Go to main navigation
Saudiarabiskt jaktflygplan av modellen Tornado.

Ett saudiarabiskt jaktflyg av modellen Tornado mellanlandar på Malta på väg för service hos BAE Systems i Storbritannien. BAE Systems saudiska Tornadoplan används i Jemenkonflikten. Svenska SEB lånar ut pengar till BAE Systems. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Svenska banker stödjer vapenexport med 25 miljarder kronor

En ny rapport visar att Sveriges största banker inte bara investerar 4,6 miljarder kronor i företag som exporterar krigsmateriel till länder som kränker de mänskliga rättigheterna eller befinner sig i krig. De ger även företagen lån på 20,7 miljarder kronor. 

Det är biståndsorganisationen Diakonia och hållbarhetsinitiativet Fair Finance Guide som ligger bakom rapporten Deadly investments – Swedish banks´ financial links to companies involved in controversial arms trade. Rapporten är en uppföljning av en tidigare rapport från 2016.

Diakonia och Fair Finance Guide har tittat på Sveriges sju största bankers investeringar i 15 företag som exporterar krigsmateriel, eller vapen, till 49 länder med auktoritära tendenser, som kränker de mänskliga rättigheterna eller befinner sig i krig. Vid årsskiftet 2018/2019 rörde sig det totala investeringsbeloppet om 4,6 miljarder kronor. 

I jämförelse med 2016 har bankernas investeringar i de 15 företagen minskat med 100 miljoner kronor. Om hänsyn tas till värdeförändringen på börsen handlar det om en minskning på två miljarder kronor.  

När Diakonia och Fair Finance Guide gjorde sin sammanställning 2016 räknades inte bankernas utlåning till företagen in. Det ingår uppföljningsrapporten som visar att vid årsskiftet 2018/2019 hade fyra av bankerna (SEB, Danske Bank, Nordea och Swedbank) gett lån till sex av företagen. Det sammanlagda värdet på lånen var 20,7 miljarder kronor.

23 miljarder till Jemenkonflikten

Investeringar och lån sammantaget finansierade de sju bankerna de 15 vapenexporterande företag med mer än 25 miljarder kronor vid årsskiftet 2018/2019. Av denna summa gick 23 miljarder kronor till företag som exporterar någon form av krigsmateriel till de stridande parterna i Jemenkonflikten, som av FN anses vara världens just nu största humanitära kris.

— Bankerna måste ta ansvar för att allas våra sparpengar inte stödjer vapenexport till länder som förtrycker sin befolkning eller deltar i Jemenkonflikten, skriver Penny Davies, Diakonias policyrådgivare i utvecklingsfinansering i pressmeddelandet. 

Av bankerna är Swedbanks investeringar i de vapenexporterande företagen störst, men banken investerar bara i tre av de 15 företagen. Länsförsäkringar och Skandia investerar betydligt mindre, men i nio av de 15 företagen. 

Enligt rapporten har Swedbank, Handelsbanken, Nordea och Danske Bank förbättrat sina riktlinjer för kontroversiell vapenexport sedan 2016. Bäst är Swedbank, men Fair Finance Guide säger också att banken bryter mot sina egna riktlinjer. 

Eva Axelsson är chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur. Hon är lyhörd till Fair Finance Guides och Diakonias kritik och välkomnar rapporter som dessa. 

— Det bidrar till att sätta fokus på hur olika sektorer arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Eva Axelsson.

Att Swedbank har innehav i Saab är inget det håller hemligt, säger Eva Axelsson. 

— Vi har en pågående aktiv dialog med dem för att säkerställa att riktlinjer och avtal följs. Vad gäller Swedbank Roburs innehav i två av de bolag som nämns i rapporten, Thyssenkrupp och GE, är dessa avyttrade, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur till OmVärlden.

Erik Halkjaer