Go to main navigation
Flyktingläger i Cox´s Bazar, Bangladesh

Tätbefolkade flyktingar i lättantändliga boendelösningar på torr mark är en livsfarlig kombo och orsakar lätt bränder, som i världens största flyktingläger, i Bangladesh, den 22 mars 2021.

Foto: Djohan Shahrin/Shutterstock

nyhet

Brand ödelägger delar av flyktingläger i Bangladesh

En brand har utbrutit i världens största flyktingläger, i Bangladesh. Fler än 88 000 flyktingar har drabbats. ”Det sätter fingret på att lägren är för tätbefolkade”, säger Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, som nyligen besökt lägret. 

Det var klockan tre på eftermiddagen, lokal tid, den 22 mars som en brand startade i de centrala delarna av lägret Kutupalong där uppemot 900 000 människor beräknas bo. Framför allt handlar det om rohingyer som flytt undan etnisk rensning i Myanmar.

Hur branden startade är oklart, men den spred sig snabbt till flera delar av lägret. Enligt FN:s Internationella migrationsorganisation, IOM, ska minst 88 000 flyktingar ha påverkats. 

– Det är fruktansvärt. Det är svårt att föreställa sig något värre än en brand i ett flyktingläger. Det är otroligt tätbefolkat och torrt, och alla byggnader är gjorda av lättantändligt material. Det finns inget som kan stoppa en brand när den sätter igång, säger Per Olsson Fridh, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, som besökte Cox´s Bazar så sent som i mitten av mars i år.

Bränder i flyktingläger är inte helt ovanliga, men just i Cox´s Bazar räknas den här branden till den värsta någonsin. Hittills har fem personer rapporterats döda, enligt flera medier. 

Per Olsson Fridh säger sig ha fått rapporter om att 17 lärocenter och ett sjukhus förstörts i branden också. Han säger att branden tydliggör hur utsatta människorna i lägret är.

– Det sätter fingret på ett antal kritiska punkter som jag också lyfte när jag var i Bangladesh. Bland annat har man börjat sätta upp stängsel runt lägren, vilket gör det svårt att rädda sig själv eller för räddningstjänsten att komma in. Det är också för tätbefolkat. Vi behöver komma längre i frågan om vilka förutsättningar vi kan ge flyktingarna på marken. Här behöver FN, Bangladesh och andra inblandade länder, som Sverige, komma längre i förhandlingarna, säger Per Olsson Fridh.

Kutupalong räknas till världens största flyyktingläger. Enligt biståndsmyndigheten Sidas sajt openaid.se pågår det just nu fem Sida finansierade biståndsprojekt i lägret. Insatser på totalt 155 miljoner kronor via IOM och FN:s kvinnoorganisation UN Women.

Erik Halkjaer