Go to main navigation
Man tvättar händerna vid provinssjukhuset i Wardak, i Afghanistan

Flera svenska biståndsorganisationer och deras partners påverkas av coronavirusets spridning, som här Svenska Afghanistankommitténs sjukhus i Wardak, Afghanistan. 

Foto: Mohammadullah Kamal/SAK

nyhet

Så påverkas biståndsorganisationer av coronaviruset

Biståndsorganisationerna Kvinna till Kvinna och We Effect rapporterar om ökat våld i spåren av covid-19. Det gäller människorättsförsvarare, men också kvinnor som inte kan lämna sina hem. 

I Colombia införde regeringen tidigare i mars undantagsregler för att stoppa spridningen av covid-19, eller coronaviruset. Det gjorde att många människor inte kunde lämna sina städer, vilket har lett till ökat våld mot, och även mord på, människorättsaktivister, enligt biståndsorganisationen We Effects generalsekreterare Anna Tibblin.

— Det här är bevis på att pandemin stärker risken av att utsatta människor blir ännu mer utsatta, säger Anna Tibblin.

 På Kvinna till Kvinna har biståndschef Anniken Elisson Tydén sett en liknande utveckling. 

— Något som vi verkligen ser är att det sker en ökning av fall av våld i hemmet. Kvinnor som vi vet befinner sig i utsatta situationer är nu instängda i sina hem och kan inte ta sig därifrån, säger Anniken Elisson Tydén.

Hotlines skyddar kvinnor

Flera av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer arbetar hårt för att upprätthålla stödfunktioner som riktar sig till utsatta kvinnor. De ser till att det finns bemannade stödtelefoner och förlägger nu en del av rådgivningen online. Det kommer att krävas ökade insatser för psykosocialt stöd i denna kris.

— Vi får också höra att många upplever minnen av traumatiska händelser av krig och konflikt på grund av tomma gator, tomma butikshyllor och en ökad polisnärvaro, säger Anniken Elisson Tydén.


På Kvinna till Kvinna har man även skapat särskilda team med anledning av coronaviruset. Det handlar om att arbeta med både risker och konsekvenser på grund av viruset.

Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén (SAK), berättar att organisationen ser tecken på hur aktörer i den pågående väpnade konflikten i Afghanistan använder covid-19 som ett sätt att underminera motståndare. Internt har SAK plockat fram tidigare krisplaner för att hantera situationen. 

— Det är som en perfekt storm i Afghanistan nu, med politisk kris i landet, osäkerhet kring hur det blir med fredssamtal efter avtalet mellan USA och talibanerna och så nu en situation där en sjukdom kommer att spridas snabbt och storskaligt, säger Andreas Stefansson.

Politiska konsekvenser

Även Johan Romare, tillförordnad generalsekreterare för Diakonia, menar att det går att se politiska konsekvenser av coronavirusets spridning. Han förklarar att det i situationer som denna är viktigt att organisationen fortsätter sitt arbete. 

— Det vi ser nu är att en del regimer använder pandemin för att ytterligare dra åt skruvarna kring människorättsaktivister. Våra samarbetspartners spelar en avgörande roll när det införs restriktioner som påverkar rörelsefriheten och yttrandefriheten.

Johan Romare förklarar att flera delar av verksamhetens aktiviteter, som bygger på fysiska möten och träffar med större grupper, fått ställas in. Det gör också att resurserna kan användas där de behövs som mest nu. 

— Vi ser att många av våra partners snabbt ställer om för att möta pandemin. I Zimbabwe till exempel har flera av våra samarbetspartners ställt om sitt arbete för att fokusera insatserna på informationsarbete, som att få ut livsviktig information till de som behöver den för att minska smittspridningen och klara pandemin.

Louise Lindfors, generalsekreterare för Afrikagrupperna, berättar att just nu slår restriktionerna väldigt hårt mot de som lever i socioekonomiskt utsatta områden såsom kåkstäder i exempelvis Sydafrika. 

— I dessa områden så finns det hemsjukvårdare, som administreras av sociala nätverk. Tyvärr innebär restriktionerna, som vidtagits på grund av coronaviruset, att människor som behöver den hjälpen nu inte kan få det och att sjukvårdarna, mestadels kvinnor, som inte tillåts göra sitt jobb därmed förlorar sin inkomst. Så risken finns att restriktionerna slår hårdare än själva viruset.

Alla organisationer är inställda på att arbetet kommer behövas ställas om för att kunna möta de hinder och konsekvenser som coronaviruset medför. Det finns en gemensam uppfattning om att de pågående insatserna kan komma att bli avgörande för många människor runtom i världen. 

Anna Sundstedt