Go to main navigation
Solpanel i Botswana

Klimatfinansieringar är en stor del av den svenska utvecklingsfinansiären Swedfunds verksamhet. Nu får deras klimatrapportering internationellt erkännande. 

Foto: Gaston Piccinetti/Shutterstock

nyhet

Swedfund och AP2 premieras för sin klimatrapportering

FN:s nätverk för hållbara investeringar har utsett Andra AP-fonden och den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund till globala ledare inom klimatrapportering. ”Det handlar inte bara om hur man jobbar på policynivå”, säger Swedfunds hållbarhetschef. 

Sedan ett år tillbaka utser FN:s nätverk för hållbara investeringar (UN PRI) ledare inom olika områden var det gäller hållbar förvaltning och investeringar. Totalt har 3 389 företag och organisationer världen över, varav 116 svenska aktörer, skrivit under nätverkets sex principer. 

Förra årets ledare utsågs på grundval av vilka krav de ställer på sina externa förvaltare när det gäller miljö och social hållbarhet. Då återfanns fem svenska investerare bland de 47 som nätverket anser sköter sig bäst. De var förutom Swedfund och Andra AP-fonden, även Svenska Kyrkan och Första och Sjätte AP-fonden.

I år återfinns endast Swedfund och Andra AP-fonden i den exklusiva grupp som anses vara globala ledare när det gäller klimatrapportering. Swedfund är dessutom den enda av 15 europeiska utvecklingsfinansiärer som finns med i gruppen. 

Johanna Raynal som är hållbarhetsansvarig på Swedfund är glad över erkännandet.  

– Det är roligt och kul att bli uppmärksammad för något man jobbat hårt med. Vi har jobbat med både miljö- och klimatfrågor sedan länge och har redan gjort förflyttningar mot fler gröna investeringar i vår portfölj. Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt med tydliga klimatmål tillsammans med våra ägare och anpassar oss efter Parisavtalet, säger Johanna Raynal.

Få svenska ledare

Att det är så få svenska investerare och utvecklingsfinansiärer som kvalificerat sig till gruppen tror Johanna Raynal beror på att Swedfund är unika så till vida att bolaget jobbar med klimatfrågor i alla sina investeringar. 

– Flera aktörer i Sverige ser vikten av klimatfrågan, men det handlar inte bara om hur man jobbar på policynivå. För oss är det ett genomgående tema i allt.

Swedfund finansieras av svenska biståndspengar för att investera i företag i fattiga länder, ofta med stora risker. Johanna Raynal säger att de flesta av de länder där Swedfund verkar också är länder som kommer drabbas hårt av klimatförändringarna, varför hållbara investeringar är extra viktiga. 

De bolag som väljs in UN PRI:s ledargrupp måste ha god styrning och struktur för klimatrelaterade frågor. Klimatarbetet ska också vara långsiktigt och klimatrisker en del av den generella riskhanteringen. Det ska även finnas tydliga klimatrelaterade mål. 

Även Andra AP-fonden är nöjda över erkännandet. På sin hemsida skriver det att utmärkelsen är ”ett bevis på det ambitiösa arbete som AP2 gör inom ansvarsfulla investeringar, särskilt inom klimat”.

UN PRI skapades 2005 när FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan bjöd in representanter från 20 investeringsbolag från 12 länder för att ta fram principer för hållbara investeringar. Nätverket lanserades året därpå med sex grundläggande principer som medlemmarna måste leva upp till. 

Erik Halkjaer