Go to main navigation
Anna Hallberg och Cecilia Malmström

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg lanserar Cecilia Malmströms kandidatur till posten som OECD:s generalsekreterare.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

nyhet

Cecilia Malmström föreslås bli OECD-chef

Tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström, kandiderar till posten som generalsekreterare för OECD. Hon vill att medlemsländerna satsar på en mer hållbar ekonomisk politik och lever upp till biståndslöften.

OECD:s nuvarande generalsekreterare, mexikanen Angel Gurría, har haft posten sedan juni 2006. Före honom var det Donald J. Johnston från Kanada. Senast en europé innehade posten var 1996. Alla generalsekreterare har hittills varit män.

På en pressträff med utrikeshandelsminister Anna Hallberg säger Cecilia Malmström att det är dags för en europé igen, och en kvinna. Hon är tacksam för att regeringen stödjer hennes kandidatur.

– Som utrikeshandelsministern säger har vi sett en väldig försvagning av internationellt samarbete den senaste tiden, tyvärr förstärkt under coronakrisen. Behovet av multilaterism och internationella lösningar är större än någonsin, säger Cecilia Malmström.

Hon var EU-kommissionär 2010-2019 med ansvar för inrikesfrågor och även asyl- och migration. Innan dess var hon EU-minister 2006-2010 och före det Europaparlamentariker 1999-2006. Under perioden 2007-2010 var hon också vice ordförande i Liberalerna.

Under pressträffen säger Cecilia Malmström att hon är övertygad om att den akuta ekonomiska kris som flera länder i världen nu upplever bara kan lösas genom ökat samarbete. Det gäller även klimatkrisen, tillägger hon. 

– Det krävs långsiktiga lösningar som är hållbara, innovativa och framtidsinriktade. Vi behöver genomföra nödvändiga reformer, investera i klimatvänlig teknologi, digitalisering, utbildning och rusta våra samhällen så att de är mer inkluderande. Det är de mest utsatta som nu drabbas, därför måste vi sätta unga, kvinnor, lågutbildade och småföretagare i fokus.

De stora biståndsgivarländerna inom OECD, som ingår i organisationens biståndskommitté (DAC) lovade 1970 att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd. Sverige uppnådde detta mål 1974. Förra året levde förutom Sverige bara Danmark, Luxemburg, Norge och Storbritannien upp till målet. I snitt avsatte medlemsländerna 0,3 procent av BNI till bistånd.

Hur ska OECD under dig verka för att målet uppnås?

– Det är medlemsländerna som måste fatta det här besluten. Naturligtvis är det ett område som säkert under den här krisen fått stryka på foten och det är viktigt att man återkommer till de här nivåerna eller närmar sig dem. OECD kan komma med goda exempel och förslag på hur detta görs på bästa sätt. Det är OECD:s styrka, att ge medlemmarna tunga, evidensbaserade faktaunderlag, säger Cecilia Malmström till OmVärlden. 

Som det ser ut nu kommer inget medlemsland inom OECD att uppnå de globala målen, hur ska du verka för att målen ska uppnås?

– Det är inte OECD som ska förverkliga detta, utan OECD ser till att man genom sina nästan 3 000 forskare och experter tar fram underlag, data och statistik som de sedan ger till medlemsländerna för att diskutera i olika forum. Hittills har OECD gjort det bra. Efter krisen måste man ännu se till att den blir hållbar, klimatsmart och i enlighet med de här målen, som alla länder inklusive medlemsländerna ställt sig bakom dem, säger Cecilia Malmström. 

Alla medlemsländer kan under perioden september-oktober lägga fram kandidater till posten som generalsekreterare. November till december intervjuas kandidaterna av alla länders OECD-ambassadörer. Under januari och februari diskuterar man sig fram till en gemensam kandidat som ska läggas fram 1 mars 2021. 

En generalsekreterare inom OECD kan bara väljas genom konsensus, där alla medlemsländerna är överens. Den nya generalsekreteraren tillträder i juni 2021.

Erik Halkjaer