Go to main navigation
Man med resväska på flygplats

Riktlinjer för klimat vid resor är numer självklart för de flesta företag, men vad det gäller sexköp och arbetsvillkor på hotell finns fortfarande brister. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Få sociala krav i företagens riktlinjer för tjänsteresor

De flesta företag tar hänsyn till miljö och klimat i sina reseriktlinjer, men flera saknar krav på att anställda inte ska köpa sex eller kontrollerar att hotell har kollektivavtal. Det konstaterar organisationen Schyst resande i en ny enkät. 

Under pandemin har tjänsteresandet minskat, men snart kommer det vara igång igen. Frågan är då om resandet kommer ske mer klimatvänligt än tidigare?

Att döma av de resepolicyer, eller riktlinjer, som finns hos de stora bolagen kan tågresorna möjligen öka på bekostnad av flyget. Eller så minskar tjänsteresandet generellt eftersom fler har vant sig vid att ha digitala möten.

Organisationen Schyst resande har frågat 27 stora och medelstora bolag om deras reseriktlinjer. Positivt är att bara ett av alla de tillfrågade bolagen inte hade med restriktioner för fossildrivna färdsätt, av hänsyn till miljö och klimat. Det handlar om ett bolag verksamt inom entreprenör- och industrikoncern, som hänvisar till sina sju dotterbolag, som har egna riktlinjer för tjänsteresor. 

Inget av bolagen Schyst resande kontaktade ville offentliggöra sina riktlinjer och vilka regler som gäller för resandet, till exempel när man ska ta tåg istället för flyg. Bolagen redovisar inte heller hur mycket deras anställda reser och vilka koldioxidutsläpp de har kopplat till resande.

Brister i förbud mot sexköp

Bolagen fick även frågor om deras resepolicyer inkluderar sociala krav, så som rimliga arbetsvillkor för personal på hotell och konferensanläggningar, alkoholrestriktioner och förbud mot sexköp. Här visar det sig att bristerna är stora. 

Bara 2 av 27 bolag kunde på dessa frågor svara att de har med sådana skrivningar i sina resepolicyer. Endast ett bolag, Volvo Cars, redovisade att samtliga dessa punkter omfattas av företagets resepolicy.

Bolagens svar i enkäten betyder inte de ser mellan fingrarna om anställda till exempel köper sex eller dricker sig berusade på resor. En stor del av företagen svarar att de har andra policydokument som reglerar restriktioner när det gäller alkohol och sexköp i samband med tjänsteresor. 

Som OmVärlden tidigare rapporterat är det få bolag som kommunicerar utåt hur de lever upp till och följer upp sina riktlinjer kring sexköp. 

– Det är positivt att företagen blivit bättre på att lyfta vikten av klimathänsyn i samband med tjänsteresor. Men vad många missar är att inkludera den sociala hållbarheten. Vi rekommenderar även att bolagen samlar regler kring tex sexköp och alkohol i policyn för tjänsteresor så det blir tydligt inför bokning, säger Helena Myrman, projektledare vid Schyst resande.

David Grossman