Go to main navigation
Anna Karin Sjöblom vid Läkare utan gränser i Kongo-Kinshasa

Anna Sjöblom, vid Läkare utan gränser, har stor erfarenhet att bekämpa ebola, här i Kongo-Kinshasa 2018. Hon tror det senaste utbrottet kan stoppas.

Foto: Paul Hansen

nyhet

Goda förhoppningar om att begränsa nytt utbrott av ebola

Nya ebolautbrott har rapporterats från Guinea och Kongo-Kinshasa med ett tiotal döda. Vidare spridning är osäker. ”Alla är mer på tårna idag och beredskapen är bättre”, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.

Första gången Anna Sjöblom kom i kontakt med ebola var under det stora utbrottet 2014, som sjuksköterska i Guinea. Hon, likt många andra sjukvårdsarbetare mötte då en mycket svår situation.

Sammanlagt dog 11 300 människor av ebola i Guinea, Sierra Leone och Liberia mellan 2014 and 2016.

– Folk stod och skrek på hjälp och vi hade ingen aning om vad exakt som behövde göras. Det rådde stor osäkerhet kring både sjukdomsförlopp och spridning. Det fanns då lite kunskap samtidigt som vi skulle sätta upp behandlingscenter i stor skala, det gällde att lära sig snabbt, säger Anna Sjöblom.

 Hon beskriver hur Läkare utan gränser nästan skrek sig hesa efter uppbackning från andra aktörer. Bland annat kritiserade organisationen Sverige för att agera försent.

– Utbrottet var större än de som vi tidigare hade varit med att hantera och vi blev överväldigade av de stora behoven. Även om vi hade erfarenhet från många tidigare ebolautbrott så hade vi till exempel inte drivit så stora ebolacenter som nu behövdes. Vi blev tvungna att lära oss snabbt. Och lära upp andra, eftersom fler aktörer behövdes i arbetet.

När hon fyra år senare under nästa stora utbrott av ebola, var på plats i Kongo-Kinshasa, var situationen en helt annan. Visserligen tuff, men rutiner fanns då på plats och till viss del även läkemedel. 

– När de rika länderna förstod att ebola även kunde bli ett problem för dem satsade man på forskning av nya mediciner och även vaccin, på ett helt annat sätt än tidigare. 

Idag finns ett godkänt läkemedel Inmazeb med bra effekt för de som redan insjuknat och ett vaccin Ervebo, godkänt av EU och USA . Till de nu drabbade områdena i Guinea och Kongo-Kinshasa har Världshälsoorganisationen, WHO skickat vaccin.

I fredags anlände 1 200 doser ebolavaccin till staden Butembo i Norra Kivu-provinsen i Kongo-Kinshasa där 14 personer blivit smittade och fyra har dött. Antalet vaccindoser är begränsat och insatserna måste kompletteras av andra åtgärder. 

Läs också: Vaccinets livsviktiga väg till Kongos barn

Provinsen Norra Kivu ligger i de östra delarna av landet och har till dags dato haft tio utbrott. WHO:s epidemiologer är på plats för att bestämma om virusstammen som nu sprids är kopplat till tidigare utbrott. Anna Sjöblom känner väl till förhållandena i Butembo. 

– En stor del av min tid när jag var där 2018 ägnade jag till att informera och upplysa de boende i området. Vi hade bland annat guidade turer inne på centret för att visa hur vi arbetar och vi berättade om sjukdomen.

Tyvärr, säger Anna Sjöblom, finns i denna delen av Kongo-Kinshasa en stor misstro mot myndigheter. Säkerheten är inte heller den bästa på grund av det är ett konfliktområde. 

De fall som nu rapporterats i Norra Kivu-provinsen uppdagades när en kvinna sökte vård i Butembo. Hennes man hade varit sjuk i ebola och överlevt, men hustrun dog den 4 februari 2021 och även tre personer till som varit i nära kontakt med henne har avlidit. I Guinea kopplas det pågående ebolautbrottet till en begravning i staden Gouécké.

– Just begravningar är ett tillfälle då smittan kan spridas. Traditionen på flera platser är att de döda ska tvagas innan begravningar och virus finns kvar i kroppen även efter döden, säger Anna Sjöblom. 

I Guinea har hittills minst fem människor dött i det som är det första ebolautbrottet i landet sedan 2016. 

– Vi har varnat sex länder i närheten, inklusive Sierra Leone och Liberia, och de ska agera snabbt för att förbereda sig och hålla utkik efter potentiella infektioner, sade WHO:s talesperson Margaret Harris vid en briefing i Genève för några dagar sedan. 

Folk rör sig över gränser

Det borde med tanke på coronapandemin vara färre förflyttningar mellan länderna i Västafrika, men enligt rapporter som kommit in till Röda Korset är det fortfarande folk som rör sig över gränserna till grannländerna med hög risk för spridning och därför höjer grannländerna beredskapsnivån. 

Keith Mattingly, katastrofhandläggare för Afrika på Svenska Röda Korset, säger att pandemin samtidigt gjort det svårare för hjälporganisationer att nå fram med hjälp på grund av olika restriktioner.

– Det blir även svårare för Röda Korset att jobba som vanligt, vi kan inte ha fysiska informationsmöten med lokalbefolkning där det går att samla 50 till 100 personer, det på grund av risken för smittspridning, säger Keith Mattingly. 

Röda Korset har ett nätverk med 700 volontärer som är aktiverade för att agera mot utbrottet i Guinea. Sjukvårdsmyndigheter i Guinea säger att de har bättre beredskap nu än vid utbrotten 2014. De får också stöd från världssamfundet, ett första FN-flyg med experter och hälsovårdsmaterial landade i måndags i Nzerekore i Guinea.

– Viktigt och helt avgörande för att nå framgång i detta läge är att få igång smittspårningen och snabbt isolera och ge vård till de som är sjuka samt att befolkningen tidigt involveras i arbetet att stoppa utbrottet. Nu är som tur var ebola inte lika smittsamt som corona. Ebola sprids genom direkt kontakt med infekterade kroppsvätskor vilket gör att smittspridningen kan begränsas och stoppas med rätt åtgärder, säger Anna Sjöblom. 

Lyssna också på podden: Hjälparbete i coronans tid

David Grossman

Rättelse: I en tidigare version var Anna Sjöblom felaktigt citerad angående smittspridning av covid-19.