Go to main navigation
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, hoppas slopat krav på egeninsats för biståndsprojekt ska stärka insatserna för världens fattiga. 

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

nyhet

Biståndsorganisationer slipper egeninsats även nästa år

Regeringen förlänger undantaget för krav på egeninsats för biståndsprojekt. "Från och med 2022 gäller de gamla reglerna igen", säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson.

I april beslutade regeringen att civilsamhällesorganisationer slipper betala tio procent av sina biståndsprojekt själva, den så kallade egeninsatsen. Detta för att flera organisationer vittnat om att covid-19 slår hårt mot deras insamlingsverksamheter.

I vanliga fall är det ett krav att de organisationer som genomför statligt finansierade biståndsprojekt är skyldiga att betala tio procent av insatserna på egen hand. Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, sa till Omvärlden i april att pandemin gjort det svårt för många att leva upp till detta.

— Kravet på tio procent egenfinansiering är något som fått annorlunda förutsättningar. Det är svårt att hantera och klara när man inte längre kan stå på gatan och hoppas att någon ska lägga en slant i bössan eller när kyrkorna står tomma, sa han då.

Beslutet den 16 april gällde året ut, men regeringen fattar den 28 augusti beslut om att förlänga slopandet av egeninsats till sista december 2021. Det ursprungliga undantaget på 8,5 månader kommer nu att gälla i mer än 20 månader.

I ett uttalande som OmVärlden tagit del av skriver regeringen att beslutet grundar sig på hur covid-19-pandemin drabbar de fattigaste och mest utsatta människorna i världen, och att de nu blivit än mer sårbara.  "Det internationella utvecklingssamarbetet har en viktig roll i arbetet med att finna globala lösningar och samarbeten. Organisationer inom det civila samhället spelar en viktig roll för att nå ut till människor som lider nöd."

– Pandemin fortsätter att dominera världsscenen och kommer antagligen så göra ett bra tag till, så tills dess att det är löst eller vi fått fram vaccin som gör att omfattningen minskar väljer vi att förlänga ungantaget på kravet på egeninsats, säger Peter Eriksson till OmVärlden.

Han är medveten om att klivet från ett undantag på 8,5 månader till 20,5 månader är stort, men säger också att regeringen i våras hade hoppats att människor trots allt skulle kunnat träffas i större samlingar redan nu under hösten. Så har det inte blivit och Peter Eriksson vill att organisationerna ska kunna ha viss framförhållning för att planera långsiktigt. 

– En organisation som till exempel samlar in pengar via kollekt vet inte när det kommer bli möjligt igen, och antaligen kommer det dröja till nästa år. Jag tycker det är rimligt att organisationerna får en viss planeringshorisont, men det är också viktigt att framhålla att vi inte planerar att förlänga detta sen, säger Peter Eriksson.

Kravet på egeninsats återinförs från och med 1 januari 2022, står det i uttalandet. 

Peter Eriksson kan idag inte uttala sig om hur stort utrymme biståndet får i den kommande höstbudgeten. Förhandlingar pågår och han be om att få återkomma om detta senare. 

Erik Halkjaer