Go to main navigation
Trepartsförhandlingar inom EU

Under trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europarådet och EU-kommissionen beslutades det om begränsade regler för land-för-land-rapportering.

Foto: Laurie Dieffembacq/EP

nyhet

Begränsningar när EU beslutar om hur företag rapporterar skatt

EU har enats om nya regler för hur multinationella företag ska redovisa var de betalar skatt. Civilsamhället är kritiskt till att reglerna inte kräver global redovisning, utan begränsas till EU och en liten grupp skatteparadis.  

Under kvällen den 1 juni blev det klart att EU kommer kunna kräva att multinationella företag på den europeiska marknaden redovisar sin vinst och vad de betalar i skatt i alla länder de är verksamma i. Beslutet begränsas dock till de länder inom EU där företagen är verksamma, utöver en mindre grupp skatteparadis. 

Som OmVärlden tidigare rapporterat ville en majoritet av EU:s medlemsländer gå längre än det förslag som igår röstades igenom i trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna i Europarådet. Likaså har civilsamhället, med bland andra den svenska biståndsorganisationen Diakonia legat på för att kräva rapportering av verksamhet även i länder utanför EU.

– EU:s trepartsförhandlingars försök att skapa transparens kring skatter har skakat de multinationella företagen i sina grundvallar, men på mållinjen faller man precis när världen var i behov av målgång. Det är trots detta ett steg framåt, eftersom EU nu lever upp till sitt löfte att se till så att åtminstone några av de största multinationella företagen publicerar en del av sin land-för-land-rapportering. Det må inte lyfta på locket till hela burken med skatteflykt i månghundramiljardsklassen, men EU har ändå brutit tabut mot att kräva att denna data publiceras. EU visar att även företagsjättar kan vara öppna, säger Alex Cobham, vd för Tax Justice Network i ett pressmeddelande.

Biståndsorganisationen Diakonia skriver å sin sida i ett pressmeddelande att bland annat Sverige tillhör ett av de länder som legat bakom just det begränsade beslut som fattats. Organisationen skriver också att från deras sida var kravet att företagens verksamhet i alla världens länder skulle redovisas öppet i en offentlig land-för-land-rapportering. 

Europaparlamentet har hela tiden stått på civilsamhällets sida, men fick alltså ge vika för EU-kommissionen och Europarådet. OmVärlden erfar att det för EU:s nuvarande ordförandeland Portugal varit viktigt att nå i mål med förhandlingarna under sin mandatperiod, som tar slut om en månad.

– De stora förlorarna är alla människor runtom i världen som på grund av förlorade skatteintäkter går miste om fungerande välfärdssystem. Det som hade kunnat bli ett riktigt kraftfullt verktyg för att stoppa multinationella företags skatteflykt landade i en urvattnad och begränsad rapporteringsskyldighet för företagen. Det är en stor besvikelse, särskilt som Sverige tillhör de länder som har motverkat ett effektivt regelverk, säger Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia i ett pressmeddelande. 

Enligt Internationella valutafonden, IMF, förlorar världens låginkomstländer 200 miljarder dollar per år på grund av multinationella företags skatteflykt. Enligt Tax Justice Network ska förhandlingarna påverkats av kraftfull lobbying av de multinationella företagen, bland annat har fransk media avslöjat att den franska regeringens positionspapper skrivits av betalda lobbyister.   

De länder som EU för närvarande pekar ut som skatteparadis är tolv ö-stater i Karibien och Stilla havet. 

Erik Halkjaer