Go to main navigation
Sankt Botvids Gymnasium i Botkyrka

Botkyrka kommun ska ha föreslagit Sida att flytta in i nuvarande Sankt Botvids gymnasium, men Sida hävdar att det krävs för stora ombyggnationer. 

Foto: Mats Lönn/Wikimedia commons

nyhet

Sida nobbade Botkyrkas alla förslag

Efter mer än ett års tystnad om Sidas flytt till Botkyrka har regeringen meddelat att biståndsmyndigheten nu kan söka nytt kontor på annan plats i Storstockholm. Detta trots att Botkyrka försökt finna en lösning.

Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin har svårt att dölja sin besvikelse när OmVärlden ringer upp. Det har bara gått ett par timmar sedan hon fick regeringens pressutskick om att biståndsmyndigheten Sida får möjlighet att söka nya lokaler bortom Botkyrkas kommungränser. 

Det var i januari 2018 som regeringen överraskade Sida med ett beslut om att myndigheten skulle flytta till Botkyrka. 

”Det var väl som det ofta blir vid sådana här händelser, alla bara står där och vet inte vad de ska säga. Sen var det nån som ställde frågor och var väldigt öppen med att den personen inte kommer att kunna jobb kvar, på grund av väldigt lång restid”, sa en anställd vid myndigheten till OmVärlden då. 

När Ebba Östlin nu tänker tillbaka på de där dagarna för snart två och ett halvt år sedan minns hon att hon tydligt sa att det inte finns några lediga lokaler för en sådan stor arbetsplats i Botkyrka.

– Det har under den här tiden inte funnits möjlighet att skapa lediga lokaler, men min utgångspunkt har varit att få till stånd att bygga en lokal som matchar de behov Sida har, säger Ebba Östlin till OmVärlden idag.

Läs också: "Sidas flytt till Botkyrka är rätt signal"

Ej aktuellt med nytt kontor

Sidas överdirektör Marie Ottosson säger till OmVärlden att det aldrig varit aktuellt att bygga ett nytt kontor. 

– Sida som myndighet får inte bygga nya lokaler, så den enda möjligheten är att flytta in i en tom lokal, säger Marie Ottosson. 

Både Marie Ottosson och Ebba Östlin berättar om ett möte för ett par veckor sedan. Enligt Ebba Östlin hade det då varit tyst från Sida i  mer än ett år. Hon säger att hon tänkte att Sida jobbade på i det tysta, men när de väl kom till mötet var det för att säga att de inte hittat någon lösning.

– Sida har haft ett uppdrag att etablera sig i Botkyrka och det uppdraget har man uppenbarligen misslyckats med. De skäl man anger håller inte. Man visste om att det inte fanns några lediga lokaler, och att man skulle behöva anpassa sig och bygga nytt. Det finns flera exempel på hur kommuner och myndigheter i Stockholmsområdet kunnat komma överens och finna lösningar, som Polisen i Järfälla kommun och Skatteverket i Sundbyberg. Min bild är att det går att hitta lösningar, säger Ebba Östlin.

Ytterligare en alternativ kontorslokal för Sida i Botkyrka ska ha varit Subtopia, i Alby gård.

Marie Ottosson återger mötet på ett annat vis. Enligt henne kom Sida till mötet för att titta på tre alternativ som Botkyrka tagit fram. Det handlade om Sankt Botvids gymnasium, Subtopia och Tumbahuset. Ingen av dem fungerade, säger Marie Ottosson. 

– Ingen av de tre lokalerna är lediga i dagsläget, men skulle kanske kunna bli våren 2022. Två av lokalerna kräver dock omfattande ombyggnationer och vi hade med oss juridisk expertis som konstaterade att ombyggnationerna var så omfattande att de kunde likställas med en byggnadsentreprenörsupphandling. Och det har vi som myndighet inte rätt att göra, säger Marie Ottosson. 

Ebba Östlin säger att Sida först först efter ett års tystnad meddelade att de inte hittat några alternativ, varpå man från Botkyrkas sida på kort varsel letade rätt på de tre alternativen. De presenterades sedan på mötet. 

– Sida tyckte minst ett av dem var fullgott alternativ, säger Ebba Östlin.

OmVärlden tolkar det som att det fullgoda alternativet var Tumbahuset, alltså det nuvarande kommunhet i Botkyrka, men Marie Ottosson säger att det där bland annat rådde viss osäkerhet kring inflyttningsdatum.

Högre kostnader

Redan i januari förra året signalerade Sida i en konsekvensanalys att det uppdrag som regeringen lämnat åt myndigheten för flytten inte var genomförbart. Det saknades lokaler och Sida skrev att man ”måste genomföra en omfattande byggentreprenadsupphandling där specialiserade konsulter upphandlas och anlitas.” 

En månad senare, i februari 2019, skrev Sida i ytterligare en konsekvensanalys att kostnaderna för flytten inte bara kommer att öka för att det ska byggas nya lokaler, utan också för att var fjärde anställd kommer sluta på grund av flytten och ny personal måste rekryteras. En anledning till att folk skulle sluta uppgavs vara långa pendlingsavstånd.

Redan då sa Sidas projektledare för flytten, Rebecka Orrenius Alffram att hon inte trodde att regeringen insett "att det faktiskt inte fanns någon befintlig kontorslokal i Botkyrka." Ebba Östlin svarade att det är kommunen som har sista ordet var etableringen av kontoret ska ske. 

Mer än ett år senare har fortfarande inget hänt. Ställningarna tycks låsta. Regeringen beslutade också den 11 juni att ge Sida i uppdrag att leta efter nya lokaler inom ett större upptagningsområde:

”Att finna ändamålsenliga lokaler i det befintliga lokalbeståndet i Botkyrka kommun har inneburit svårigheter. Med det nya beslutet möjliggör regeringen för Sida att verkställa omlokaliseringen inom rimlig tid från kostsamma lokaler i innerstan till ändamålsenliga och mer resurseffektiva lokaler i en av Stockholms förorter.”

Att det inte blir Botkyrka tycks Sida redan bestämt. 

– Jag kan förstå att invånarna i Botkyrka känner besvikelse för att Sida inte flyttar dit. Vi har gjort allt vi kunnat för att genomföra regeringens beslut. Vi har tagit in expertis och vänt in och ut på allt. Det finns ingen ledig lokal som vi kan flytta in i innan vårt nuvarande kontrakt går ut i juli 2022, säger Marie Ottosson. 

I Botkyrka har Ebba Östlin svårt att förstå argumenten för att flytten till kommunen inte kan göras. Hon säger sig fundera på vilka de verkliga orsakerna till varför Sida inte vill etablera sig i Botkyrka är. 

Erik Halkjaer

Förtydligande: Tumbahuset, som anges i texten är det nuvarande kommunhuset i Botkyrka