Go to main navigation
Regeringsombildning i februari 2021, Åsa Lindhagen (på skärmen), Per Olsson Fridh, Märta Senevi, Stefan Löfven och Per Bolund

På morgonen den 5 februari utsågs Per Olsson Fridh (till vänster) till ny minister för internationellt utvecklingssamarbete, vilket många biståndsorganisationer ser positivt på.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Biståndsorganisationerna välkomnar ny minister

Statsminister Stefan Löfvens val av Per Olsson Fridh som minister för internationellt utvecklingssamarbete välkomnas av flera personer i biståndsbranschen. Särskilt lyfts hans erfarenhet och engagemang på området.

Valet av Per Olsson Fridh till minister för internationellt utvecklingssamarbete var inte helt oväntat, men långt ifrån självklart. Det har spekulerats om flera namn, men statsminister Stefan Löfven valde till slut att gå på kontinuitet.

Anna Tibblin, generalsekreterare för organisationerna We Effect och Vi-skogen, välkomnar beskedet.

– Jag vill gratulera Per Olsson Fridh till hans nya och viktiga jobb. Per är en klok och kunnig person, och jag tror att med Per kan Sverige bli en än starkare global samarbetspartner för att motverka hunger och fattigdom i världen. Han har helt rätt, vi måste komma åt grundorsakerna till svält och flykt, säger hon till OmVärlden.

På Rädda Barnen ser den internationella chefen Cecilia Chatterjee-Martinsen fram emot ett nära samarbete med Per Olsson Fridh.

– Som driven statssekreterare under flera år har han varit instrumentell i svensk internationell utvecklingspolitik redan. Uppdraget har aldrig varit viktigare då Sverige och världen står inför flera enorma utmaningar som måste mötas samtidigt genom internationellt samarbete: pandemin, klimatkatastrofen, skuld och fattigdomskrisen. Vi kan se hur allt fler barn drabbas av fattigdom, barnäktenskap, svält och tvingas hoppa av skolan till följd av pandemin. En generation barns liv står på spel. Det innebär ett stort ansvar att axla ansvaret som biståndsminister i denna tid, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

På Rädda Barnen lyfter man också att det är viktigt att Sverige står upp mot "tendenser att minska det internationella utvecklingssamarbetet när det behövs som mest." Också bevarandet av Sveriges position som humanitär stormakt lyfts, av till exempel organisationen Islamic Relief Sveriges påverkanschef, Amira Malik Miller. 

– Detta i tider då de humanitära behoven växer på grund av både konflikt, naturkatastrofer och en alltmer akut klimatkris. Utmaningarna är många, inte minst gällande situationen i Jemen och coronapandemins konsekvenser i form av ökande skydds- och försörjningsbehov. Sverige är en viktig förespråkare för multilateralt samarbete och att de allra mest sårbara människornas behov måste prioriteras. 

Amira Malik Miller säger även att Per Olsson Fridh är en stark förespråkare internationellt för jämställdhet, demokrati och social rättvisa. Hon hoppas att den nya ministern kommer verka för ett bistånd som inkluderar de människor och samhällen som berörs av biståndet i beslutsfattandet.

Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia tycker valet av Per Olsson Fridh är jättebra. Hon gratulerar inte bara Biståndssverige, utan även hela världen. 

– Han är oerhört kunnig inom utvecklingssamarbete och även lyssnande och öppen för olika perspektiv. Diakonia vill se en feministisk biståndspolitik och att regeringen fördjupar demokratisatsningen, inte bara i biståndet utan även i politiken för företagande och handel.

Hon säger att uppdraget som minister för internationellt utvecklingssamarbete är regeringens viktigaste verktyg med pandemi, klimatförändringar, demokratisk tillbakagång och ökad jämlikhet.

– Bistånd behövs mer än någonsin, det handlar om allt från vaccin mot coronaviruset till att stödja modiga kvinnorörelser som står upp mot diktatorer. Jag hoppas också att Per Olsson Fridh kan lyfta frågan om att upprustning och militära utgifter ökar och ställa det mot målen om ökad jämställhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vet att tillgången på vapen ökar risken för våldsam konflikt och det är framförallt i dagens väpnade konflikter som människor tvingas leva i extrem fattigdom.'

Även ForumCivs generalsekreterare, Anna Stenvinkel gläds åt beslutet.

– Nu kan vi fortsätta och intensifiera redan påbörjat arbetet för att bidra till en rättvis och hållbar värld. Hot, våld och mord på människorättsförsvarare eskalerar i världen och demokratin backar i allt snabbare takt. Nu måste vi se till att det svenska biståndet stödjer civilsamhällets demokratikämpar på bästa sätt.

Erik Halkjaer