Go to main navigation
Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, och miljö- och klimatminister, Isabella Lövin.

Enlig ministern för internationelt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, och miljö- och klimatminister Isabella Lövin kommer fattigdomen i världen att öka i år.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige har hittills satsat 714 miljoner kronor på coronabistånd

Regeringen avsätter ytterligare 380 miljoner kronor i bistånd för att bekämpa covid-19. Det svenska coronabiståndet räknas nu till 714 miljoner kronor.

Vid en presskonferens den 25 maj meddelade Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, och miljö- och klimatminister Isabella Lövin, att regeringen skjuter till 380 miljoner kronor i humanitära insatser för att mildra effekterna av coronapandemin. 

Som OmVärlden rapporterat tidigare konstaterade Isabella Lövin vid presskonferensen att andelen fattiga i världen kan öka för första gången på 30 år. Peter Eriksson varnade också för att antalet människor i världen som lider av akut hunger kan fördubblas, till 265 miljoner människor. 

Med anledning av coronapandemins konsekvenser kommer regeringen därför fatta beslut om att den 17 juni i år stödja FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) med 100 miljoner kronor och FN:s livsmedelsprogram (WFP) med 100 miljoner kronor. Därutöver tillskjuts biståndsmyndigheten Sida 100 miljoner kronor i humanitära anslag och Världshälsoorganisationen, WHO, och Internationella valutafonden, IMF:s skuldavskrivningskatastroffond, 50 respektive 30 miljoner kronor.

Stödet till WHO är framför allt riktat till Afrika, enligt Peter Eriksson. 

– Det handlar om att se till så att inte de få resurser som finns i ett antal länder går till att bara bekämpa covid-19. Man ser i flera länder att man minskar vaccinering, malariabekämpning, preventivmedel, hiv och andra helt avgörande hälsoinsatser som gör att människor dör i större utsträckning, på samma sätt som under ebolautbrottet i Västra Afrika. Då gick alla resurser över till att bekämpa ebola, vilket gjorde att 1 000-tals människor dog av helt vanliga orsaker och problem som fanns där, säger Peter Eriksson.

Läs också: Vaccinets livsviktiga väg till Kongos barn

De nya pengar som nu skjuts till tas från liggande biståndsbudget. Det handlar om en omfördelning av pengar från biståndsinsatser som endera inte blir av eller som skjutits upp på grund av pandemin, enligt de bägge ministrarna.

Regeringen har tidigare satsat 210 miljoner kronor på humanitära insatser i kampen mot covid-19. Därutöver meddelande Sida tidigare i maj att myndigheten inom ramen för sina långsiktiga biståndsinsatser hittills satsat 124 miljoner kronor på särskilda coronarelaterade projekt, utöver de humanitära insatserna. 

Totalt har alltså Sverige omfördelat 714 miljoner kronor ur biståndsbudgeten för covid-19. Sida ska under hösten presentera en utredning om hur biståndet kommer att påverkas på längre sikt av pandemin.

Erik Halkjaer