Go to main navigation
Trainees Sida

Zeenat Kader, Nawar Al Ebadi, Felix Häggström och Yusra Imsheiel är fyra kandidater i Sidas nya traineeprogram som är en satsning på att öka myndighetens kompetens och mångfald.

Foto: Sandra Rupar

Sida satsar på mångfald och kompetens i nytt traineeprogram

Sidas nya traineeprogram ska förstärka myndighetens kompetensförsörjning. ”Det är bra att få en bredd i vilka perspektiv man tar in när man jobbar med så pass komplexa frågor som Sida gör”, säger Zeenat Kader, trainee.

När Sida i år startade ett traineeprogram för att satsa på mångfald och kompetens fick man 1 300 sökande. Av dessa lyckades 19 kandidater knipa en plats. OmVärlden tog sig till Sida för att intervjua fyra av kandidaterna.

"Vill du ha någonting att dricka, vatten eller kaffe kanske?" Under alla intervjuer får OmVärldens utsända samma fråga samtidigt som kandidaterna tar sig an det digitala bokningssystemet till konferensrummen, som man också behöver förstå om man ska jobba på Sida.

– Jag ser det som min plikt, säger Nawar Al Ebadi, på frågan varför han sökte sig till traineeprogrammet.

Han kom som flykting från Irak vid sju års ålder. Han vet hur det är att vara på mottagarsidan av biståndet och vill med sina egna erfarenheter och sin kompetens utveckla arbetet på givarsidan. 

– Vi trainees har börjat diskutera vad vi gemensamt kan bidra med för att effektivisera myndighetens arbetssätt. Att jobba mer dynamiskt och enhetsöverskridande är exempel på förändringspotential vi ser. 

Främja småföretagare

Nawar Al Ebadi är placerad på Sidas enhet för garantier. Här kommer han inledningsvis arbeta mot banker och finansiärer i utvecklingsländer som vill främja lån till småföretagare. 

Han har en teoretisk bakgrund som forskningsassistent på Handelshögskolan i Stockholm, och har även arbetat med socialt entreprenörskap där han berörde integrationsfrågor och ekonomisk utsatthet i Sverige. 

Under årets gång ska kandidaterna genom olika projekt få insyn i olika avdelningarna, vilket Nawar Al Ebadi ser fram emot. Han har redan fått ta del av sin första utmaning

– Sida har ett eget språk. På presentationerna pratar de i förkortningar och vi trainees har ingen aning om vad det betyder, säger han och skrattar.

Ytterligare en aspekt som lockar är att få arbeta med olika kulturer och kontexter samt att få jobba närmare målgruppen.

– Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsofrågor och klimatfrågor integrerat till ett multidimensionellt perspektiv är någonting jag ser fram emot. Jag hade på förhand inte förväntat mig det utan trodde att arbetet kanske var lite mer statiskt.

Skapa nätverk

Likt Nawar Al Ebadi, har Felix Häggström förväntningar på att lära sig hantverket på Sida och få förståelse för hur de olika delarna av Sida hänger ihop. Han önskar kunna skapa sig ett nätverk på Sida som han kan vända sig till när han behöver hjälp.

Felix Häggström är 27 år med en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i folkhälsa. Under sin uppväxt bodde han två år i Etiopien då hans föräldrar jobbade där och har på senare år sökt sig tillbaka till den afrikanska kontinenten.

– Jag har gjort fältstudier i Tanzania och haft en praktik på EU-delegationen i Gambia. Jag har även arbetat i ett hälsofrämjande samverkansprojekt med en etiopisk partner.

På Sida kommer Felix Häggström jobba på Afrikaavdelningen med bland annat mänskliga rättigheter, hälsa och demokrati.

Yusra Imsheiel säger, liksom de andra kandidaterna, att hon blivit välkomnad med öppna armar.

– Alla är så glada över att vi är här. De är inkluderande och tröskeln för att prata med de anställda är låg, säger hon.

Arbeta strategiskt

Yusra Imsheiel har en tvärvetenskaplig magisterexamen i ekonomi och statsvetenskap och har tidigare drivit en ideell organisation som ordnade boendelösningar åt hemlösa asylsökande ungdomar.

– På Sida ser jag fram emot att arbeta strategiskt och sätta agendan för vilka projekt som ska bedrivas.

Hon är nyfiken på hur året kommer att bli och hur mycket faktiskt förändring de som trainees kan bidra med. Yusra Imsheiel tror att den största utmaningen blir mångfaldsarbetet.

– Sida är tydliga med att vi trainees ska ifrågasätta allt och inte bara passa in i organisationen. Men tittar man ut i organisationen så är vi ändå bara 19 stycken trainees av 700 anställda på Sida. Hur mycket kan vi påverka egentligen?, frågar sig Yusra Imsheiel.

Yusra är placerad på enheten som jobbar med Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Hon kommer att jobba som handläggare med strategiska frågor, mer specifikt mot Irak. Hon ser fram emot vad Sida har att erbjuda.

– Det finns oändliga möjligheter till självutveckling. Sida erbjuder bland annat arbete på utlandsmyndigheter, interna utbildningar och seminarium.

Homogen personal

Medelåldern på Sida är 48 år och kandidaterna konstaterar att utbildningsbakgrunden hos de anställda är homogen. De ser positivt på att Sida har gjort den här satsningen.

– Jag är inte normen på Sida. Jag har en teknisk bakgrund, jag är ung, inte vit, har inte jobbat inom bistånd och är inte samhällsvetare. Det är bra att få en bredd i vilka perspektiv man tar in när man jobbar med så pass komplexa frågor som Sida gör, säger Zeenat Kader.

Zeenat Kader är civilingenjör i kemivetenskap med en master i makromolekylära material från KTH. Hon är placerad på enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (Globec).

Från att ha jobbat med hållbarhetsfrågor inom näringslivet och ser Zeenat fram emot att jobba mer praktiskt med hållbarhet och Agenda2030. Precis som de andra kandidaterna vill hon utveckla organisationens arbetssätt.     

– Sida-labbet är ett nyligen uppstartat projekt på Sida som främjar innovation och nya arbetssätt. Min förhoppning är att det finns utrymme att testa olika tillvägagångssätt i Sida-labbet utan att vi redan i förväg vet vad utfallet blir.

Främja mångfalden

Enligt 2019 års kompetensanalys är Sida i behov av kompetenshöjning inom alla områden för ett framtida utvecklingsarbete. Sidas traineeprogram ska öka myndighetens resursbas och förstärka den strategiska kompetensförsörjningen.  

– I själva rekryteringen vill jag vara tydlig med att vi har gjort kompetensbaserade rekryteringar som främjar mångfalden. säger Angela Kristiansson, mångfaldsstrateg på Sida. 

I annonsen har de sökt olika bakgrunder, bland annat inom bank, miljö och digitalisering. Två efterfrågade språkkunskaper var arabiska och franska och kandidaterna ska ha minst ett års professionell erfarenhet av arbete med Agenda2030. 

Angela berättar att traineeprogrammet har tre mål. Kandidaterna ska kunna arbeta i konflikt och postkonfliktmiljöer, stärka utvecklingssamarbetet med nya arbetssätt samt skapa en mångfald av kompetenser och erfarenheter i enlighet med Sidas kompetensprofil.

– Vi vill vara en inkluderande myndighet. Mångfald, jämställdhet och inkludering är viktigt i arbetet för att utrota fattigdom i en komplex föränderlig värld. Vi behöver olika kompetenser och bakgrunder som är nödvändiga för oss för att förstå de kontext vi rör oss i. 

Sandra Rupar