeringen i Kenya brukar dela ut mensskydd i skolorna. 

– Vi vet att arbetet med att bryta stigmat kring mens och se till så att det går att hantera mensen i skolan leder till ökat självförtroende och ger flickor mer makt över sin livssituation. Färre flickor missar skolan och då minskar risken att de hoppar av, säger Valentine Samoei.

Ungefär två miljarder av världens flickor och kvinnor befinner sig mellan första och sista mens, det vill säga i ”mensåldern”. Miljontals flickor och kvinnor som har mens saknar tillgång till rent vatten, tvål, mensskydd och privata utrymmen för att byta, tvätta och torka mensskydd.

I en studie från 2017 uppgav knappt hälften (46 procent) av de tillfrågade kvinnrona i Kenya att de hade förutsättningar att hantera sin mens. Konsekvensen blir att många tvingas stanna hemma från skola och arbete flera dagar varje månad.

Att överhuvudtaget röra sig utanför hemmet blir en utmaning. Samtidigt präglas mens, runtom i världen, av stigma och tystnad.

– Det  handlar om jämställdhet, om att stärka flickorna och i slutändan om att bryta fattigdomscirkeln, säger Valentine Samoei.

Hon konstaterar att det arbetet inte går att pausa i väntan på att coronapandemin ska stoppas.

Huru International gör vad de kan för att anpassa sig till nödläget. Kunskap sprids nu främst via en app. De som saknar smarta telefoner kan ringa ett gratisnummer och få information kring 28 olika teman, lika många som en genomsnittlig menscykel. Lokala partners går från hus till hus, söker upp flickor och erbjuder hjälp.

– I stället för att dela ut mensskydd i skolorna har vi anlitat en budfirma. Men det är inte lika effektivt. Nu har vi dessutom problem med regn och översvämningar.

Nödpaket med mensskydd

I grannlandet Uganda samarbetar mensorganisationen Irise International med lokala myndigheter för att se till så att de nödpaket, som delas ut med anledning av pandemin, innehåller mensskydd och tvål.

– Nedstängningen av samhället skedde snabbt och panikartat. De redan utsatta kvinnor och flickor vi jobbar med kämpar nu för att få tag på mat och vatten. De är rädda för polisvåld om de går ut, säger Emily Wilson, som är en av Irise Internationals grundare.

Mensfrågan är och har alltid varit en del av den bredare kampen för kvinnors och flickors rättigheter. I en nödsituation är det perspektivet avgörande, säger hon.

– Vi måste göra det mensrörelsen alltid varit bra på, se till så att kvinnors och flickors röster blir hörda.

Irise International har fått ett särskilt tillstånd som gör att de kan röra sig ute i samhället. De samlar bland annat in vittnesmål och sprider dem digitalt i hopp om att uppmärksamma kvinnors och flickors specifika behov.

– Stigmat kring mens är ett av många uttryck för att kvinnor värderas lägre än män. Vi vet till exempel att risken för våld i hemmet ökar nu. I vanliga fall fungerar skolor, lokala grupper och myndigheter som stöd och trygghet, men de nätverken har mer eller mindre kollapsat.

Samtidigt som Irise International tar sig an de akuta behoven, bland annat genom utbildningar i att tillverka ansiktsmasker, planerar de för radioprogram och ”informationskit” kring pubertet och mens som ska delas ut i hemmen.  

– Vi kan inte bara reagera, vi måste också planera långsiktigt. Det kan inte vänta, säger Emily Wilson.

Tillverkar ansiktsmasker

Tillbaka i Kenya hörs en symaskin i bakgrunden när Valentine Samoei talar med OmVärlden i telefon. Huru International producerar sina bindor själva men har tillfälligt ställt om en del av produktionen till att ta fram ansiktsmasker.

– Vi har ett relativt stort lager med bindor så just nu kan vi göra den prioriteringen. Men eftersom priset på råmaterial stiger kan vi få problem på sikt.

Till skillnad från andra år planerar Kenyas regering, många skolor och organisationer som jobbar med mensfrågan att uppmärksamma mensdagen digitalt i år. 

Även Irise International har tvingats ändra planerna inför den 28 maj. De kommer att livestrema en festival under namnet ”One World Period” med allt i från frågelåda, menspoesi och diskussioner om vad coronapandemin innebär för mensrörelsen och all världens menstruerare.

Anna Dahlqvist, frilansjournalist