Go to main navigation
Förödelse i Catanduanes Bicol, i Filippinerna efter tyfonerna Rolly och Ulysses, i november 2020.

Tyfonerna Ulysses, Goni och Vamco har lämnat 1,3 miljoner människor i Filippinerna drabbade. Sida bistår med drygt 8 miljoner kronor i akut stöd.

Foto: Franco Amian/Shutterstock

Tyfondrabbat Filippinerna får svenskt stöd

På kort tid har två tyfoner slagit hårt mot Filippinerna. Fler än 1,3 miljoner människor har drabbats. Samtidigt är årets tyfonsäsong en av de svagaste på många år. 

Under de två första veckorna i november drabbades Filippinerna av två kraftiga tyfoner, Goni och Vamco, som lämnat stor förödelse bakom sig. Goni är den kraftigaste tyfon som landet upplevt sedan tyfonen Hayian, i novemnber 2013.

Goni förde med sig våldsamma vindar och extrema regn som orsakade översvämningar och jordskred. Bara åtta dagar senare drog tyfonen Vamco in och skapade ytterligare förödelse.

Minst ett 100-tal personer har dött i spåren av Goni och Vamco, enligt Filippinernas säkerhets- och beredskapsmyndighet, NDRRMC. Internationella rödakors- och rödehalvmånefederationen, IFRC, rapporterar om att fler än 1,3 miljoner människor har drabbats. Livsförsörjningen för 200 000 fiskare och bönder har påverkats.

– Klimatförändringar bidrar till att tyfonerna blir värre över tid och att de slår till mer frekvent. Invånarna i de utsatta områdena hinner knappt återhämta sig från en katastrof tills en ny är på ingång, säger Else Berglund på biståndsorganisationen Act Svenska Kyrkan.

Biståndsmyndigheten Sida har beviljat 8,2 miljoner kronor i bistånd för akut stöd till de drabbade i Filipinerna. Biståndet sträcker sig över en sexmånadersperiod.

Mer än 8 miljoner kronor i bistånd

Av Sidas stöd går 5 miljoner kronor till Act Svenska kyrkans insatser i Filippinerna. De räknar med att det ska räcka till hjälp som ska nå ut till 38 000 människor, varav 18 000 är barn och unga. Rädda barnen har blivit tilldelade 3,2 miljoner kronor och förväntas nå ut till 6 000 människor, fler än hälften barn.

– Pengarna går till praktiskt stöd i form av boende, mat, vatten samt hälsopaket och sanitära artiklar till kvinnor och flickor. Vi jobbar med att reparera och rena befintliga vattensystem men också med att bygga upp nya, säger Else Berglund.

Act Svenska Kyrkan samarbetar med en lokal filippinsk organisation som heter National Council of Churches in the Philippines, som ska hjälpa de drabbade på plats. De bistår med socialt stöd genom lokala ledare, kyrkoledare, pastorer och präster som ofta är tränade i att guida och vägleda personer, säger Else Berglund.

– För att kunna nå ut till så många personer som möjligt jobbar vi inte enbart med individer, utan vi organiserar grupper för att bidra med hjälp till självhjälp. Det är ett effektivt sätt att stödja många personer på.

Jessika Gustavsson, humanitär koordinator på Rädda barnen Sverige, berättar att de samarbetar med FN, lokala organisationer och lokala myndigheter.

– Eftersom landet är hårt drabbat av naturkatastrofer har vi förberedda lager med bland annat hygienprodukter, olika kit för att återbygga och få tak över huvudet samt ansiktsmasker på plats, för att snabbt kunna dela ut i krissituationer. Vi delar även ut pengar så att människor får möjligheter att återstarta sina liv.

Årets tyfonsäsong är historiskt sett en relativt svag säsong, och för tredje gången sedan man började föra statistik svagare än årets orakansäsong i Atlanten. Centralamerika har drabbats hårt, men företrädare för bland annat den svenska biståndsorganisationen Diakonia menar att den internationella responsen varit svag

Redan drabbat av pandemin

Filippinerna har drabbats hårt av covid-19 med stränga restriktioner som upprätthållits med våld och repressioner av regimen, enligt Else Berglund. Hon säger att tyfonerna är ytterligare en kris vilket gör att situationen är väldigt svår i Filippinerna.

– De första sex månaderna med akut stöd påverkar hur väl rustade de drabbade blir för att så småningom återgå till ett normalt liv. Efter sex månader påbörjas återuppbyggnadsfasen vilket i det här fallet handlar om att återuppbygga inkomstmöjligheter och rusta sig tillsammans för att klara nya katastrofer bättre. 

Jessika Gustavsson berättar att våld och sexuellt våld har ökat under pandemin. Rädda barnen bistår med information kring vart utsatta personer kan vända sig.

– Vi informerar familjer, främst kvinnor och barn vart de kan vända sig om de har blivit utsatta för våld och vilket skydd som finns.  

Sandra Rupar