Go to main navigation
Barn får en spruta i armen, vaccin mot mässlingen.

Just nu rasar världens värsta mässlingsepedemi i Demokratiska republiken Kongo, detta trots åratal av vaccinationskampanjer, som här i flyktinglägret Kibati 2008.

Foto: Julien Harneis

nyhet

Vaccinationsallians fyller 20 år medan mässling och polio ökar

Antal fall av mässlingen och polio i världen ökar kraftigt. Trots detta tror vaccinationsalliansen Gavis vd Seth Berkeley att det är möjligt att nå det globala målet att göra vacciner tillgängliga för alla till år 2030. 

Seth Berkeley är på besök i Stockholm, bara ett par veckor efter World Economic Forum i Davos, i Schweiz. Där firade han att det är 20 år sedan Gavi grundades, just i Davos. 

— Man konstaterade att Gavi är det mest framgångsrika samarbetet mellan privat och offentlig sektor som någonsin lanserats av World Economic Forum, säger Seth Berkeley.

Gavi startades av Världsbanken, FN:s barnfond Unicef, Världshälsoorganisationen WHO och Bill och Melinda Gates stiftelse, Gates Foundation. Alliansens syfte är att öka tillgängligheten till vacciner för barn i några av världens fattigaste länder. 

Sedan år 2000 har antalet barn under fem år, som dör till följd av sjukdomar det finns vacciner mot, halverats. Enligt Seth Berkeley har Gavis arbete lett till att världens länder kunnat spara 150 miljarder US dollar i hälsovårdskostnader. 

— När vi började vaccinerade vi mot sex sjukdomar. Nu vaccinerar vi mot 18. Vi började med ett samarbete med fem tillverkare av vacciner, och nu jobbar vi med 17. Vi har sänkt priserna på vacciner i de länder där vi är verksamma med 98 procent, säger Seth Berkeley. 

Den sista milen

Utmaningen ligger i ”den sista milen”, som Seth Berkeley uttrycker det. Nio av tio barn i världen har idag tillgång till minst en dos vaccin mot en vanlig sjukdom, men 10,4 miljoner barn i världen har inte tillgång till några vacciner alls. 

— Det är dem vi måste nå nu. Gå den där sista milen, spåra upp barnen, räkna dem och få in dem i ett hälsovårdsprogram med återkommande vaccinering och förebyggande hälsovård, säger Seth Berkeley. 

Det är bara två år sedan som Världshälsoorganisationen WHO meddelade att polio snart skulle vara utrotat. År 2017 smittades 22 personer i hela världen av polio. I Pakistan och Afghanistan. Sen har utvecklingen vänt. År 2019 smittades 94 personer.

I Sverige ser vi fler fall av mässlingen, liksom ute i Europa där även difteri ökat, framför allt i Östeuropa. Sjukdomar alla barn kan vaccineras mot redan i spädbarnsåldern, så länge det finns vaccin. 

Trots bakslagen är Seth Berkeley övertygad om att världens länder kommer att nå det globala målet för hållbar utveckling, som handlar om god hälsa och välbefinnande, mål nummer 3. Ett delmål i mål nummer 3 handlar om att alla ska ha tillgång till vaccin för vanliga sjukdomar. 

— Polio går att stoppa. Vi har gjort det i USA och i Europa. I Afrika har vi inte sett vild polio på flera år. Vad som behövs är ledarskap och engagemang. Om du pratar med människor i Afghanistan så har de talibaner och politisk instabilitet runt omkring sig, och vi kommer med vaccin var tredje vecka, och de frågar sig varför de inte får något annat. Det saknas ett utvecklingssystem med hälsovård åt alla, säger Seth Berkeley. 

Världens värsta mässlingsepedemi

Förra året besökte Seth Berkeley den Demokratiska republiken Kongo (DRC) där världens just nu nu värsta mässlingsepidemi rasar. Sedan början av 2019 har WHO rapporterat 310 000 fall av mässlingen och 6 000 personer har dött.  

— Mässling är otroligt smittsamt. För att stävja sjukdomen behöver du täcka 95 procent av befolkningen med vacciner. I DRC handlar det om mellan 0 och 30 procent beroende på var i landet du befinner dig.

Under 2019 vaccinerade Gavi, WHO och DRC:s hälsovårdsdepartement, tillsammans med flera andra partners, fler än 18 miljoner människor i Kongo mot mässlingen. Men det räcker inte att genom vaccinationskampanjer nå personer som inte vaccinerats tidigare. Upprätthålls inte rutinen smittas nästa generation, och så är spridningen igång igen. 

I februari 2020 åker flera representanter för Gavi till DRC. Denna gång tillsammans med representanter för Gates foundation. De ska träffa president Félix Tshisekedi, som också deltog på World Economic Forum i Davos, och där sa att han förstod allvaret i situationen. 

 — Vi kommer att se förbättringar, men frågan är om regeringen kommer att avsätta resurser till de fattiga, betala hälsovårdsarbetarna och ta itu med de många andra utmaningar landet står inför, säger Seth Berkeley.

För att nå det globala målet nummer 3 krävs det också att det privata näringslivet levererar. Där ser Seth Berkeley att flera tillverkare av vaccin tvekar inför att erbjuda vacciner till tillräckligt låga priser för de fattigaste. 

— Om du utöver försäljning i höginkomstländer också säljer till lägre priser i fattiga områden tjänar du mer pengar än om du undviker låginkomstmarknaderna och bara säljer till högre priser i höginkomstländer, säger Seth Berkeley. 

Däremot ser han ett större intresse från innovationsbolag som vill erbjuda lösningar för att bidra till förvaring, distribution, spårning och vaccinering i flyktingläger eller slumområden. Gavi har bland annat börjat jobba med drönare för distribution.  

 Erik Halkjaer