Go to main navigation
Rohingyer flyr från Myanmar till Bangladesh

Militären i Myanmar anklagas för etnisk rensning och övergrepp på rohingyafolket, som flytt i 100 000-tal över gränsen till Bangladesh.

Foto: Mamunur Rashid/Shutterstock

nyhet

Tunga vittnesmål om militärens övergrepp mot rohingyer i Myanmar

Två soldater från armén i Myanmar sitter nu i förvar hos den internationella brottsmålsdomstolen ICC i Haag. Soldaterna har erkänt att de deltagit i övergrepp på rohingyafolket och har angett flera ledande befälhavare i armén.

Människorättsorganisationen Fortify Rights har tagit del av två filmade inspelningar som visar erkännanden från de två soldaterna som varit en del av bataljonerna 565 och 353 i Myanmars armé. De två bataljonerna var operativa i staten Rakhine där de genomförde så kallade "clearingoperationer" mot rohingyafolket under 2016 och 2017. 

I de opublicerade inspelningarna erkänner en av soldaterna att han varit med när kvinnor, män och barn bland rohingyerna dödats. Han ska också varit delaktig i flera våldtäckter i byn Taung Bazar och omgivande byar i Buthidaung Township i september 2017.

Den andra soldaten erkänner sitt deltagande i mord och säger att han begravt kroppar i massgravar. Han ska också ha begått andra brott mot rohingyer i fem byar i Maungdaw Township under Myanmar-arméns så kallade ”clearingoperationer” samma år.

De båda männen sitter nu i förvar hos den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag, som är ett av FN:s sex huvudorgan med uppgift att avgöra rättstvister mellan stater. Domstolen kan inte ställa enskilda personer i Myanmars armé inför rätta, men skulle kunna slå fast att landet Myanmar har begått folkmord. 

De två soldaterna har, utöver att erkänna sin egen inblandning i övergreppen, angett namn och grad på 19 andra förövarare från Myanmars armé. De har även angett sex ledande befälhavare i Myanmars armé som ska ha beordrat eller själva bidragit till grova brott och övergrepp mot rohingyer, enligt de två soldaterna. Bland de angivna befälhavarna finns en överstelöjtnant, en överste och tre kaptener.

De båda männen hävdar att de agerat på order från högre befäl och blivit tillsagda att "utrota alla”, "skjuta allt du ser och hör" och att "döda alla" rohingyer i de specifika områdena. 

Människorättsorganisationen Fortify Rights anser att de filmade erkännandena från soldaterna verkar trovärdiga eftersom informationen som anges överensstämmer med den mänskliga rättigheter-dokumentation som finns om Myanmar-arméns ”clearingoperationer” mot rohingyer i norra Rakhine-regionen.

Representanter från Fortify Rights vädjar nu om att de båda männen ska få vittnesskydd för att kunna berätta om de övergrepp och mord som militären utfört i Myanmar.

– Det här är ett viktigt ögonblick för rohingyer och Myanmars folk i deras pågående kamp för rättvisa, säger Matthew Smith, vd för människorättsorganisationen Fortify Rights, till New York Times.

– Dessa män kan bli de första förövarna från Myanmar som förhörs i ICC och de första vittnen inifrån armén som är i domstolens förvar. 

Läs också: Poet döms för protest mot internetblockad

Susanna Sköld