Go to main navigation
Hälsovårdspersonal i skyddsdräkter, i Madagaskar spritar händerna.

Covid-19 har slagit hårt mot flera länders hälsovårdssystem och skolor, som här i på Madagaskar. 

Foto: Henitsoa Rafalia/World bank photo

nyhet

FN: Utvecklingen i världen går bakåt

 Utvecklingen i världen kan i år för första gången sedan 1990 gå bakåt. Orsaken är framför allt covid-19. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP i en ny rapport.

Covid-19 har drabbat världen på bred front. Antalet döda har överstigit 300 000, och den globala inkomsten per capita förväntas, enligt UNDP sjunka med fyra procent.

Pandemin har lett till att såväl fattiga som rika länder märker av en nedgång i utvecklingen inom flera grundläggande områden. Enligt en ny rapport från UNDP, Covid-19 and human development: assesing the crisis, envisioning the recoverykan pandemin leda till att 60 procent av världens barn inte kan tillgodogöra sig någon utbildning. En så hög siffra har världen inte sett sedan 1980. 

Även kampen för jämställdhet drabbas hårt av covid-19. Kvinnor tjänar och sparar mindre och upplever en större otrygghet i sina anställningar, samtidigt som våld mot kvinnor i hemmet ökar.

– Världen har upplevt många kriser under de senaste 30 åren, som den globala finanskrisen 2007–2009. Varje kris har drabbat världen hårt, men utvecklingen har ändå ökat globalt år till år. Men covid-19, som drabbat trippelt mot hälsa, utbildning och inkomst kan komma att förändra detta, säger Achim Steiner, chef för UNDP, i ett pressmeddelande.

Enligt UNDP riskerar utvecklingsländer att drabbas särskilt hårt eftersom internetinfrastrukturen inte är lika utvecklad i dessa länder som till exempel i Europa. Hela 86 procent av barnen i världens utvecklingsländer spås stå helt utan utbildning på grund av stängda skolor och utan möjlighet till onlinebaserad utbildning, att jämföra med 20 procent i rikare länder.

Att minska den klyftan behöver inte bli en dyr affär, enligt UNDP. Kostnaden skulle bara utgöra en procent av det totala finansiella stöd som världen hittills avsatt för att bekämpa covid-19

– Om vi misslyckats med att göra social jämlikhet till en del av utvecklingsagendan kommer många hamna efter. Tillgång till internet möjliggör exempelvis utbildning och arbete online, säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s årliga rapport om mänsklig utveckling, the Human Development Report.

Mattias Boström