Go to main navigation
Medlemmar i Global Investors for Sustainable Development (GISD) i FN.

Om de privata sektorn ska bistå världen efter coronapandemin behövs mer ordning än så här, när medlemmar i nätverket Global Investors for Sustainable Development (GISD) träffar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. 

Foto: Lev Radin/Shutterstock

nyhet

Stort hopp sätts till den privata sektorn efter coronapandemin

Covid-19 slår hårt mot både biståndsgivare och utvecklingsländer. Den privata sektorn får en nyckelroll i återuppbyggnaden, men finansmarknadsminister Per Bolund manar till försiktighet.

Allt fler vädrar en oro över att många stora biståndsgivarländer kan komma att ompröva eller minska sitt bistånd i spåren av covid-19. Pandemin slår hårt mot många länders ekonomier samtidigt som det krävs pengar för att dämpa de inhemska konsekvenserna av viruset. 

Det krävs akut pengar både nu och på längre sikt, till följd av konkurser och hög arbetslöshet. USA har till exempel redan dragit sig ur Världshälsoorganisationen (WHO) och stormakten förväntas också krympa sin biståndsbudget med över 20 procent nästa år.

Samtidigt har ekonomin i världens utvecklingsländer fått sig en kraftig törn av det som pågår.

– Tillväxten i Afrika är nere på historiskt låga nivåer, sa Khaled Sherif, chef vid afrikanska utvecklingsbanken, på en digital konferens den 3 maj.

Konferensen Build back better tog upp den privata sektorns roll i återuppbyggnaden efter coronakrisen. Konferensen arrangerades av biståndsmyndigheten Sida, i samarbete med FN-initiativet Global Investors for Sustainable Development (GISD)

Initiativet GISD är inspirerat av ett svenskt initiativ för privata fondbolag och banker, som tillsammans med Sida samarbetar för att bidra till de globala målen för en hållbar utveckling.

Negativ tillväxt

Afrikanska utvecklingsbanken räknar med en negativ tillväxt för Afrika på 1,7 procent, bara i år, om trenden fortsätter. Det är ett tvärt fall för en kontinent som innan pandemin hade några av världens snabbast växande länder i fråga om tillväxt räknat i BNP.

Läs också: Utvecklingen i världen går bakåt

Sammanlagt har miljarder dollar lämnat tillväxtmarknader under krisen. 

– Den privata sektorn kommer att spela en nyckelroll för att säkerställa finansiering av uppbyggnaden efter corona, sa finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund på samma Sidakonferens.

Per Bolund betonade att det finns många fallgropar nu när världen kommer att skrika efter resurser som kan fylla gapen av uteblivna pengar i form av ekonomiskt stöd och de pengar som många migranter skickar hem till anhöriga i hemländerna, så kallade remitteringar

Ministern pekade till exempel på att inte låta företag tänka kortsiktigt, utan investera i sådant som är hållbart på lång sikt. Det handlar också om att kräva större transparens från bolag kring hur deras klimatavtryck egentligen ser ut, om de ska vara med och bygga en hållbar framtid.

Undvika ”SDG-washing”

Per Bolund fick medhåll från Vijay Advani, ordförande för det globala investeringsföretaget Nuveen.

– Vi måste se till att så att det inte blir ”SDG-washing”, sa han.

SDG står för Sustainable Development Goals, på svenska de globala målen för hållbar utveckling. Vijay Advani menade att företag inte bara ska kunna påstå sig ta ansvar, utan att de också måste kunna visa att de faktiskt gör det. 

Fler av deltagarna på konferensen var inne på att den pågående krisen faktiskt kan bli en chans att starta om på ett mer hållbart sätt.

– Den här krisen kan antingen bli en splittrande eller en enande kraft, och då också av det privata och offentliga, sa José Vinals, ordförande för banken Standard Chartered.

Mycket står på spel, som en ökad risk för akut matbrist, svält, sjukdom och risk för eskalerande konflikter. Länderna på Afrikas horn upplever just nu enorm invasion av gräshoppor, vilket väntas leda till minskade skördar. 

Krig och konflikt fortsätter att slita sönder länder som Jemen och Syrien. I Afrika härjar sjukdomar som kan blossa upp på nytt om hjälp uteblir eller vaccinering inte kan fortsätta i samma utsträckning som tidigare.

Läs också: Vaccinets livsviktiga väg till Kongos barn

På det kommer klimatkrisen som världen knappt pratat om under de senaste månaderna. 

Moa Kärnstrand