Go to main navigation
better_shelter.jpg

Lokal uppgradering och anpassning av Better Shelter i Rwanda.

Foto: Better Shelter

nyhet

Tillfälliga svenska flyktingbostäder blir permanenta

FN:s flyktingorgan UNHCR kommer fortsätta att köpa in tillfälliga flyktingbostäder från det svenska företaget Better Shelter. Med Ikea i ryggen utvecklas nu också bostäderna med lokalt material och blir mer permanenta.

Better Shelter som startade sin verksamhet 2014 är ett icke-vinstdrivande bolag som tagit fram en enkel och fraktbar lösning för tillfälliga flyktingbostäder. Tanken från början var att bolagets monteringshus skulle ersätta tämligen primitiva tält och presenningar som sätts upp i flyktingläger.

Det har visat sig att modulerna också har fungerat bra som skolrum, lekrum, kontor, transitcentraler och nu under Covid-19-pandemin även lokaler för att testa, isolera och vårda patienter, till största delen i Sydamerika. Totalt har Better Shelter levererat över 50 000 enheter i mer än 50 länder och FN:s flyktingorgan UNHCR förlänger nu partnerskapet till 2021.

– Exakt hur många fler enheter det handlar om vet vi inte, behoven avgör det, men i snitt skickar vi iväg 15 000 hus per år, säger Johan Karlsson, vd för Better Shelter.

Husen som monteras på plats likt en Ikea-möbel har en stomme av stålrör och sedan väggar av skumplast. Livslängden är cirka tre år, därefter börjar konstruktionen att brytas ner av sol och väta vilket innebär att väggarna kan ge vika. 

– Eftersom många av dessa läger tyvärr blir mer eller mindre permanenta är det en verklighet som vi måste anpassa oss till. Därför har vi tillsammans med lokala aktörer börjat ta fram lösningar på hur man kan få husen att leva längre, säger Johan Karlsson.

Beroende på vilka material som lokalt finns att tillgå kan husen förstärkas med ytterväggar av bambu, pressade tegelstenar eller jord. I Tchad lade man gräs på taket för att få mer isolering. En annan lösning är att Better Shelter enbart tillhandahåller stålskelettet och att lokala byggare sedan lägger tak och väggar. 

Priset för en husmodul där allt ingår är 1 095 euro, enbart stålramen kostar 250 euro vilket innebär att ett lokalt påbygge blir mer kostnadseffektivt och dessutom hållbart. 

– Behoven har ökat men hjälporganisationernas budgetar har inte gjort det i samma grad. Andelen till sheltering, eller boende, är runt 20 procent vilket gör att det ofta inte finns tillräckligt med pengar till mer permanenta byggnader, i det akuta läget får det då ofta duga med billigare tält. Det är därför bra om vi kan få fram mer prispressade alternativ, säger Johan Karlsson.

Better Shelter är ett självstående bolag som ägs av stiftelsen Housing for all. Ikea Foundation var med och grundade bolaget och är idag en garant som går in och täcker de eventuella förluster som Better Shelter gör. I år räknar Johan Karlsson med att man ska gå break-even. Omsättningen är 170 miljoner kronor.

David Grossman