Go to main navigation
Kamala Harris och Joe Biden

Kamala Harris må vara den nyvalde president Joe Bidens vicepresident, men hon kan få en tung roll i USA:s internationella politik. 

Foto: Stratos Brilakis/Shutterstock

nyhet

Så påverkas svenskt bistånd av Joe Biden

Joe Biden har mycket att bevisa både i klimatarbetet och internationellt utvecklingssamarbete, säger svenska biståndsorganisationer. De sätter också sitt hopp till vicepresident Kamala Harris. 

OmVärlden har kontaktat en rad svenska organisationer som arbetar med bistånd runt om i världen för att höra hur de ställer sig till USA:s nya president Joe Biden. Hur påverkas de och deras arbete med internationellt utvecklingssamarbete av valresultatet i USA:s president- och kongressval?

På Naturskyddsföreningen hoppas generalsekreterare Karin Lexén att Joe Biden lever upp till löftet att snabbt föra USA tillbaka in i klimatavtalet, från Paris, och att USA stödjer den gröna klimatfonden. Hon är positiv till att både Joe Biden och vicepresident Kamala Harris engagerar sig i klimatfrågor.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

– Kamala Harris har sagt att hon vill ha en global konferens om att fasa ut fossila bränslen. USA har en central position och det är bra att de tar ledningen för den omställning som behövs, säger Karin Lexén till OmVärlden.

Hon lyfter utmaningen med hur majoriteten i valet till USA:s senat faller ut. 

– Tidigare president, Barack Obama, hade svårt att genomdriva förslag på grund av republikansk majoritet, så det är en avgörande fråga vi ännu inte har svar på.

”En återställare”

Vilket stöd presidenten har i kongressen är också avgörande för en rad andra frågor. Det gäller inte minst biståndet, eller USA:s internationella utvecklingssamarbete, som bland andra forskaren Johan Schaar, på fredsforskningsinstitutet SIPRI, tog upp i OmVärlden podd inför valet. 

Johan Schaar, forskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI

Nu när det är klart att Joe Biden tar över efter Donald Trump tror Johan Schaar ändå på en ”återställare till biståndet under Obama”. 

– Snarare än helt nya initiativ. Det innebär till exempel återupptaget stöd till gröna klimatfonden, där USA gjort åtagande som Trump frös. Mer sådant återupptaget stöd lär även gå till Centralamerika, ett stöd som bland annat Joe Biden själv varit med att uforma, och till WHO och palestinska flyktingar genom UNRWA, som Trump stoppade biståndet till när Palstinas regering vägrade ge efter för de amerikanska villkoren för förhandlingar med Israel. Dessutom lär det bli mer stöd till demokrati och mänskliga rättigheter, säger Johan Schaar.

Inga fler attacker på SRHR

Johan Schaar spår också att USA ökar stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) runt om i världen. Något RFSU:s ordförande Hans Linde skulle välkomna.  

– USA har de senaste fyra åren med Trump varit motorn i det globala arbetet mot aborträtt och hbtq-personers rättigheter. Vi hoppas att attackerna från Vita huset, på sexuella och reproduktiva rättigheter kommer att upphöra med Biden, säger Hans Linde. 

Hans Linde, ordförande på RFSU

RFSU förväntar sig att Joe Biden kommer att återkalla Donald Trumps global gag rule och att han återupptar stödet till viktiga FN-organ som FN:s befolkningsfond UNFPA, världshälsoorganisationen WHO och FN:s program för hiv/aids, UNAIDS. Hans Linde säger att Donald Trump inte bara inspirerat till ett globalt abortmotstånd, utan även undergrävt arbetet med mänskliga rättigheter och ”underblåst rasism och homo- och transfobi”. 

– Det har fått stora konsekvenser på både RFSU:s och våra partners arbete. På sin första dag i Vita huset införde Trump Global gag rule och stoppade amerikanskt hälsobistånd till organisationer som arbetar för aborträtten. Det har direkt påverkat 1 300 globala hälsoprojekt och organisationer i 64 länder, vilket haft stora konsekvenser för det globala arbetet för allas rätt till sin kropp och sexualitet. 

USA behöver ta ledningen

Även på Afrikagrupperna hoppas man på att USA ska gå med i Parisavtalet igen och att Joe Biden häver Donald Trumps gag rule. Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors ser gärna att USA tar ledningen i den globala omställningen till förnyelsebara energikällor.

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Louise Lindfors påminner om Joe Bidens vallöfte att använda hårda tag mot företag som förorenar och investerar i fossila bränslekällor, men varnar liksom Karin Lexén om ett möjligt motstånd i kongressen. 

– Det finns en stor, komplex förväntan och förhoppning att Biden med sin administration kan verka för att ena USA och mobilisera för de mänskliga rättigheterna som kränkts under Trumps fyra år vid makten, såväl i USA som globalt. Vi hoppas att arbetet med att stå upp för mänskliga rättigheter, miljö- och klimatfrågor och arbete för jämlikhet och jämställdhet ska växlas upp rejält och att USA återigen ska ta ansvar som en progressiv röst i det multilaterala arbetet. 

Louise Lindfors hyser stora förhoppningar till Kamala Harris, som vicepresident, att hon kan spela en viktig roll utifrån de faktum att hon är den första kvinnan på posten, dessutom med en blandad etnisk bakgrund. Hennes kompetens som jurist och stora erfarenheter, mod och energi kan också bidra till progressiva lagförslag, hoppas man på Afrikagrupperna. 

Hur påverkas Afrikagruppernas verksamhet av presidentvalet i USA? 

– Gag rule innebar att en del av våra partnerorganisationer fick rejält nedskurna budgetar. En organisation stod inför beslutet att tvingas stänga ner större delen av sina kliniker, som bland annat erbjöd säkra aborter, preventivmedel, sexuell rådgivning om hälsa och rättigheter till ungdomar och kvinnor på landsbygden i Moçambique. Vi var snabbfotade och hade möjlighet att omfördela stöd så att flera av klinikerna kunde fortsätta.

USA:s syn på SRHR ger alltså direkt utslag på Afrikagruppernas arbete i fält. Dessutom påverkas deras arbete av klimatförändringarna. USA:s medverkan i Parisavtalet får direkta konsekvenser för de människor som Afrikagruppernas partnerorganisationer arbetar med i fält. 

Påverkar kvinnors rättigheter

Liksom de flesta andra organisationer OmVärlden pratat med hoppas Afrikagrupperna att ett eget globalt engagemang från USA kan få stor inverkan på civilsamhällets möjligheter och roll att verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Organisationen Kvinna till Kvinna ser till exempel hur detta skulle kunna påverka deras arbete för kvinnors rättigheter.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

– Om Joe Bidens administration signalerar ett ökat intresse att driva på arbetet för kvinnors rättigheter i internationella samarbeten, till exempel FN, så kommer det att gynna Kvinna till Kvinnas samarbetspartners på sikt. Biden har kanske också möjlighet att sätta stopp för den konservativa riktning USA har tagit under Donald Trump, med till exempel begräsningar av aborträtten. Det kommer i sin tur att vara en viktig signal till auktoritära ledare världen över som är i färd med att begränsa kvinnors rättigheter. Nu kommer de inte längre att kunna luta sig moraliskt mot USA:s president, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Vilka förväntningar har ni på Joe Biden som president i USA?

– Vi vet ännu inte vad Joe Biden verkligen kommer att göra för kvinnors rättigheter, men han har i alla fall en ambitiös agenda för jämställdhet där han lovar att speciellt lyfta kvinnor från olika minoritetsgrupper och få slut på våld mot kvinnor. Upp till bevis för USA:s 46:e president, säger vi. 

Ett bra riktmärke för hur Joe Biden tänker arbeta med jämställhet är att se hur många kvinnor som tar plats i hans regeringen och erbjuds toppositioner i hans administration, enligt Kvinna till Kvinna. 

– Och Joe Biden i all ära, men det historiska och största framsteget är att USA nu fått sin första kvinnliga vicepresident som dessutom blir den första afroamerikanska och sydasienamerikanska personen någonsin. Kamala Harris har propagerat för rättigheter för kvinnor som rasifieras och vill även lagstifta om lika lön för lika arbete. Det är stort med en kvinna på den post som är ett hjärtslag från världens mäktigaste ämbete. 

USA kan bidra till fred i Afghanistan

Slutligen konstaterar Svenska Afghanistankommittén (SAK) att det är av yttersta vikt att Joe Biden håller fast vi det fredsavtal som USA slutit med talibanerna i Afghanistan. Det innebär också att Joe Biden bör verka för ett omedelbart vapenstillestånd för att få slut på det eskalerande våldet i landet. 

Anna Ek, Sverigechef på Svenska Afghanistankommittén

– Vi förväntar oss att Bidens administration respekterar internationell humanitär rätt och drar tillbaka sanktionerna mot chefsåklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen som har mandat att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten i Afghanistan, säger Anna Ek, Sverigechef på SAK. 

Hur påverkas er verksamhet av presidentvalet i USA? 

– Både Svenska Afghanistankommitténs målgrupper och vår verksamhet påverkas oerhört mycket av osäkerhet och konflikt. Osäkerheten hindrar barn från att gå till skolan och människor från att söka vård, det driver folk på flykt. Det försvårar även SAK:s arbete i och tillträde till de drabbade områdena. Därför är det centralt att USA gör allt det kan för att bidra till att fredssamtalen leder till ett vapenstillestånd. Afghanistan behöver känna hopp och framtidstro. 

Förtydligande: Kvinna till Kvinna har bett om att förtydliga den ursprungliga formuleringen ”icke vit” i Petra Tötterman Andorffs citat.

Erik Halkjaer och David Grossman