Go to main navigation
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, och Isabella Lövin, minister för miljö och klimat

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, med sin företrädare, numer miljö- och klimatminister Isabella Lövin, har bidragit till en svensk biståndspolitik i absolut världsklass.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

nyhet

Sverige bäst på internationell utvecklingspolitik

Sverige är fortsatt bäst när det gäller effektiviteten bland världens biståndsgivarländer. Sveriges klimatavtryck, vapenexport och brist på solidaritet gentemot utländska studenter drar dock ner snittbetyget.

Liksom 2018 toppar Sverige i år den internationella tankesmedjan Center for Global Developments index för världens bästa länder på internationell utvecklingspolitik, Committment to Development Index. Sverige har legat på topp tre sedan det första indexet 2003, och även varit etta tidigare, senast 2011.

Under perioden 2003-2018 rangordnades världens 22-27 rikaste biståndsgivarländer med en utvecklingspolitik som nådde minst fem miljoner människor i låginkomstländer. I årets index har även biståndsgivarländer utanför OECD räknats in, totalt 40 länder. 

Sverige bäst på migrationspolitik

Indexet mäter hur ländernas politik på sju politikområden påverkar den internationella utvecklingspolitiken. Såväl 2018 som 2020 får Sverige högst betyg av alla när det gäller migrationspolitikens positiva påverkan på utvecklingen i låginkomstländer. 

Utöver en förstaplacering vad det gäller migrationspolitik, hamnar Sverige på tredjeplats vad det gäller utvecklingsfinansiering (bistånd), femteplats vad det gäller handel, sjätteplats vad det gäller investeringar, sjundeplats vad det gäller miljö, åttonde för säkerhetspolitik och tjugonde för kunskapsöverföring och teknologi. Vad det gäller säkerhetspolitik har Sverige klättrat från sista plats (27) i 2016-års index.

Trots den kraftiga förbättringen vad det gäller hur Sveriges säkerhetspolitik påverkar utvecklingen för människor i låginkomstländer drar den stora svenska vapenexporten ner betyget. Det gäller även Sveriges klimatavtryck ifråga om koldioxidutsläpp på importvaror och subventionering av fiskeindustrin, som drar ner betyget på hur Sveriges miljöpolitik påverkar biståndets effekter. 

Sämst på teknologi

Sämst är Sverige vad det gäller hur kunskapsöverföring och teknologi påverkar utvecklingen för fattiga människor. Framför allt handlar det om Sveriges begränsningar vad det gäller immateriella rättigheter i handelsavtal, och att svenska universitet och högskolor släpper in alltför få utländska studenter, särskilt kvinnor från fattiga länder. Här har Sverige mycket att göra, konstaterar Center for Global Development.

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, kommenterade topplaceringen på Twitter: ”Ett starkt betyg för vår förmåga till helhetsyn och ambitioner för global utveckling, inte minst #agenda2030”. Commitment for Development Index mäter dock inte hur Sverige arbetar med Agenda 2030 hemmavid, och där har Statskontoret i en utredning nyligen poängterat att regeringens brist på inriktning försinkat arbetet. 

Erik Halkjaer