Go to main navigation
Subtopia i Botkyrka

Sida avböjde flytt till Alby gård, i Botkyrka, eftersom det skulle kräva stora ombyggnationer. Regeringen har hittills inte fått en fråga om det ändå skulle vara möjligt.

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia commons

nyhet

Sida kan låta uppföra nya kontorslokaler enligt regeringen

Sidas flytt till Botkyrka har inte varit möjlig eftersom myndigheten inte får bygga en kontorsfastighet i egen regi. Regeringen säger nu att det skulle kunna gå att lösa med en extern fastighetsägare som hyr ut till Sida. 

Som OmVärlden nyligen rapporterat fick biståndsmyndigheten Sida i juni i uppdrag att leta nya kontorslokaler i någon av Stockholms läns kommuner, dock ej i Stockholms kommun. Detta två och ett halvt år efter att regeringen gett myndigheten i uppdrag att flytta till Botkyrka kommun. 

Uppdraget att hitta nya lokaler i Botkyrka gav inget resultat eftersom Sida inte kunnat ”finna ändamålsenliga lokaler i det befintliga lokalbeståndet”, enligt regeringen. Det tog Sida och regeringen mer än två år att komma fram till detta, trots att det redan i januari 2019 stod klart att Botkyrka kommun saknade lediga lokaler, och att man behövde bygga nytt eller genomföra kraftiga ombyggnationer för att uppfylla Sidas krav. 

Sidas överdirektör Marie Ottosson har tidigare sagt till OmVärlden att Sida som myndighet inte får bygga nya lokaler. Det bekräftas av Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson. 

– Sida får inte själva äga fastigheter och kan därför inte själva bygga eller upphandla ett bygge på egen hand för att sedan äga fastigheten, säger han. 

OmVärlden frågar Per Olsson Fridh om det trots allt ändå inte skulle varit möjligt för Sida att flytta in i nybyggda lokaler i Botkyrka? 

– En privat hyresvärd hade kunnat låta bygga om en befintlig lokal och sedan hyra ut den till Sida. En sådan lösning hade med all sannolikt inneburit att regeringens medgivande hade krävts utifrån de begränsningar som framgår av förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning. I ett sådant fall hade Sida behövt få regeringens medgivande att teckna ett sådant avtal. Men det har inte blivit aktuellt med en sådan lösning, säger Per Olsson Fridh.

Varför har det inte blivit aktuellt?

– Någon kontakt med sådan privat aktör som lett till en öppning för den typen av lösning har vad jag vet inte funnits. Det har därmed inte varit aktuellt, säger Per Olsson Fridh.

Sida har alltså inte frågat regeringen om det funnits möjlighet att gå Botkyrka kommun till mötes vad det gäller att bygga en ny, eller bygga om en befintlig, lokal åt myndigheten. På frågan varför hänvisar regeringen till Sida, som svarar att myndigheten följt riktlinjerna för det uppdrag man fått.

”Sida har inte kontaktat en tredje part eftersom en byggentreprenadupphandling av Sida krävs om man ska bygga/bygga om för vår räkning, och en sådan får vi inte göra. Vi har dock haft kontakt med fastighetsägare och byggföretag i olika skeden och upphandlade en tredje part för att låta identifiera möjliga lokaler i Botkyrka”, skriver Sidas pressekreterare Fredrik Sperling i ett e-postsvar till OmVärlden.

I maj erbjöd Botkyka kommun Sida att flytta in i Sankt Botvidsgymnasium, Vårby Gård (nuvarande Subtopia) eller Botkyrka kommunhus, av Sida kallat Tumbahuset. Sida nobbade alla tre förslagen.

Sida har nu öppet gått ut med att myndigheten söker efter nya förslag på lokaler i alla Stockholms läns kommuner, utom Stockholms kommun. Anledningen uppges vara att det hittills inte gått att hitta lämpliga lokaler i Botkyrka. 

På sin hemsida skriver Sida att de gärna tar emot förslag på nya lokaler före 3 juli. Kontraktet på de nuvarande lokalerna på Valhallavägen, i Stockholm löper ut 31 juli 2022. 

”Sida har anlitat extern expertis för att få fram så många lediga lokaler som möjligt”, skriver Fredrik Sperling till OmVärlden.

Stockholm kommuns erbjudande att låta Sida flytta in i Tensta gymnasiums gamla lokaler är inte möjligt. Fredrik Sperling konstaterar att lokalen ligger i Stockholms kommun dit Sida inte får flytta, enligt regeringsbeslutet. 

Enligt Sidas pressmeddelande ska de lokaler myndigheten söker vara lediga våren 2022, ligga nära spårbunden trafik, på max sex minuters gångavstånd, ha en yta på cirka 10 000 – 12 000 kvadratmeter fördelade på max fyra plan och erbjuda möjlighet till arkivförvaring. 

Erik Halkjaer