Go to main navigation
Kycklingar i kycklingfarm

När Kronfågels kyckling säljs i butik vet varken konsumenter eller investerar hur stora utsläpp som skett under produktionen, enligt ny rapport. 

Foto: David Tadevosian/Shutterstock

nyhet

Svensk kycklingkoncern klassas som högriskföretag

Den svenskbaserade kycklingkoncernen Scandi Standard, med bland annat Kronfågel, rapporterar inte alla utsläpp i sina leverantörsled. Det anser det internationella investerarnätverket FAIRR och stämplar koncernen som ett högrisk-företag. 

Investerarnätverket FAIRR har granskat hur världens 60 största producenter av animalisk protein rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Bland företagen som totalt omsätter närmare 2 900 miljarder kronor återfinns underleverantörer till bland andra McDonalds och Nestlé, men även den svenska kycklingkoncernen Scandi Standard, där Kronfågel ingår. 

FAIRR har granskat företagens hållbarhetsrapportering utifrån tio hållbarhetskriterier inom miljö, sociala frågor och styrning. Det handlar om bland annat växthusgasutsläpp, skogsavverkning, antibiotikaanvändning och arbetsförhållanden. 

Tre av McDonalds och Nestlés underleverantörer från Kina, USA och Ryssland kan knappt uppvisa någon som helst hållbarhetsrapportering (mindre än 1 procent av en totalpoäng på 100 procent). Detta samtidigt som McDonalds lovat reducera sina utsläpp med 31 procent inom tio år och Nestlé lovat nollutsläpp till år 2050. 

Faktum är att tre av fyra granskade företag inte anses kunna leva upp till vad FAIRR menar är en tillfredsställande hållbarhetsrapportering. Det enda svenskregistrerade företaget i granskningen Scandi Standard stämplas till exempel som ett högrisk-företag för att man bland annat inte kan redovisa utsläpp i produktionen av djurfoder och uppfödning i leverantörsledet.

Direkta och indirekta utsläpp

Den standard som används för att redovisa utsläpp kallas GHG-protokollet, eller växthusgasprotokollet. Det delar upp ett företags utsläpp i tre räckviddsområden, eller scope. Scope 1 och 2 handlar om företagens direkta, eller egna utsläpp, inklusive energiinköp, medan scope 3 tar upp ett företags indirekta utsläpp, i leverantörskedjan. 

– Scandi Standard har inte kunnat redovisa några mål för att minska utsläpp inom scope tre. Detta samtidigt som vi vet att de största utsläppen inom djurhållning sker på gårdsnivå, inklusive produktionen av djurfoder, säger Sonia Alexandrenne, chef för FAIRR:s forskningsavdelning.

I fallet Scandi Standard handlar scope 3 framför allt om de utsläpp som skapas vid produktionen av den soja som kycklingarna äter och de utsläpp som är kopplade till uppfödningen av kycklingarna på de gårdar som koncernen handlar med.  

– Scandi Standard är bra på att rapportera scope 1 och 2, vilket är bra, men inte tillräckligt bra. Scope 3 är extremt viktigt, säger Sonia Alexandrenne.

På Scandi Standard säger man att det är svårt att kommentera FAIRR:s kriterier och bedömningar i detalj eftersom man inte har tillgång till hela rapporten. Företaget har dock haft en dialog med FAIRR under i stort sett hela undersökningsperioden, och säger att externa bedömningar i form av hållbarhetsindex är viktigt.

– Vi har ansvar för hela vår värdekedja och vi jobbar med klimat och resurseffektivitet i alla led. Foderproduktion, där soja är en viktig fråga, och uppfödning är väsentliga delar som för oss ligger i leverantörsledet där mycket köps in, säger Mia Barkland, hållbarhetsansvarig på Scandi Standard. 

Hon säger att koncernen har övergripande klimatmål i linje med Parisavtalet fråmn 2015, men ännu inte kunnat redovisa klimatdata för scope 3. 

– Vi har kommit en bit på väg men behöver göra mer för att leverera på Agenda 2030, våra egna och våra intressenters förväntningar. Vi arbetar just nu med att förtydliga och verifiera våra klimatmål enligt Science Based Targets, vilket inkluderar att ta fram mätbara data för scope 3.

Norskt företag bäst

Det företag som presterar bäst i indexet är den norska fiskuppfödaren Mowi, som enligt Sonia Alexandrenne har en tydlig vetenskaplig metod för att mäta och även redovisa utsläpp i scope 3. Även den kanadensiska köttproducenten Maple Leaf Food och det färöiska laxuppfödningsföretaget Bakkafrost gör bra ifrån sig. 

Scandi Standard medlemsföretag Kronfågel levererar produkter till flera svenska matvarubutiker, bland annat till Hemköp, Willys och Mat.se som ingår i Axfood. I enlighet med Hagainitiativet, där Axfood, ingår har företaget lovat att bli klimatneutrala och redovisa nettonollutsläpp redan i år.

Målet gäller koncernens egna utsläpp, scope 1 och 2, inklusive resor, men vi jobbar också för att minska klimatpåverkan i leverantörskedjan, skriver Axfoods presschef Magnus Törnblom i ett mejl. Han påpekar att ”utsläpp inom jordbruket är särskilt utmanande att mäta eftersom de till stor del handlar om biologiska processer i marken samt djurens metabolism.”

Även McDonalds ingår i Hagainitiativet, men kan alltså inte heller enligt FAIRR leva upp till scope 3 i sina leverantörsled eftersom ett par av restaurangkedjans leverantörer knappt redovisar något hållbarhetsarbete alls. När OmVärlden frågar Axfood om hur koncernen resonerar kring det faktum att det i deras butiker säljs varor från producenter som inte kan redovisa sina utsläpp svarar Magnus Törnblom att ”trots att det säkerligen finns utrymme för förbättring behöver vi fylla hyllorna i butikerna med mat.” 

”Skulle vi och övriga kedjor kräva av livsmedelsindustrin att de skulle ha full koll på alla sina underleverantörers – det vill säga bönders – totala utsläpp är jag rädd för att det inte skulle finnas så mycket mat i butikerna”, skriver han vidare.

Coller FAIRR Protein Producer Index tas fram av Farm Animal Investment Risk & Return Initiative (FAIRR), som skapats av Jeremy Coller Foundation. FAIRR samlar investerare från hela världen, inklusive en rad svenska banker, fondförvaltare och försäkringsbolag, bland annat Nordea, som i ett uttalande säger ”att investerare måste fortsätta pressa på för snabbare förbättringar eftersom kött- och mejeriindustrins hållbarhetsarbete är långt ifrån optimalt.”

Förtydligande: Rubriken har tidigare antytt att Scandi Standards haft för stora utsläpp. Det går inte att säga, då företaget kritiseras för att inte kunna rapportera alla utsläpp. 

Erik Halkjaer