Go to main navigation
Japanska tåg i Yangon, Myanmar

Japan öronmärker alltmer av sitt internationella bistånd för att gynna inhemska företagare. Här syns japanska tågset på järnvägsstation i Yangon, Myanmar 2016.

Foto: B.Panupong/Shutterstock

nyhet

Världens stora biståndsgivare gynnar inhemska företag

Allt fler stora biståndsgivarländer väljer att öronmärka sitt bistånd för varor och tjänster från det egna landet. Detta trots löften om motsatsen. Värst är USA, sen kommer Japan och Tyskland.   

I februari redovisade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, statistik över medlemsländernas bistånd för år 2018. Totalt gav medlemsländerna 150 miljarder dollar i bistånd det året. 

Av det totala biståndet till utvecklingsinsatser i andra länder öronmärkte givarländerna inom OECD nästan en femtedel, 19,4 procent, för varor och tjänster från de egna länderna. Året innan rörde det sig om 15,4 procent och år 2012 var det 14,3 procent. 

Av de tre största givarländerna, USA, Japan och Tyskland var det USA som avsatte mest bistånd, 39,8 procent, för till exempel inhemska företagare att utföra utvecklingsprojekt utomlands. Japan avsatte 22,4 procent och Tyskland 14,9 procent. 

Japan står också för den största ökningen. Landet har mer än fördubblat den andel av biståndet som genom bland annat upphandlingar gynnar japanska företag snarare än utförare i mottagarlandet.   

Enligt sajten Devex, som rapporterar om internationellt utvecklingssamarbete, är Japan den främsta förespråkaren av öronmärkt, eller bundet, bistånd. Företrädare för den japanska regeringen ska vid ett möte med OECD:s biståndskommitté, DAC, 2018 sagt att bundet bistånd ökar japanernas biståndsvilja. Eftersom japanerna då ser att biståndet även gör nytta i Japan. 

Enligt Concord Sverige, som samlar svenska biståndsorganisationer, kostar det 15-30 procent mer att genomföra biståndsinsatser med bundet bistånd. OECD-länderna är också överens om att fasa ut det bundna biståndet till låginkomstländerna, men utvecklingen går i motsatt riktning. Av det svenska biståndet var drygt 8 procent bundet 2018, enligt OECD.  

Erik Halkjaer