Go to main navigation
Farmer coffee Kenya

Flera företag, bland andra kaffeproducenterna Löfbergs och Arvid Nordqvist, ställer sig bakom ny kampanj som vill ställa företag till svars för övergrepp på mänskliga rättigheter i produktions- och leverantörskedjan.

Foto: Shutterstock / Anthony Kay

Kampanj vill att företag ska följa mänskliga rättigheter

Ny kampanj vill att företag ska kunna ställas till svars för övergrepp på mänskliga rättigheter. "Idag finns inga sanktioner för företag som inte följer upp sin påverkan av mänskliga rättigheter", säger Maria Sjödin från Fair Action.

”Vi vill se en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer”, så lyder uppmaningen till regeringen i en ny kampanj – Visa handlingskraft. Bakom kampanjen står 14 civilrättsorganisationer med stöd av 22 fackliga organisationer och företag. 

Sverige har idag ingen lag som säkerställer att företagare respekterar mänskliga rättigheter i sina produktions- och leverantörskedjor, någonting aktörerna bakom kampanjen vill ändra på.

– Granskningar visar gång på gång att många svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, rimliga löner och rimliga arbetstider för personal och leverantörer världen över, säger Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action, till OmVärlden.

De som skriver under kampanjen samtycker till att Sveriges regering aktivt ska verka för ett regelverk på EU-nivå samt att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en ansvarsutkrävande lag, human rights due diligence (HRDD), kan integreras i svensk lag. HRDD bygger på FN:s vägledande principer för hur företag ska följa upp hur mänskliga rättigheter efterlevs i företagens produktions- och leverantörskedjor.

Vartannat företag följer inte upp

Organisationerna Fair action och Amnesty gjorde i våras en granskning som visar att nästan hälften av svenska företag inte redovisar någon uppföljning av hur deras riktlinjer för hur mänskliga rättigheter följs upp i verksamheten eller leverantörskedjan. 

– Det är tydligt att svenska företag behöver bli bättre. Vi tror att lagstiftning är ett viktigt instrument för att få företag att öka takten. Det finns idag inga sanktioner för företag som inte jobbar med att följa upp sin påverkan av mänskliga rättigheter. De utsatta har ingen möjlighet att driva frågan i svensk domstol och drabbade kan varken få upprättelse eller skadestånd, säger Maria Sjödin.

Genom en HRDD-lagstiftning är det tänkt att de företag som inte följer lagen ska kunna ställas till svars, och de drabbade får rättsligt skydd. Företag som på ett etiskt och rättvist sätt värnar om hållbarhet och mänskliga rättigheter ska skyddas, liksom konsumenterna.

– Det finns en bild av att svenska företag ligger väldigt långt framme i den här frågan. En del svenska företag ligger på vissa sätt aningen längre fram än andra europeiska företag men de ligger på en låg nivå generellt. Det är under all kritik, säger Maria Sjödin. 

Öka kunskapen

För att en förändring ska ske vill Maria Sjödin att politikernas kunskapsnivå höjs inom ämnet. I augusti i år bekräftade utrikeshandelsminister Anna Hallberg att företagare behöver skärpa sin uppföljning av mänskliga rättigheter, men att lagförslaget bör ligga på EU-nivå.

– Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har varit försiktigt positiv till en lagstiftning på EU-nivå. Men regeringen måste kraftfullt driva på EU för att det här ska bli av. Annars finns en stor risk att medlemsstaterna inte kommer överens och att förslaget blir urvattnat, säger Maria Sjödin.

Två länder som redan antagit en HRRD-lag är Frankrike och Nederländerna. EU-kommissionens justitiekommissionär Didier Reynders har även ställt sig positiv till ett lagförslag för företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Enligt EU-kommissionen skulle ett bindande regelverk skapa en positiv förändring, både för mänskliga rättigheter och för miljön.

År 2019 la Serkan Köse, socialdemokraterna, fram en motion till riskdagen för skärpta lagar för företagare och mänskliga rättigheter. Motionen togs upp i riksdagen den 22 april 2020 men fick då avslag

Sverige har inte utrett en lagstiftning på nationell nivå. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg skriver i ett mejl till OmVärlden att regeringen ”ser mycket positivt på att EU-kommissionen tar fram ett förslag och att vi får en gemensam hållning i EU.”

Sandra Rupar