Go to main navigation
Indiska hamnarbetare

Union to Union stödjer bland annat fackligt anslutna hamnarbetare, som till exempel i Mangalore, i Indien, ett av världens farligaste länder för arbetare. 

Foto: Shutterstsock

nyhet

Sida: ”Union to Unions bistånd är inte tillräckligt effektivt”

Samtidigt som arbetsrätten hotas i allt fler länder drar biståndsmyndigheten Sida ner på stödet till den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Sida önskar mer effektivitet i organisationens bistånd. 

Nattsvart för världens arbetstagare är rubriken på rapporten Global Rights Index, som varje år mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i världen. Årets mätning gjordes innan covid-19 och visar att det skett godtyckliga gripanden och fängslanden av arbetstagare i 60 av de 144 länder som ingår i rapporten.

I nio länder har fackligt aktiva mördats på grund av sitt engagemang. 

Läs också: Världens farligaste länder för arbetare

– Rapporten visar på angelägenheten att arbeta med dessa frågor, säger Sofia Östmark, kanslichef på den fackliga biståndsorganisationen Union to Union i Sverige.

Trots detta blir det minskade anslag från biståndsmyndigheten Sida till Union to Union de kommande två åren, 2021 och 2022. Det rör sig om en sänkning på 4,5 procent, eller 15 miljoner kronor. Totalt stödjer Sida organisationen med 315 miljoner över tre års tid. 

– Det var inget roligt besked vi fick i början av året och vi har en process igång för att se hur nerdragningen ska göras. Det handlar om att fasa ut en del projekt och fokusera på att mindre antal länder, kanske ett 50-tal. Det är inte så lätt eftersom behoven är stora, det ser vi inte minst nu under pandemin då odemokratiska regimer passar på att införa repressiva åtgärder för att försvåra för facklig organisering, säger Sofia Östmark.

För att kompensera bortfallet undersöker Union to Union om det går att bredda finansieringen med bland annat stöd från andra strategier på Sida, som land-, region- och tematiska strategier

Kan ni inte få mer pengar från era medlemmar fackföreningarna (LO, TCO och Saco)?

– Medlemsorganisationerna står för en medlemsavgift och de enskilda förbunden för egeninsatsen som är mellan fem till tio procent i projekten. Men mer pengar? Ja, du får fråga facken om de är villiga att bidra med det, säger Sofia Östmark.

På Sida ser man det som positivt om fackföreningarna går in med mer stöd. 

– Det tycker jag. Det är fler medlemmar nu under pandemin och många är fackligt anslutna. Fackföreningarna har stora nätverk och det borde gå att organisera för ett större solidaritetsarbete och stöd till andra länder nu, säger Elisabeth Berg Khan, programansvarig specialist som hanterar Sidas stöd till Union to Union.

Hon motiverar Sidas neddragning främst med att Union to Union inte visat upp tillräcklig grad av biståndseffektivitet. 

– Man sprider små belopp till många aktörer där det finns svårigheter att följa upp hur väl pengarna används. Vi har i en konstruktiv dialog med Union to Union diskuterat om det går att bedriva verksamheten mer effektivt och jag vill betona att vi inte villkorat och krävt en ny bantning av antal länder. I en ny ansökan har Union to Union själva presenterat nya mål, och att de ska se över antal länder och sin projektportfölj. 

David Grossman