Go to main navigation
Katja Hollböll

Katja Holböll (t.v.), Sveriges företrädare för unga i FN:s generalförsamling intervjuas på Sidas seminarium om jämställdhet.

Foto: Susanna Sköld

NYHET

”Ungas åsikter saknas i debatten”

Den unga generationen måste få bli mer delaktiga i beslutsprocesser om frågor som rör unga. Det säger Katja Holböll, Sveriges företrädare för unga i FN:s generalförsamling, till OmVärlden.

– Det finns en stor avsaknad av ungas representation i frågor som rör den yngre generationen. Vi måste få bli mer delaktiga och ses som en jämlik diskussionspart, säger Katja Holböll när hon intervjuas på scen under ett seminarium om jämställdhet på biståndsmyndigheten Sida.

Hon påpekar att vi idag har den största unga generationen någonsin. Därför är det extra viktigt att låta unga inkluderas i beslutsprocesserna. Samtidigt krävs det att fler förstår att det är en delad grupp individer med olika bakgrund och behov.

– På ett generellt plan finns det en brist på meningsfull inkludering av unga människor. Både när det gäller dialoger, beslutsfattande eller olika typer av processer. Unga får en väldigt begränsad roll när det kommer till beslut som direkt påverkar dem, som en del i samhället.

Vad kan politiker och beslutsfattare då göra? För att unga ska kunna vara med och påverka krävs det enligt Katja Holböll att de får tillgång till de rätta verktygen.

– Vi unga måste få utbildning, delaktighet och kunskap om våra rättigheter. Om jag hade makten skulle jag säga att det är viktigt att vi tänker på vilket språk vi använder, det måste förenklas, och bli mer inkluderande. Unga ska inte bara klara av att läsa orden, utan även att förstå dem. Därtill måste vi börja se på unga som en jämlik part att ta med i processen för beslut.

När det gäller Sverige anser hon att det inte finns några ursäkter att inte plocka in unga i debatten.

– Den svenska ungdomen är engagerade och en stor andel är med i ungdomsorganisationer. Vissa människor med politisk makt som jag träffar blir förvånade över att det finns så många unga som är engagerade i olika frågor och att de organisationerna är så pass tillgängliga, säger hon och tillägger:

– Vi måste få möjlighet att göra våra röster hörda och påverka beslut som berör våra liv.   

Susanna Sköld